“…EN ÇOK İHLÂL KARARI VERİLEN ÜLKE”

“…EN ÇOK İHLÂL KARARI VERİLEN ÜLKE” “Geçen yılın Mayıs ayında, bazı gezi zekâlılar türedi. Bu gezi zekâlılar bu havalimanını hazmedemediler. Onların böyle devasa bir havalimanını yapılmasını tahayyül etmeleri mümkün değildir. Çünkü onların hayalleri bizim fiillerimizin ulaştığı yere ulaşamaz. Onlar Türkiye’yi hala 12 yıl önceki gibi görmek istiyorlar. Biz Türkiye’nin dünyada marka olduğu günlere dönmek istiyoruz.” ... Devamını Oku »

AYM, TOPLU ÖZGÜRLÜKLER SINAVINDA

AYM, TOPLU ÖZGÜRLÜKLER SINAVINDA “Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (R.G.: 13.03.2014/ 6529 sy.lı K.). Yasa başlığı, ülkemizde yasama, yargı ve yürütme organlarının hak ve özgürlüklere saygı duyması ve korumasının ötesinde;“geliştirme” evresine ulaşıldığı izlenimi vermiyor değil. Tam tersine, “geliştirme”, açık bir “gerileme” örtüsü olarak kullanılıyor. Üç dönemden kesitler Yıl ... Devamını Oku »

“BAŞKANLIK KALDIRACI”, “DEMOKRASİ ŞALI” DEMEK…

“BAŞKANLIK KALDIRACI”, “DEMOKRASİ ŞALI” DEMEK… “Eğer CB seçimi, başkanlık rejimine geçmek için kaldıraç olarak kullanılırsa, TBMM’yi demokratikleştirme gereği gündem düşürülür”. Buna karşılık, halk tarafından seçim, Anayasa’nın emredici hükümlerini bu özelliğinden çıkarmayacağına göre, teknik bir sorun olarak görülebilir. Bu durumda parlamenter rejimi demokratikleştirici öneri ve usullerin gerçekleşme olasılığı artabilir. Tepede meşruluk, toplumda ayrışma… Deniyor ki, halk ... Devamını Oku »

DÜZENLEME/ DENETLEME VE YAPTIRIM…

DÜZENLEME/ DENETLEME VE YAPTIRIM… Soma kitlesel katliamı, hukuken nasıl okunmalı ve açıklanmalı? “Devlet ve insan” ayrışması, genel çerçeveyi sunabilir. Devlet ve insan Önce, devlet veya bir resmî kurum adına hareket eden kamu görevlileri için geçerli üçlüyü hatırlatalım: Görev/yetki/sorumluluk. Sonra, yurttaşlar için geçerli üçlüyü: Özgürlük/hak/eşitlik. Pazar ekonomisi Pazar ekonomisi, bu iki üçlünün neresinde yer alır ve ... Devamını Oku »

İktidara Yaranmak İçin Yapıyorlar

AK Parti; medya, iş dünyası, yargı gibi üniversiteleri de kendi zihniyeti doğrultusunda dönüştürmeye çalışıyor. İktidara yakın kadrolaşma, muhaliflere yönelik absürt soruşturmalar zaman zaman gazetelerde haber konusu oluyor. Biz de bu hafta, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr İbrahim Kaboğlu’na üniversitede son yıllarda iktidar baskısıyla yaşanan dönüşümü sorduk. Kaboğlu, durumu “hicap verici” diye nitelerken, ... Devamını Oku »

CB SEÇİMİ: YARIŞMA-ÇATIŞMA İKİLEMİ…

CB SEÇİMİ: YARIŞMA-ÇATIŞMA İKİLEMİ…

CB SEÇİMİ: YARIŞMA-ÇATIŞMA İKİLEMİ… Seçim, yarışma olduğu kadar bir çatışma. Eğer fikir, tartışma, öneri ve tasarılar öne çıkarsa, yarışma ağırlıklı bir seçim olur; düşünsel öğeler ikinci plana itilerek, sloganlar, karşılıklı suçlamalar, kin ve nefret söylemi öne çıkarsa çatışma hakim olur. AK Parti’nin en mahir olduğu etkinliklerden biri, seçimi çatışmaya dönüştürebilmek. Çatışmacı eğilimin hedefi Görünen, bu ... Devamını Oku »

KOLLUK: KORUMAK İÇİN Mİ, SALDIRI İÇİN Mİ?

KOLLUK: KORUMAK İÇİN Mİ, SALDIRI İÇİN Mİ? Geçen haftaki yazımda, Taksim’i 1 Mayıs anmasına yasaklamanın, Anayasa’ya ve insan hakları uluslararası hukukuna aykırı olduğunu ve suç oluşturduğunu vurgulamıştım. Ne var ki, görünen, siyasal ve idari makamların suç işlemeyi göze aldığı. Bu arada, İstanbul valisi, dün sabah, “alınan istihbari” bilgiler ve güvenlik gerekçesiyle Taksim’e izin verilmeyeceğini açıkladı. ... Devamını Oku »

“KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR”

“KONUSU SUÇ TEŞKİL EDEN EMİR…” Toplantı ve gösteriler için Anayasa madde 34, çerçeveyi koymakta: izin almadan, ama silâhsız ve saldırısız. Sınırlama ise, kamu düzeni vb. nedenlerle ancak yasa ile konabilir. 1 Mayıs emekçi bayramını gösteri ve anma biçiminde kutlama, genel toplantı ve gösterilere göre daha hoşgörülü bir ortamda yapılır: yılda bir kez ve resmi tatil ... Devamını Oku »

TEK PARTİ DEĞİL, KOALİSYON…

TEK PARTİ DEĞİL, KOALİSYON… On iki yıllık deneyim, tek parti çoğunluğunun, “hükûmet istikrarı” adına, ülkeyi içine sürükleyebileceği “siyasal bunalım” boyutlarını gözler önüne serdi. Siyasal rejim yönünden ise, tek partili dönemden daha otoriter. Bunda, çağdaş iletişim araçlarını siyasal propaganda hizmetine yönlendirmenin payı açık. Çıkış yolu ne olmalı? Yanıt için, zamanda kısa bir yolculuk yararlı olabilir. DÜNDEN ... Devamını Oku »