Çevre Bütün Türkiye, Siyaset Ankara, Ya Hukuk

Çevre Bütün Türkiye, Siyaset Ankara, Ya Hukuk

Ethem Torunoğlu: Sayın Hocam, ÇMO S. Ulusa! Çevre Mühendisliği Kongresi’nde yaptığınız çerçeve sunuş, “Çevre-Hukuk-Siyaset” ana temalı kongrenin yönünü belirlemişti. Öncelikle, hem Kongre’de Odamıza verdiğiniz katkı için, hem de bugün Çevre ve Mühendis Dergisi aracılığıyla bizimle bir araya gelerek değerli görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür etmek İsteriz. Söyleşiye sizin bir makalenizde belirttiğiniz ve ele aldığınız bîr yaklaşımla ... Devamını Oku »

Çagdaş Toplum Değerleri -İnsan Hakları-

Çagdaş Toplum Değerleri -İnsan Hakları-

Giriş İnsan haklarının üç ana dayanağı ya da üçlü yapısından söz edilebilir: insan haklarının felsefi dayanağı insan haklarının sosyolojik temeli ve insan haklarının normatif (hukuk kuralına ilişkin) yapısı. Felsefi dayanak, İnsan haklarının düşünsel temellerini oluşturur. İnsan hakları (İH) sorunu, insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, çağdaş insan hakları anlayışı XVII ve XVIII. yüzyılların ürünüdür. İnsanın, ... Devamını Oku »

Anayasa Hukuku Dersleri

Anayasa Hukuku Dersleri

İÇİNDEKİLER ÖĞRENCİLERE GECİKMİŞ BİR EDİM SUNUŞ GİRİŞ ANAYASA HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞI VE EVRİMİ I) ANAYASACILIK HAREKETLERİ A) LİBERAL ANAYASACILIK (XIX. YÜZYIL) B) İKİ(NCİ) ANAYASA HAREKETİ (XX. YÜZYIL) C) ULUSAL-ÜSTÜ ANAYASACILIK II) ANAYASA HUKUKUNUN EVRİMİ A) LİBERAL ANAYASACILIĞIN EVRİMİ 1) Anayasa’nın Hukuku 2) Siyaset Biliminin Etkisi 3) Anayasa: üstün hukuk normu B) SOSYALİST ANAYASAL GELİŞMELER III) ... Devamını Oku »

Çağdaş Sivil Bir Anayasanın Gerekliliği

Çağdaş Sivil Bir Anayasanın Gerekliliği

Sayın Bakan, değerli Başkan, değerli konuklar, sevgili Adıyamanlılar, sevgili Güneydoğulular, Sayın milletvekilleri; -ben bir akademisyen olarak protokol sıralamasını fazla beceremi-yorum, o nedenle bağışlayın; çünkü ben misafirim, misafir her zaman hoş görülür hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Adıyaman Barosu’nu, böyle bir toplantı fikrini ortaya attığı için, bizi bu masanın etrafında topladığı için kutluyorum. Şimdi acaba Türkiye’de ... Devamını Oku »

Türkiye’de Anayasal Reformlar Üzerine

Türkiye’de Anayasal Reformlar Üzerine

1. ANAYASAL VE SİYASAL EVRİM A) Meşruti monarşi deneyimi: Osmanlı dönemi B) Ulus-devletin kuruluşu C) Hukuk devletinin oluşturulması II. 1982 ANAYASASI: SÜREKLİ SORGULAMA A) Anayasanın belirgin özellikleri B) Devlet aygıtının yeniden yapılandırılması: demokrasi açığı C) Devlet ve özgürlükler III. DEĞİŞİKLİKLERİN SÜREKLİLİĞİ: ANAYASAL DENGELERİ ARAYIŞ A) Değiştirme yöntemi B) Değişikliklerin içeriği î.- Genel Görünüm: kronolojik bakış ... Devamını Oku »

NASIL BİR ANAYASA İSTİYORUZ

Toplantımızın başlığı “Nasıl Bir Anayasa İstiyoruz? ” Gerçi bizim başlık ” Haklar ve Özgürlükler Rejimi Ne Olmalı? ” ana­yasanın biraz daraltılmış gibi görünen bir konusu ama “Nasıl bir anayasa istiyoruz?” sorusu zannediyorum hak ve özgürlükler konusunu da tam tamına yerli yerine oturtabilecek bir başlık. Bunun için belki bir iki hatırlatma yapmakta yarar var. “Na­sıl bir ... Devamını Oku »

Özgürlükler Hukuku

Özgürlükler Hukuku

Alain Bockel Andre G. Cabanis Bülent Tanör Gérard Groc İbrahim Ö. Kaboğlu İoanna Kuçuradi Jean Morange Jean Michel Belorgey Maryse Deguergue Michel Louis Martin Neji Baccouche Pascal Texier Semih Vaner Türkan Saylan Yılmaz Aliefendioğlu Yoichi Koizumi Derleyen : İbrahim Ö. Kaboğlu Anayasa hukukunun başlıca işlevi otorite ve özgürlük dengesine ilişkin teknikleri geliştirmek ise, özgürlükler hukukunun ... Devamını Oku »

Laiklik ve Demokrasi

Laiklik ve Demokrasi

Tarihsel süreç içerisinde devlet ve demokrasinin kurulması, önce dinseli kamusaldan, sonra kamusalı özelden ayırarak gerçekleştirmiştir. Laiklik, Roma Hıristiyan Kültürü bağlamında, dünyevi olanın ruhani olandan ayrılmasını gerçekleştirmek için başlayan ve yavaş yavaş oluşan değerler sistemidir. İlahi yasa ve beşeri yasa ayrımının kökenleri 13. yüzyıla uzanmakta ise de, laik devlet ifadesini, 18. yüzyılda Aydınlanma felsefesi siyasal düşüncesiyle ... Devamını Oku »