Kategori Arşivi: Genel

“KAYA GAZI” FRENİNE YARGI ONAYI

“KAYA GAZI” FRENİNE YARGI ONAYI “Gaz de schiste” veya “gaz de shale” (Fransızca), “shale gas” (İngilizce), Türkçeye, “şeyl gazı” veya “şist gazı” olarak çevriliyor olsa da, “kaya gazı” denmesi, daha uygun. Fransa’da 13 Temmuz 2011 tarihli yasa, gaz veya likid yakıt madenlerinin “fracturation hydraulique” (basınçlı sıvı yoluyla kırma) yöntemiyle çıkarılması ve işletilmesini yasaklamayı ve bu ... Devamını Oku »

AK PARTİ DEMOKRATLAŞABİLİR Mİ?

AK PARTİ DEMOKRATLAŞABİLİR Mİ? Çoğunlukçu anlayışı kendine özgü bir Parti AKP. Nasıl? Çoğulcu- çoğunlukçu demokrasi, elli yıllık bir tartışma: 1961 Anayasası çoğulcu, 1982 çoğunlukçu. Genel çizgileriyle doğru olan bu saptama, şu olguyu gözardı ettirmemeli: 1961, çoğunluk kuralını dışlamıyor; ilk metninden uzaklaşan 1982 de, çoğulculuğu yok saymıyor. Aslında demokrasi, “teknik(çoğunluk) ve etik(çoğulcu) olarak her iki boyutuyla ... Devamını Oku »

İLKBAHAR 2003’TEN SONBAHAR 2013’E…

İLKBAHAR 2003’TEN SONBAHAR 2013’E… 2003 ilkbaharı: Başkan Bush ve Başbakan Blair, Irak’a saldırı için BM eksperinin Irak’ta kitle imha silahı bulunup bulunmadığına ilişkin raporunu bekleme gereği bile duymadı. Yıllar sonra kendi ağızlarından, çıraklık döneminde olduğunu öğrendiğimiz AKP Hükûmeti ise, Türkiye ülkesini, ABD-BK koalisyon güçlerine kullandırtmak amacıyla, tezkeresinin TBMM’ce onaylanması için çaba göstermekte idi… 2013 sonbaharı: ... Devamını Oku »

CHP: “etnos”un mu, yoksa “demos”un Partisi mi?

CHP: “etnos”un mu, yoksa “demos”un Partisi mi? Anayasa çalışmalarında öne çıkan “yurttaşlık tanımı”, aslında toplumda kırılma halkası oluşturan üçlü eksenin bileşeni: Kimlikler ve etnisite (yurttaşlık), din-devlet ilişkisi (lâiklik) ve merkez-çevre ilişkisi (adem-i merkeziyet). Daha çok Türkiye’ye özgü ve üzerinde oydaşma (consensus) sağlanmasında zorluk çekilen alanlar bunlar. Çağdaş anayasaların ortak bir sorunsalı ise, anayasal denge ve ... Devamını Oku »

YÖNETİMİN ADI NE?

YÖNETİMİN ADI NE? Olağanüstü yönetimlere özgülenen Anayasa maddeleri (119-122, 15), Kasım 2002’den bu yana uygulanmıyor. Olağanüstü halin son kalıntısı, aylar öncesinden plânlandığı üzere, AKP’nin iktidara geldiği ayda sona erdirildi… Öte yandan, on yıllık koalisyon hükûmetleri döneminin ardından sağlanan tek parti çoğunluğu, siyasal istikrar beklentisini de beraberinde getirmedi değil. Doğru, istikrar sağlandı; ama sadece “Hükûmet istikrarı”; ... Devamını Oku »

“ÜÇ MEYDAN SAVAŞI”

“ÜÇ MEYDAN SAVAŞI” Gerçek veya mecaz anlamında, “üç meydan”, ülke gündemini kaplamaya devam ediyor. GEZİ MEYDANI Gezi Parkı’nı, Ankara’nın, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla  ortadan kaldırma iradesi, seçmenlerin direnişiyle durduruldu. Böylece halk, belli bir toprak parçasını “işgalden kurtarmış” oldu; yabancıların değil, kendi hükûmetinin.  Haklar temelinde meşru olan kurtarma eylemi, şiddet yoluyla bastırılmak istenince, direnme sadece İstanbul’un değil, ülke sınırlarını ... Devamını Oku »

FİŞLEYEN, “MİLLİ İRADE” Mİ?

“Türk Hava Yolları’yla uçan vatandaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda okuyan öğrenci ve ailelerinin tüm özel bilgileri, attıkları mailler artık MİT’te. Maillerimizden telefonlarımıza, fotoğraflarımızdan aldığımız puanlara, telefon bilgilerimizden aile ve yakınlarımızın özel hayatına varıncaya kadar tüm bilgiler ‘Çok Gizli’ damgalı bir protokolle MİT’e aktarılmaya başlandı… Milli Eğitim Bakanlığı sistemindeki tüm özel bilgiler protokol gereği MİT’e ... Devamını Oku »

#DİRENGEZİPARKI…

#DİRENGEZİPARKI… 1-“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 34. Maddesinin 1.fıkrası der ki; “Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir.” 31.05.2013 tarihinde İstanbul’da, Taksim Gezi Parkı’nın yerine AVM yapılacağı haberini alan binlerce vatandaş, Anayasa’nın 34. Maddesinden doğan hakkını kullanarak bu durumu protesto etmiş ve polisin insanlık dışı müdahalesi ile karşı karşıya kalmıştır. ... Devamını Oku »

ANAYASA-DER BASIN BİLDİRİSİ

ANAYASA HUKUKU ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ (ANAYASA-DER) BASIN BİLDİRİSİ HÜKÜMET, YÖNETİM VE KOLLUK SUÇ İŞLEDİ… GEZİ PARKINI SAHİPLENEN KENTLİLERE UYGULANAN ŞİDDET SUÇTUR Taksim Gezi Parkı eylemleri, 1982 Anayasası ve ulusalüstü insan hakları belgeleri kapsamında koruma gören birçok hakkın kullanımına karşılık gelmektedir. Başlıcaları, çevre hakkı, kentli olma hakkı, insanlığın ortak mirasına saygı hakkı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü ... Devamını Oku »