HUKUK HAKKI YOKEDİLEBİLİR Mİ?

“HUKUK HAKKI” YOKEDİLEBİLİR Mİ? Hukuksal güvenlik, yürürlükteki hukuk kurallarının ulaşılabilir, açık ve öngörülebilir olmasını ifade eder. Bu üç ilke, hukuk kuralları için etkililik testidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, öncelikle “hukuk hakkı”nın güvence altına alınmasını gerektirir. Sonra, özgürlük ve güvenlik hakkı, hukukun üstünlüğü ile başattır. Nihayet, yargıca ulaşabilme hakkı ve “âdil yargılanma hakkı”nı kapsamına alır. “Muhalefet etme ... Devamını Oku »

MUHALEFET HAKKI…

MUHALEFET HAKKI…

MUHALEFET HAKKI… Demokrasi ne demektir? Kuşkusuz, çoklu tanımı yapılabilir. Farklı kullanımlarından biri şöyle şematize edilir: – Demokrasi: kurulu iktidar – Yöneten demokrasi: çoğunluk iktidarı – Müzakereci demokrasi: karşı-güçlerin varlığı… Kurulu iktidar; çünkü, siyasal rejim varlığını anayasadan alır ve işleyişi bu çerçevede anlam kazanır… Çoğunluğu elde eden grup (parti+partiler) yönetir… Çoğunluk dışında kalan gruplar ise, eleştirir, ... Devamını Oku »

ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIŞIN 10. YILI…

“İnsan hakları ihlâl yaptırımını öte dünyaya havale etmeyen imamlara ihtiyacımız var” (İnsan Hakları Danışma Kurulu-İHDK) konuşmasından. Son on yılın İH bilânçosu neden anlamlı? 1 Ekim 2004: Bakanlar Kurulu eski salonunda çok önemli iki insan hakları raporu kabul edildi: – Türkiye’de İnsan Hakları Raporu 2004. – Kültürel Haklar ve Azınlık Hakları Raporu. Gün boyu süren tartışmalar, ... Devamını Oku »

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLALDE KARARLI HÜKÜMET

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLÂLDE KARARLI HÜKÜMET Bir yandan, kendi mezhep pencerelerinden bakarak “serbestlik” paravanı altında genç kızları örtünmeye yönlendirme; öte yandan, yine aynı bakış açısının belirlediği zorunlu din eğitimiyle, çocuk ve gençleri endoktrine etme (beyin yıkama) faaliyeti. Buna İslâmî inancın gerekleri demek zor. Çünkü, o zaman “hangi İslâm?” sorusu gündeme gelir. Allah inancı, Soma cinayeti gibi ... Devamını Oku »

“ANAYASA OYUNU”NA GELİNMEYE!

Görünen o ki, çift koldan sahaya inilecek ve seçim konuşmalarının merkezine “anayasa pazarlığı” yerleştirilecek: “Ver oyu – al anayasayı”, der gibi. Ne yapmalı? Oyuna gelmemek için, “dün-bugün ve yarın” çizgisini hiç gözden uzak tutmamalı. Üçüncü halka: nasıl? 2007’de “sivil anayasa”, seçim kazandırma kaldıracı işlevi gördü; nasıl başladığı ve yok edildiği meçhul! 2011’de anayasa, yine seçim ... Devamını Oku »

“ESKİ” HÜKÜMET’LE “YENİ” TÜRKİYE

“ESKİ” HÜKÜMET’LE “YENİ” TÜRKİYE 22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından kurulan 60. Hükümette, 2 Mayıs 2009’daki revizyonla 8 bakan kabine dışında kalırken, 7 bakanın da görev yeri değişti. Ama Hükümet değişmedi. Başbakan Davutoğlu ise, sadece 4 bakan değişikliğiyle 62. Hükümeti açıkladı. Neresi “yeni”? 188 sayfalık program kurgusu: “1924 ve sonraki anayasalar 1920 ruhundan giderek uzaklaşmıştır. Vesayetçi ... Devamını Oku »

CUMHURBAŞ(BA)KANLIK…

CUMHURBAŞ(BA)KANLIK… Önceki iki yazım, “CB seçilen” kişinin konumuna ilişkindi: Bugün göreve başlayacak olan Sn. Erdoğan’ın fiili işlem ve eylemle yarattığı“ara dönem”. “CB seçilme işlemi tamamlanmadı” yollu gerekçeleri de, aslında kendi eylem ve işlemleri ortadan kaldırdı. 21 Ağustos’ta, Genel Başkan adayı ve Başbakan adayını belirledi. Çifte aday Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanım” hitabıyla da, CB seçim işleminin tamamlandığı, AKP ... Devamını Oku »

Resmi Gazete Engeli: “Seçilme” İtirafı

Resmi Gazete Engeli: “Seçilme” İtirafı

Resmi Gazete Engeli: “Seçilme” İtirafı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun “Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Sonuçlandırılması” başlıklı 20’nci maddesini hatırlayalım: “Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilan edilir ve Resmi Gazetede yayımlanır”. YSK, bu maddenin gereklerini 15 Ağustosta yerine getirdi. Ne var ki, eşzamanlı dört işlemden sonuncusu, siyasal ... Devamını Oku »

12. CB’NİN SEÇİLME ZAMANI

12. CB’NİN SEÇİLME ZAMANI Anayasa’ya göre, “geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.”(md.102/2). “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.” (md.101/son; 6271 sy. CB Seçim Kanunu/CSK, md.4/5). Görüldüğü üzere, seçilmenin kendiliğinden iki sonucu var: Parti ile “ilişiği kesilme” ve TBMM“üyeliği sona erme”. Yanıtı aranan soru ... Devamını Oku »

CB SEÇİMLERİ: YANLIŞ VE DOĞRULAR

CB SEÇİMLERİ: YANLIŞ VE DOĞRULAR “Anayasa yalanları”, halkoylaması öncesi, Anayasa değişikliklerini çarpıtarak toplumu yanıltmak isteyen siyasal zevat ve gazetecilerin beyanlarına karşı uyarılar dizisinde yer alan bir yazı idi (29.07.2010, BirGün). Sığ ve kıt anayasa bilgilerine rağmen TV ekranlarından ahkâm kesenler, şu dürüstlüğü gösteremedi: “AKP’ce kotarılan Anayasa değişiklikleri, ne olursa olsun desteklenmeli”. Dört yıl sonra, “paralel ... Devamını Oku »