Özgürlükler Hukuku

Özgürlükler Hukuku

Alain Bockel Andre G. Cabanis Bülent Tanör Gérard Groc İbrahim Ö. Kaboğlu İoanna Kuçuradi Jean Morange Jean Michel Belorgey Maryse Deguergue Michel Louis Martin Neji Baccouche Pascal Texier Semih Vaner Türkan Saylan Yılmaz Aliefendioğlu Yoichi Koizumi Derleyen : İbrahim Ö. Kaboğlu Anayasa hukukunun başlıca işlevi otorite ve özgürlük dengesine ilişkin teknikleri geliştirmek ise, özgürlükler hukukunun ... Devamını Oku »

Laiklik ve Demokrasi

Laiklik ve Demokrasi

Tarihsel süreç içerisinde devlet ve demokrasinin kurulması, önce dinseli kamusaldan, sonra kamusalı özelden ayırarak gerçekleştirmiştir. Laiklik, Roma Hıristiyan Kültürü bağlamında, dünyevi olanın ruhani olandan ayrılmasını gerçekleştirmek için başlayan ve yavaş yavaş oluşan değerler sistemidir. İlahi yasa ve beşeri yasa ayrımının kökenleri 13. yüzyıla uzanmakta ise de, laik devlet ifadesini, 18. yüzyılda Aydınlanma felsefesi siyasal düşüncesiyle ... Devamını Oku »

Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası

Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası

 12 Eylül 2010 günü seçmenler, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapan kanuna, “hayır” veya “evet” diyecek. Bu neyi ifade eder? 12 Eylül 1980 darbesi ile başlayan askeri yönetim sırasında hazırlanan anayasa, 7 Kasım 1982’de yüzde 90’ın üstünde kabul oyu ile onaylandı; Devlet başkanı Kenan Evren de Cumhurbaşkanı oldu. Anayasa, 1987’den bu yana 20 kez değiştirildi. İkisi (1987 ... Devamını Oku »

Anayasa Yargısı

Anayasa Yargısı

Yasama organı artık genel iradenin oluşumunu tekelinde tutmamaktadır. Avrupa devletlerinde yürütme, yasama inisiyatifine ve gündemine büyük ölçüde hâkimdir. Parlamento, yasaları oylama ve değiştirme iktidarını korumaktadır. Ana¬yasa Mahkemesi ise belli yasama hükümlerini yürürlükten kaldırabilir; yasanın anlamını açıklığa kavusturabilır; uygulama tarzlarını belirleyebilir, etkisini sınırlayabilir veya genişletebilir; hatta yeni hükümlerin kabulünü yasayıcıya öğütlevebilir. Normların oluşumuna katkıda bulunmak için ... Devamını Oku »

Geçmişe ve Bugüne Bakmak: 1982 Anayasası’nda Devlet ve Toplum Tasarımı

Geçmişe ve Bugüne Bakmak: 1982 Anayasası’nda Devlet ve Toplum Tasarımı

Laiklik 1982 Anayasasının toplum tasavvurunun ana bileşenlerinden birini de resmi ideolojinin laik­lik İlkesi oluşturmaktadır. Anayasanın bu ilkeyi ele alış ve düzenleyiş biçimi, dini açıdan nasıl bir toplum tasarlandığına ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Anayasanın laiklik ilkesine ilişkin düzenlemelerine bakıldığında “nev’i şahsına münhasır” bir laiklik anlayışının kabul edildiği görülmektedir. Anayasada bir yandan dinin toplumsal/kamu- sal alandan dışlanmasına ... Devamını Oku »

DOKUNULMAZLIK VE EŞİTSİZLİKTE ÇİFTE STANDARTLAR

DOKUNULMAZLIK VE EŞİTSİZLİKTE ÇİFTE STANDARTLAR

DOKUNULMAZLIK VE EŞİTSİZLİKTE ÇİFTE STANDARTLAR İbrahim Ö. KABOĞLU Yasama dokunulmazlığını kaldırmak amacıyla, CB takibinde gündeme getirilen tezkereler, çok katmanlı eşitsizlikler yumağına dikkat çekmek için vesile yarattı. Eşitsizlik, yasal ve anayasal düzenleme ile sınırlı değil, uygulama yönünden de belirgin. İşte birkaçı: SEÇMEN VE SEÇİLENLER Anayasa md. 19 (kişi özgürlüğü ve güvenliği), md. 26 (düşünceyi ifade özgürlüğü) ... Devamını Oku »

İNSAN HAKLARI: AMAÇ VE ARAÇ ÇELŞKİSİ

İNSAN HAKLARI: AMAÇ VE ARAÇ ÇELŞKİSİ İbrahim Ö. Kaboğlu TBMM gündemindeki iki yasa tasarısı, ad ve içerik çelişkisini yansıtıyor: – İnsan haklarını korumak veya ilerletmek görüntüsü altında, gözetim ve denetim düzenekleri yoluyla hak ve özgürlükler alanını daraltma yoluna gidiliyor. -Gerek genel olarak insan haklarının ilerletilmesi, gerekse bilimsel ve teknolojik gelişmeler eşliğinde ortaya çıkan sorunlar, uzman ... Devamını Oku »

“ASKERİ OTORİTARİZM”DEN ÇIKIŞTAN (1986), “SİVİL TOTALİTARİZM”E (2016) GİDİŞ Mİ?

“ASKERİ OTORİTARİZM”DEN ÇIKIŞTAN (1986), “SİVİL TOTALİTARİZM”E (2016) GİDİŞ Mİ? Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU Sorbonne’da aylar öncesinden kararlaştırılmış ders programı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu’nun son dakika tavsiyesi, bellek bobinini hızlıca otuz yıl öncesine sardırdı. Neden ve ne ilgisi var otuz yıl öncesi ile? Diyarbakır’dan Limoges’a Mayıs 1986: “Maitre assistant invité” olarak ilk görevde yüksek lisans-doktora ... Devamını Oku »

“Askeri Otoritarizm”den Çıkıştan (1986), “Sivil Totalitarizm”e (2016) Gidiş mi?

“Askeri Otoritarizm”den Çıkıştan (1986), “Sivil Totalitarizm”e (2016) Gidiş mi?

Sorbonne’da aylar öncesinden kararlaştırılmış ders programı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu’nun son dakika tavsiyesi, bellek bobinini hızlıca otuz yıl öncesine sardırdı. Neden ve ne ilgisi var otuz yıl öncesi ile? Diyarbakır’dan Limoges’a Mayıs 1986: “Maitre assistant invité” olarak ilk görevde yüksek lisans-doktora öğrencilerine verdiğim 25 saatlik ders,  Türk Anayasa Hukuku ve pratiği üzerine yoğunlaşıyordu. Tek adamın ... Devamını Oku »

YERLİ VE MİLLİ ANAYASA ÇELİŞKİSİ

YERLİ VE MİLLİ ANAYASA ÇELİŞKİSİ İbrahim Ö. Kaboğlu “Sivil anayasa”dan “yerli ve milli anayasa”ya geçiş, on yıllık evrime mi işaret eder? Gerçi bunlar anayasa hukukuna özgü deyimler değil; ama daha önemlisi, anayasa amacı ile “yerli ve milli” arasındaki çelişkidir. ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU (AUK): KULLANIM TARZI AK Parti, 2007’de saydam olmayan “sivil anayasa” ! girişim ve ... Devamını Oku »