“VALİDEBAĞ KAVŞAĞI”

“VALİDEBAĞ KAVŞAĞI” “Validebağ buluşması” da denebilir. Neden ve nasıl? Kısaca şöyle: AKP iktidarı döneminde büyük dalgalanmalar oldu; hatta “darbeler”! Askerler ne ölçüde darbe hazırlığı yaptı? Belli değil, ama yaşanan süreç, AKP’nin kendi darbesini yarattığı şeklinde özetlenebilir. Yani, bir darbe olmasa bile, bunu da AKP inşa eder; iktidarının sürekliliği için buna ihtiyacı duyar… Gerçek veya hayalî ... Devamını Oku »

YARGILAMADA MAKUL SÜRE: AMAÇ VE ARAÇ ÇELİŞKİSİ

YARGILAMADA MAKUL SÜRE: AMAÇ VE ARAÇ ÇELİŞKİSİ “İç güvenlik” adına hazırlanan 14 Ekim 2014 tarihli “torba yasa” önerisi henüz İçişleri Komisyonu’nda şekillenmeden, 31 Ekim günü TBMM Başkanlığı’na bir öneri daha verildi. Önceki öneri, kolluk güçlerine aktarılan yargısal yetkilerin yanı sıra, yargısal denetim kısıtlamalarıyla “âdil yargılanma hakkı”nı zedeleyici düzenlemelerle bezeli. Bu önerinin kalkış noktası, “makul sürede ... Devamını Oku »

ANAYASA’YA AYKIRI YASA ÖNERİSİ…

ANAYASA’YA AYKIRI YASA ÖNERİSİ… İç güvenlik adına hazırlanan ve TBMM İçişleri Komisyonunda bulunan yasa önerisi üzerine “makro değerlendirme” (kazanılmış haklar geriye götürülemez) ardından sıra, “tikel yaklaşım” yoluyla konunun anayasal yönden ele alınmasına geldi. Önce gerekçe: “Torba paket” savunucuları için, “güvenlik ve güvenliği bozan araç”, başlıca iki gerekçe. İkisi de sorunlu: – Güvenlik: “Güvenlik, sağlık ve ... Devamını Oku »

KAZANILMIŞ HAKLAR GERİYE GÖTÜRÜLEMEZ!

KAZANILMIŞ HAKLAR GERİYE GÖTÜRÜLEMEZ! İki haftadır propagandası yapılan ve iki gün önce açıklanan “güvenlik paketi” , sivil yönetimde bir ilk. Hak ve özgürlüklere karşı güçlü dalgada ise, son 50 yılda üçüncüsü: – 12 Mart 1971: Siyasilerin özgürlüklerden şikâyeti, Anayasa değişikliği yoluyla sıkıyönetim ortamında askerlerce giderildi. – 12 Eylül 1982: sivillerin talepleri, özgürlüklerin askıya alındığı askeri ... Devamını Oku »

HUKUK HAKKI YOKEDİLEBİLİR Mİ?

“HUKUK HAKKI” YOKEDİLEBİLİR Mİ? Hukuksal güvenlik, yürürlükteki hukuk kurallarının ulaşılabilir, açık ve öngörülebilir olmasını ifade eder. Bu üç ilke, hukuk kuralları için etkililik testidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, öncelikle “hukuk hakkı”nın güvence altına alınmasını gerektirir. Sonra, özgürlük ve güvenlik hakkı, hukukun üstünlüğü ile başattır. Nihayet, yargıca ulaşabilme hakkı ve “âdil yargılanma hakkı”nı kapsamına alır. “Muhalefet etme ... Devamını Oku »

MUHALEFET HAKKI…

MUHALEFET HAKKI…

MUHALEFET HAKKI… Demokrasi ne demektir? Kuşkusuz, çoklu tanımı yapılabilir. Farklı kullanımlarından biri şöyle şematize edilir: – Demokrasi: kurulu iktidar – Yöneten demokrasi: çoğunluk iktidarı – Müzakereci demokrasi: karşı-güçlerin varlığı… Kurulu iktidar; çünkü, siyasal rejim varlığını anayasadan alır ve işleyişi bu çerçevede anlam kazanır… Çoğunluğu elde eden grup (parti+partiler) yönetir… Çoğunluk dışında kalan gruplar ise, eleştirir, ... Devamını Oku »

ÖZGÜRLÜKTEN KAÇIŞIN 10. YILI…

“İnsan hakları ihlâl yaptırımını öte dünyaya havale etmeyen imamlara ihtiyacımız var” (İnsan Hakları Danışma Kurulu-İHDK) konuşmasından. Son on yılın İH bilânçosu neden anlamlı? 1 Ekim 2004: Bakanlar Kurulu eski salonunda çok önemli iki insan hakları raporu kabul edildi: – Türkiye’de İnsan Hakları Raporu 2004. – Kültürel Haklar ve Azınlık Hakları Raporu. Gün boyu süren tartışmalar, ... Devamını Oku »

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLALDE KARARLI HÜKÜMET

DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLÂLDE KARARLI HÜKÜMET Bir yandan, kendi mezhep pencerelerinden bakarak “serbestlik” paravanı altında genç kızları örtünmeye yönlendirme; öte yandan, yine aynı bakış açısının belirlediği zorunlu din eğitimiyle, çocuk ve gençleri endoktrine etme (beyin yıkama) faaliyeti. Buna İslâmî inancın gerekleri demek zor. Çünkü, o zaman “hangi İslâm?” sorusu gündeme gelir. Allah inancı, Soma cinayeti gibi ... Devamını Oku »

“ANAYASA OYUNU”NA GELİNMEYE!

Görünen o ki, çift koldan sahaya inilecek ve seçim konuşmalarının merkezine “anayasa pazarlığı” yerleştirilecek: “Ver oyu – al anayasayı”, der gibi. Ne yapmalı? Oyuna gelmemek için, “dün-bugün ve yarın” çizgisini hiç gözden uzak tutmamalı. Üçüncü halka: nasıl? 2007’de “sivil anayasa”, seçim kazandırma kaldıracı işlevi gördü; nasıl başladığı ve yok edildiği meçhul! 2011’de anayasa, yine seçim ... Devamını Oku »

“ESKİ” HÜKÜMET’LE “YENİ” TÜRKİYE

“ESKİ” HÜKÜMET’LE “YENİ” TÜRKİYE 22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından kurulan 60. Hükümette, 2 Mayıs 2009’daki revizyonla 8 bakan kabine dışında kalırken, 7 bakanın da görev yeri değişti. Ama Hükümet değişmedi. Başbakan Davutoğlu ise, sadece 4 bakan değişikliğiyle 62. Hükümeti açıkladı. Neresi “yeni”? 188 sayfalık program kurgusu: “1924 ve sonraki anayasalar 1920 ruhundan giderek uzaklaşmıştır. Vesayetçi ... Devamını Oku »