HALKOYLAMASI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

HALKOYLAMASI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

OHAL uygulamalarının Anayasa’ya aykırılığı aşikâr hale geldiği bir sırada, Türkiye’nin “anayasa dışı” yönetildiği, muhalefet ve iktidar partileri tarafından teyit edildi (16 Ekim 2016). Anayasa değişiklik teklifi (10 Aralık), bunun üzerine hazırlandı. TBMM Anayasa Komisyonu’nda madde sayısı 21’den 18’e indirilen Teklif, Genel Kurul’da 21 Ocak 2017 günü sabaha karşı aynen kabul edildi. Anayasa değişikliğine TBMM’nin harcadığı ... Devamını Oku »

“HUKUK HAKKI” YOK EDİLEBİLİR Mİ?

“HUKUK HAKKI” YOK EDİLEBİLİR Mİ?

Hukuksal güvenlik, yürürlükteki hukuk kurallarının ulaşılabilir, açık ve öngörülebilir   olmasını ifade eder. Bu üç ilke, hukuk kuralları için etkililik testidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi,  öncelikle “hukuk hakkı”nın güvence altına alınmasını gerektirir. Sonra, özgürlük ve güvenlik hakkı, hukukun üstünlüğü ile başattır. Nihayet, yargıca ulaşabilme hakkı ve “âdil yargılanma hakkı”nı kapsamına alır. “Muhalefet etme hakkı”nı işlediğim geçen haftaki yazımın ardında, Devletin zirvesinden süzülen “güvenlik paketi” ne anlam ... Devamını Oku »

YARGILAMADA MAKUL SÜRE: AMAÇ VE ARAÇ ÇELİŞKİSİ

YARGILAMADA MAKUL SÜRE: AMAÇ VE ARAÇ ÇELİŞKİSİ

“İç güvenlik” adına hazırlanan 14 Ekim 2014 tarihli “torba yasa” önerisi henüz İçişleri Komisyonu’nda şekillenmeden, 31 Ekim günü TBMM Başkanlığı’na bir  öneri daha verildi. Önceki öneri, kolluk güçlerine aktarılan yargısal yetkilerin yanı sıra, yargısal denetim kısıtlamalarıyla “âdil yargılanma hakkı”nı zedeleyici düzenlemelerle bezeli. Bu önerinin kalkış noktası, “makul sürede yargılanma hakkı”. Genel gerekçesi de çok iddialı:  “Makul sürede yargılanma hakkı, ilk yazılı anayasa ... Devamını Oku »

“VALİDEBAĞ KAVŞAĞI”

“VALİDEBAĞ KAVŞAĞI”

“Validebağ buluşması” da denebilir. Neden ve nasıl? Kısaca şöyle: AKP iktidarı döneminde büyük dalgalanmalar oldu; hatta “darbeler”! Askerler ne ölçüde darbe hazırlığı yaptı? Belli değil, ama yaşanan süreç, AKP’nin kendi darbesini yarattığı şeklinde özetlenebilir. Yani, bir darbe olmasa bile, bunu da AKP inşa eder; iktidarının sürekliliği için buna ihtiyacı duyar… Gerçek veya hayalî darbe söylemi eşliğinde ... Devamını Oku »

HAK İHLÂLLERİ BÜTÇESİ NE KADAR?

HAK İHLÂLLERİ BÜTÇESİ NE KADAR?

“Gezi Parkı Olayları Raporu”, gecikmeli de olsa, Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK) tarafından hazırlandı. Birçok kurum ve örgüt rapor yazdı; insan hakları duyarlılığı sonucu. Fakat, TİHK’in varlık nedeni bu (bkz. 6332 sy.lı yasa) olduğu için fazla gecikmiş bir rapor. Üstelik, TİHK kayda değer madd?-mal? ve hukuk? olanaklarla donatılmış. Dolayısıyla gecikme, -olanak değil- “yerindelik” sorunu çerçevesinde anlaşılabilir ancak. ... Devamını Oku »

İKTİDARIN İKİ BÜYÜK KORKUSU

İKTİDARIN İKİ BÜYÜK KORKUSU

Zincirleme “yasal torbalar” ve seçimlerde uygulanan % 10 barajı, AK Parti iktidarının iki büyük korkusunu su yüzüne çıkarmış bulunuyor: Özgürlük korkusu ve demokrasi korkusu. Nasıl ve neden?   ÖZGÜRLÜK KORKUSU Yargı paketi, önceki gün kabul edildi; önümüzdeki gün ve haftalarda güvenlik paketi kotarılacak; ardından kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenleme. Bu yasaların ortak paydası, güvenlik adına hak ve ... Devamını Oku »

ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI (VALİDEBAĞ SAVUNMASI)

ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI (VALİDEBAĞ SAVUNMASI)

Konuyu kısaca dört başlık altında ele alacağım: -Çevre hakkının insan hakları genel kuramına katkısı, -1982 Anayasası çerçevesi: Devlet/birey/çevre -Çevresel konular: anayasal dayanak ve araçlar, -Devlet ve yurttaşlar: haklar/ödevler ve yükümlülükler. I.- ÇEVRE HAKKININ İNSAN HAKLARI GENEL KURAMINA KATKISI Bilindiği gibi yaşam hakkı, insan haklarının sert çekirdeğini oluşturur. Çevre hakkı, sadece insanların değil, hayvan ve bitkilerin ... Devamını Oku »