Kategori Arşivi: Kitaplar

Çocuklar ve Anayasa

Çocuklar ve Anayasa

“Çocuklar, bütün yasaların üzerinde olan anayasanın öncelikli muhatabıdır. Bugün anayasa karşısında daha çok, özgürlük hak ve eşitlik öne süren çocukların anayasal yükümlülükleri olsa olsa ‘ödevler’ sözcüğüyle ifade edilebilir. Yetişkin oldukları zaman sadece seçme ve seçilme hakkını kullanmakla kalmayacak, görev ve sorumluluklar da üstleneceklerdir. Bu nedenle anayasa metninde çocuklara özgü doğrudan düzenlemeler yapılmalı, anayasa yapım sürecine ... Devamını Oku »

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Üniversite birinci sınıf öğrencileri için yazılan Anayasa Hukuku Dersleri, Anayasa ve hukukunun konuları itibariyle herkese hitap etme özelliğine de sahip. Bütün yurttaşlar, sadece anayasal hak ve özgürlükleri ile bunların güvencelerinin neler olduğunu bilmek değil, aynı zamanda devlet adına hareket eden ve siyasal iktidarı elinde tutan kişi ve kurumların yetki sınırlarını öğrenmek için de “anayasal bilgi”ye ... Devamını Oku »

15 Temmuz Anayasası

15 Temmuz Anayasası

Neden “15 Temmuz Anayasası?” Çünkü 16 Nisan’da oylanan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından yürürlüğe konulan olağanüstü hal rejiminin ürünüdür. Hiçbir toplum, kazanımlarını bir anda ve özellikle olağanüstü ortam ve koşullarda kaybetmeye rıza göstermez. Hele söz konusu kazanımlar, uzun döneme yayılan mücadele halkaları ve evrim süreci ürünü iseler… ... Devamını Oku »

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARI

Türkiye'de insan Hakları sorunu, öncelikle dünyada geçerli olan insan Hakları sistemi ve mekanizmaları ışığında düşünülmelidir (I). İkinci olarak, Türkiye hukuk sisteminin, insan Hakları yönüyle ne tür yapısal ve dinamik bir özelliği yansıttığını belirtmekte yarar var (II). Konuya kurumsal açıdan da yaklaşmak gerekir (III). Fakat aynı zamanda, söz konusu kurumların işleyişine ilişkin politikaları da gözden uzak tutmamak gerekir (IV). Nihayet, insan haklarını, sivil toplum örgütleri ve hükûmetdışı kuruluşlar bağlamında da değerlendirmek gerekir. Bunları insan Hakları bakışıyla ortaya koyarken, resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasında ortaya çıkan karma yapılı birimlere de değinmek yerinde olur (V), Devamını Oku »