GEÇİCİ 15’TEN KALICI “TORBA” YA…

GEÇİCİ 15’TEN KALICI “TORBA”YA… 1982 Anayasası Geçici madde 15/III üzerine ne kadar yazdık ve Anayasa Mahkemesi’ni eleştirdik! Geçici 15 özeti: 12 Eylül 1980-6 Aralık 1983 döneminde çıkarılan kanun ve KHK’lerin “Anayasaya aykırılığı iddia edilemez”. Bu yasak, askeri dönemle sınırlı olup, olağan yönetime geçildikten sonra aykırılık “iddia edilebilir” görüşüne rağmen AYM, yasakçı tavrını 2001 Anayasa değişikliğine ... Devamını Oku »

“ADALET BAKANI KURULU”, AYM’YE…

“ADALET BAKANI KURULU”, AYM’YE… 6524 sayılı torba kanun ile yapılan düzenleme, yargı üst örgütünün 5. dönemi olarak da görülebilir. Bunun anlamı ne? Önce, dört dönemi hatırlayalım: YARGI ÜST ÖRGÜTÜ: NEREDEN NEREYE? 1961 Anayasası: Yüksek Hakimler Kurulu (YHK), 18 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin seçimi, yargıçlar, Yargıtay ve TBMM arasında paylaştırılmış. Adalet Bakanı, ... Devamını Oku »