HALKOYLAMASI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

HALKOYLAMASI VE YÜKSEK SEÇİM KURULU (YSK)

OHAL uygulamalarının Anayasa’ya aykırılığı aşikâr hale geldiği bir sırada, Türkiye’nin “anayasa dışı” yönetildiği, muhalefet ve iktidar partileri tarafından teyit edildi (16 Ekim 2016). Anayasa değişiklik teklifi (10 Aralık), bunun üzerine hazırlandı. TBMM Anayasa Komisyonu’nda madde sayısı 21’den 18’e indirilen Teklif, Genel Kurul’da 21 Ocak 2017 günü sabaha karşı aynen kabul edildi. Anayasa değişikliğine TBMM’nin harcadığı ... Devamını Oku »

“HUKUK HAKKI” YOK EDİLEBİLİR Mİ?

“HUKUK HAKKI” YOK EDİLEBİLİR Mİ?

Hukuksal güvenlik, yürürlükteki hukuk kurallarının ulaşılabilir, açık ve öngörülebilir   olmasını ifade eder. Bu üç ilke, hukuk kuralları için etkililik testidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi,  öncelikle “hukuk hakkı”nın güvence altına alınmasını gerektirir. Sonra, özgürlük ve güvenlik hakkı, hukukun üstünlüğü ile başattır. Nihayet, yargıca ulaşabilme hakkı ve “âdil yargılanma hakkı”nı kapsamına alır. “Muhalefet etme hakkı”nı işlediğim geçen haftaki yazımın ardında, Devletin zirvesinden süzülen “güvenlik paketi” ne anlam ... Devamını Oku »

YARGILAMADA MAKUL SÜRE: AMAÇ VE ARAÇ ÇELİŞKİSİ

YARGILAMADA MAKUL SÜRE: AMAÇ VE ARAÇ ÇELİŞKİSİ

“İç güvenlik” adına hazırlanan 14 Ekim 2014 tarihli “torba yasa” önerisi henüz İçişleri Komisyonu’nda şekillenmeden, 31 Ekim günü TBMM Başkanlığı’na bir  öneri daha verildi. Önceki öneri, kolluk güçlerine aktarılan yargısal yetkilerin yanı sıra, yargısal denetim kısıtlamalarıyla “âdil yargılanma hakkı”nı zedeleyici düzenlemelerle bezeli. Bu önerinin kalkış noktası, “makul sürede yargılanma hakkı”. Genel gerekçesi de çok iddialı:  “Makul sürede yargılanma hakkı, ilk yazılı anayasa ... Devamını Oku »