Kategori Arşivi: Genel

ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI (VALİDEBAĞ SAVUNMASI)

ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI (VALİDEBAĞ SAVUNMASI)

Konuyu kısaca dört başlık altında ele alacağım: -Çevre hakkının insan hakları genel kuramına katkısı, -1982 Anayasası çerçevesi: Devlet/birey/çevre -Çevresel konular: anayasal dayanak ve araçlar, -Devlet ve yurttaşlar: haklar/ödevler ve yükümlülükler. I.- ÇEVRE HAKKININ İNSAN HAKLARI GENEL KURAMINA KATKISI Bilindiği gibi yaşam hakkı, insan haklarının sert çekirdeğini oluşturur. Çevre hakkı, sadece insanların değil, hayvan ve bitkilerin ... Devamını Oku »

AK PARTİ VE “HAVUZ”U: “SAVAŞA EVET, KOALİSYONA HAYIR!”

AK PARTİ VE “HAVUZ”U: “SAVAŞA EVET, KOALİSYONA HAYIR!”

AKP Hükümetleri ve güdümündeki Meclis çoğunluğu, istikrar ve istikrarsızlık sarmalında şu konuda kararlı bir tavır sergiledi: Kurumlar ve kuralların, “iktidarın sürekliliği” hedefinde seferberliği. Bu nedenle, 7 Haziran seçim sonuçları, (en başta CB olmak üzere) AKP kurmayları için bir hezimet, muhalifler için ise bir umut ışığı oldu. Aradan yaklaşık dört hafta geçti. Muhalifler, umut ışığını ne ... Devamını Oku »

“BAŞKANLIK DİVANI’NI BEKLEME GEREĞİ YOK…

“BAŞKANLIK DİVANI’NI BEKLEME GEREĞİ YOK…

“İvecenlik”, Sayın Erdoğan’ın en belirgin özelliği. En muhalifinden, kendisine tapma derecesinde yandaş olanların birleşebileceği belki de tek özelliği: Hızlı karar vermek ve onu uygulamaya koymak. Hatta, Başkanlık rejimi için kullandığı başlıca gerekçe, hızlı karar almak ve onu uygulamaya koymak değil miydi? Haliyle, “hantallık ve yavaş işleyiş”, parlamenter rejime yönelttiği eleştirilerin başında gelmekte idi. Ne var ... Devamını Oku »

DEVLET, ANAYASA İLE DOĞAR VE YAŞAR

“Hakimiyet bilâ kayd ü şart milletindir. İdare usûlü halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir.” (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, 20.1.1337). Kurucu metin olan 1921 Anayasası’nın 1. Maddesi böyle. Birçok devlet gibi Türkiye Devleti de, bir Anayasa ile kuruldu ve bugüne kadar, asker? darbelerin kendilerine özgü geçiş dönemleri dışında “anayasal devlet” olarak varlığını sürdürdü. Artan ... Devamını Oku »

“ANAYASA DARBECİLERİ”NE DİKKAT!

Türkiye’de bir “anayasa tartışması” yapıl(a)mıyor; daha çok, “anti militer anayasa” ve “sivil anayasa” söylemi ile bir “rejim dayatması” süreci işletilmek isteniyor. Daha doğrusu, rejim değişikliği ve anayasa yoluyla, bir toplum mühendisliği tasarlanıyor. Bu nedenle, verili bir “kişi” için yönetim arayışı “sıcak” tutuluyor. Ama tartışılması gereken konular, telaffuz bile edilmiyor. Bunların başında, parlamenter muhalefetin anayasal statüsü ... Devamını Oku »

“Yerli” ve “Milli” Anayasa Çelişkisi

“Yerli” ve “Milli” Anayasa Çelişkisi

“Sivil anayasa”dan “yerli ve milli anayasa”ya geçiş, on yıllık evrime mi işaret eder? Gerçi bunlar anayasa hukukuna özgü deyimler değil; ama daha önemlisi, anayasa amacı ile “yerli ve milli” arasındaki çelişkidir.   ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU (AUK): KULLANIM TARZI AK Parti, 2007’de saydam olmayan “sivil anayasa” ! girişim ve sonlandırma tarzına göre, 2011’de usul olarak eşitlikçi ... Devamını Oku »

NASIL BİR ANAYASA İSTİYORUZ

Toplantımızın başlığı “Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz? ” Gerçi bizim başlık ” Haklar ve Özgürlükler Rejimi Ne Olmalı? ” ana­yasanın biraz daraltılmış gibi görünen bir konusu ama “Nasıl bir anayasa istiyoruz?” sorusu zannediyorum hak ve özgürlükler konusunu da tam tamına yerli yerine oturtabilecek bir başlık. Bunun için belki bir iki hatırlatma yapmakta yarar var. “Na­sıl bir ... Devamını Oku »

YENİ ANAYASA” DEME HAKKINIZ YOK!

“YENİ ANAYASA” DEME HAKKINIZ YOK, EĞER; – Anayasa’nın emredici hükümlerini ihlâl etmeye devam edecekseniz, – Anayasa’ya aykırı yasaların yürürlüğünde ısrarcı olursanız, – İHAM kararlarını uygulamama iradeniz değişmeyecekse, – Anayasa/İHAS ve yasaları da bir yana bırakarak, “hukuk dışı” uygulamalar sürecekse. 1) ANAYASA İHLÂLİ İhlâller, AK Parti’nin iktidar süresi uzadıkça ivme kazandı.  İktidarının 3. döneminde ve yoğun ... Devamını Oku »