İKTİDAR ÖZGÜRLÜKLERİ BOĞABİLİR Mİ?

İKTİDAR ÖZGÜRLÜKLERİ BOĞABİLİR Mİ? Başbakan’ın Konya konuşması, çifte vurgulu: Biri, 28 Şubat sürecine dönük söylemindeki intikamcı yaklaşım ve dinsel vurgu. Diğeri, anayasal fren ve denge mekanizma kalıntılarından duyulan rahatsızlık ve bunlardan kurtulma isteği. Sözler, havada kalan söylem olmayıp, “dün-bugün ve yarın” ekseninde gerçeklik zeminine dayanıyor. Nasıl? – İlki: 28 Şubat’ın ekonomik maliyeti somutlaştırılırken, hesaplaşma iradesi ... Devamını Oku »

“İNSAN HAKLARI KORKUSU” YAYICILIĞI…

“İNSAN HAKLARI KORKUSU” YAYICILIĞI… İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) giderek değer kazanıyor: İnsanoğlu, İHEB ideallerine yaklaştığı için mi, yoksa ondan uzaklaştığı için mi? 1948-2012: tam 64 yıl. Ne var ki, insan haklarına (İH) saygı kültürü, İnsanoğlunun azınlığı ile sınırlı. Ya Türkiye? İnişli-çıkışlı dönemlere karşın, İHEB ilkelerine bağlılık, Türkiye için genel olarak önem taşıdı; çünkü, İslâm ... Devamını Oku »

SEÇİME EVET, AMA DEMOKRASİYE HAYIR (MI?)

SEÇİME EVET, AMA DEMOKRASİYE HAYIR (MI?) Bazı kavramlar evrensel nitelik taşısalar da, kullanım tarzına göre dejenere edilebiliyor. Son yıllarda, demokrasi ve insan hakları, böylesi bir kullanıma kurban edilen kavramlar. Demokrasi sadece seçimlere indirgendiği veya insan hakları, belli bakış açısıyla öne çıkarıldığı için değil, ama demokrasi ve insan hakları, amaca ulaşmada bir araç, bir tür takiyye ... Devamını Oku »

HAK İHLALLERİNE EKSİK ÇÖZÜM

HAK İHLÂLLERİNE EKSİK ÇÖZÜM Meclis gündemindeki bir kanun tasarısı: “Yargılama sürelerinin uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun”. Bu tasarı, İnsan HaklarıAvrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 20.03.2012 tarihli Ümmühan Kaplan kararı gereğince hazırlandı. Bu kararda İHAM, İHAS’ın “âdil yargılanma hakkına ilişkin 6ncımaddesi kapsamında uzun yargılamaya ilişkin ... Devamını Oku »

“YENİ TÜRKİYE” CUMHURİYETÇİLERİNE…

“YENİ TÜRKİYE” CUMHURİYETÇİLERİNE… 13 Büyükşehir daha kurularak Mahallî İdareler sistemini altüst eden yasanın TBMM’de kabul şeklinden yansıyan görüntüler, 2012’de neredeyse kanıksanan yasa yapım tarzı: dayatma, ayrışma ve yumruk. Aslında, Hükûmetin yasama politikası, toplumda giderek derinleşen ayrışmaların bir kesiti sadece. Ama buna bir üst yapı görüntüsü denemez. Çünkü, siyasal iktidar bir üst tapı kurumu olsa da, ... Devamını Oku »

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL TARTIŞILMAZ?

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL TARTIŞILMAZ? Rejim değişikliği bir yenilik mi? Yanıt evet olsa da, “yerinde ve yararlı olur mu?” şeklindeki bir soruya “evet” veya “hayır” diyebilmek için, konu ve/ya sorunu doğru koymak gerekir. Hangi nedenlerin rejim değişikliğini gerekli kıldığı açıkça belirtilmeli. Yani, böyle bir köktenci bir tercih, inandırıcı bir “gerekçe” ile ortaya konmalı. Ne var ki, ... Devamını Oku »

ANAYASA KRİZİ Mİ, DEMOKRASİ EKSİĞİ Mİ?

ANAYASA KRİZİ Mİ, DEMOKRASİ EKSİĞİ Mİ? Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen gösteri ve yürüyüşleri engelleme “seferberliği” çok yönlü tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhuriyet genel çerçevede, özgürlük sorunun tabanında yer alsa da, “demokratik toplum”, sorunsalın eksenini oluşturmakta. Neden ve nasıl? Halk değil, millet… Cumhuriyet kavramından çok, nitelikleri (ve değerleri) üzerinde oydaşma bulunmadığı biliniyor. Geçen yıllarda sıkça dillendirilen ... Devamını Oku »

“KENTSEL DÖNÜŞÜM” SINAVINDAKİ MAHKEME: AYM

“KENTSEL DÖNÜŞÜM” SINAVINDAKİ MAHKEME: AYM 1982 Anayasası’nın hiç uygulanmayan maddesi var mı ve hangisi? “Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, (…) olağanüstü hal ilan edilir”. Bu madde, ne 1999 büyük depremlerinde, ne de 2001 iktisadî bunalımında uygulandı. Eğer olağanüstü hal (OHAL) ilan edilseydi, bu durumda md. 120 (olağanüstü hallerle ilgili düzenleme) ... Devamını Oku »

YOL AYRILIĞININ KAYBEDENİ:TÜRKİYE…

YOL AYRILIĞININ KAYBEDENİ: TÜRKİYE… Zıtlık mı, irade uyuşumu mu? Bir rastlantı mı, yoksa bilerek ve hesaplanarak yürütülen yeniden inşa çalışması mı? AKP Hükümeti, 1982 Anayasasının 30. yılında Cumhuriyet kurumlarını, Anayasa-altı kurallarla yeniden inşa çalışmalarına çok yönlü olarak ivme kazandırdı. Tam bu sırada, AB İlerleme Raporu yayımlandı. İlgili Bakan ve muhataplar, Rapor’da hangi kayıtların gerçekleri yansıtmadığını ... Devamını Oku »

İLERİ” DEĞİL, “ASGARİ” DEMOKRASİ!

“İLERİ” DEĞİL, “ASGARİ” DEMOKRASİ! Geçen yıllarda Cumhuriyet revaçta idi, şimdi ise demokrasi. Hatta, zamanın Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, 27 Nisan muhtırası öncesinde, seçilecek Cumhurbaşkanı için “Cumhuriyete sözde değil, özde bağlılık” ölçütünü dillendirmişti; AKP çevresi ise, “dindar Cumhurbaşkanı”. E-muhtıra metninde, “sözde” nitelemesi, vatandaşlar için yapılmıştı… Yıllar ilerledikçe, bu kez sıfat demokrasi için kullanılmaya başlandı: “ileri”. SİYASAL İKTİDARIN ... Devamını Oku »