DOKUNULMAZLIK VE EŞİTSİZLİKTE ÇİFTE STANDARTLAR

DOKUNULMAZLIK VE EŞİTSİZLİKTE ÇİFTE STANDARTLAR

DOKUNULMAZLIK VE EŞİTSİZLİKTE ÇİFTE STANDARTLAR İbrahim Ö. KABOĞLU Yasama dokunulmazlığını kaldırmak amacıyla, CB takibinde gündeme getirilen tezkereler, çok katmanlı eşitsizlikler yumağına dikkat çekmek için vesile yarattı. Eşitsizlik, yasal ve anayasal düzenleme ile sınırlı değil, uygulama yönünden de belirgin. İşte birkaçı: SEÇMEN VE SEÇİLENLER Anayasa md. 19 (kişi özgürlüğü ve güvenliği), md. 26 (düşünceyi ifade özgürlüğü) ... Devamını Oku »

İNSAN HAKLARI: AMAÇ VE ARAÇ ÇELŞKİSİ

İNSAN HAKLARI: AMAÇ VE ARAÇ ÇELŞKİSİ İbrahim Ö. Kaboğlu TBMM gündemindeki iki yasa tasarısı, ad ve içerik çelişkisini yansıtıyor: – İnsan haklarını korumak veya ilerletmek görüntüsü altında, gözetim ve denetim düzenekleri yoluyla hak ve özgürlükler alanını daraltma yoluna gidiliyor. -Gerek genel olarak insan haklarının ilerletilmesi, gerekse bilimsel ve teknolojik gelişmeler eşliğinde ortaya çıkan sorunlar, uzman ... Devamını Oku »

“ASKERİ OTORİTARİZM”DEN ÇIKIŞTAN (1986), “SİVİL TOTALİTARİZM”E (2016) GİDİŞ Mİ?

“ASKERİ OTORİTARİZM”DEN ÇIKIŞTAN (1986), “SİVİL TOTALİTARİZM”E (2016) GİDİŞ Mİ? Prof. Dr. İbrahim Ö. KABOĞLU Sorbonne’da aylar öncesinden kararlaştırılmış ders programı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu’nun son dakika tavsiyesi, bellek bobinini hızlıca otuz yıl öncesine sardırdı. Neden ve ne ilgisi var otuz yıl öncesi ile? Diyarbakır’dan Limoges’a Mayıs 1986: “Maitre assistant invité” olarak ilk görevde yüksek lisans-doktora ... Devamını Oku »

“Askeri Otoritarizm”den Çıkıştan (1986), “Sivil Totalitarizm”e (2016) Gidiş mi?

“Askeri Otoritarizm”den Çıkıştan (1986), “Sivil Totalitarizm”e (2016) Gidiş mi?

Sorbonne’da aylar öncesinden kararlaştırılmış ders programı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu’nun son dakika tavsiyesi, bellek bobinini hızlıca otuz yıl öncesine sardırdı. Neden ve ne ilgisi var otuz yıl öncesi ile? Diyarbakır’dan Limoges’a Mayıs 1986: “Maitre assistant invité” olarak ilk görevde yüksek lisans-doktora öğrencilerine verdiğim 25 saatlik ders,  Türk Anayasa Hukuku ve pratiği üzerine yoğunlaşıyordu. Tek adamın ... Devamını Oku »

YERLİ VE MİLLİ ANAYASA ÇELİŞKİSİ

YERLİ VE MİLLİ ANAYASA ÇELİŞKİSİ İbrahim Ö. Kaboğlu “Sivil anayasa”dan “yerli ve milli anayasa”ya geçiş, on yıllık evrime mi işaret eder? Gerçi bunlar anayasa hukukuna özgü deyimler değil; ama daha önemlisi, anayasa amacı ile “yerli ve milli” arasındaki çelişkidir. ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU (AUK): KULLANIM TARZI AK Parti, 2007’de saydam olmayan “sivil anayasa” ! girişim ve ... Devamını Oku »

“TÜRKİYE’DE ÇEVRE ADALETİ” AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA

“TÜRKİYE’DE ÇEVRE ADALETİ” AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA Haliyle muhatabımız daha çok Avrupa Parlamentosu (AB) Yeşiller grubu. ‘Türkiye’de çevre adaleti’ (27-28 Ocak), tartışma alanını genişletti: Anayasa, siyasal rejim değişiklik isteği ve bölgemizde tanık olduğumuz acımaz savaşın yıkıcı etkileri. Bu yazıyı da, bu ortamda yazıyorum. AB’nin ‘2015 yılı Türkiye raporu’ öne çıkıyor. Raporun özellikle uzmanlık alanımla ilgili başlıklarında bazı ... Devamını Oku »

“BARIŞ SÜRECİ” VE “İMHA HAREKÂTI” KISKACINDAKİ “BİLDİRİ TERÖRÜ”

“BARIŞ SÜRECİ” VE “İMHA HAREKÂTI” KISKACINDAKİ “BİLDİRİ TERÖRÜ” İbrahim Ö. KABOĞLU “Şahadet şerbeti içtiler”, diyor sıkça; anayasal “görev+yetki+sorumluluk” bağlamında işlem ve eylem yerine. Oysa, “hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetme”kle yükümlü olan zat, kişi güvenliği ve yaşama hakkını sağlamakla yükümlü mercilerin başı. “İç güvenlik paketi” (6638 sy.lı yasa), bir yıl önce bu amaçla canhıraş biçimde tarafınca ... Devamını Oku »

“BARIŞ SÜRECİ” VE “İMHA HAREKÂTI” KISKACINDAKİ “BİLDİRİ TERÖRÜ”

“BARIŞ SÜRECİ” VE “İMHA HAREKÂTI” KISKACINDAKİ “BİLDİRİ TERÖRÜ”

“Şahadet şerbeti içtiler”, diyor sıkça; anayasal “görev+yetki+sorumluluk” bağlamında işlem ve eylem yerine. Oysa, “hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetme”kle yükümlü olan zat, kişi güvenliği ve yaşama hakkını sağlamakla yükümlü mercilerin başı. “İç güvenlik paketi” (6638 sy.lı yasa), bir yıl önce bu amaçla canhıraş biçimde tarafınca savunulmamış mıydı? Ya bugün? “Yaşamı” temel alan hak ve hukuk anlayışı ... Devamını Oku »

SARAY VE HÜKÜMET’İN ANAYASA DIŞI ÇİZGİ VE ÇELİŞKİLERİ

SARAY VE HÜKÜMET’İN ANAYASA DIŞI ÇİZGİ VE ÇELİŞKİLERİ İbrahim Ö. KABOĞLU Terör ve iç savaşın esir aldığı Türkiye toplumunda, haftalık yazılarımın çoğunu anayasa sorununa özgülemeyi istemezdim. Ne var ki, Devlet olanaklarını elinde tutan kişi ve gruplar, “anayasa gündemi”nde ısrarlı. Anayasa dışı işlem ve eylemler ile çelişkiler, kaçak (olmadığı söylenen) Saray ve güdümündeki Hükümet ekseninde ortaya ... Devamını Oku »

SARAY VE HÜKÜMET’İN ANAYASA DIŞI ÇİZGİ VE ÇELİŞKİLERİ

SARAY VE HÜKÜMET’İN ANAYASA DIŞI ÇİZGİ VE ÇELİŞKİLERİ

Terör ve iç savaşın esir aldığı Türkiye toplumunda, haftalık yazılarımın çoğunu anayasa  sorununa özgülemeyi istemezdim. Ne var ki, Devlet olanaklarını elinde tutan kişi ve gruplar, “anayasa gündemi”nde ısrarlı. Anayasa dışı işlem ve eylemler ile çelişkiler, kaçak (olmadığı söylenen) Saray ve güdümündeki Hükümet ekseninde ortaya çıkıyor. İşte bir düzinesi: ANAYASA İHLALİ (çelişki 1), “Anayasanın uygulanmasını, Devlet ... Devamını Oku »