RESMİLEŞTİRİLEN YALAN: “PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ YERİNE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ”

RESMİLEŞTİRİLEN YALAN: “PARLAMENTER HÜKÜMET SİSTEMİ YERİNE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ”

Başbakan tarafından TBMM’ye 8i5.18’de sunulan “6771 sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanun Tasarısı” (30.04.18) ne anlama geliyor? Kanun yerine KHK  düzenlemeleri ile uyum sağlama yolu; Önce, Anayasa’nın emredici hükmünün ihlali anlamına geliyor. Sonra, “tasfiye”nin de Anayasa’ya aykırı yol ve yöntemle ... Devamını Oku »

HUKUK VE DEMOKRASİ BİRLİĞİ, GENİŞ YELPAZELİ OLMALI…

HUKUK VE DEMOKRASİ BİRLİĞİ, GENİŞ YELPAZELİ OLMALI…

“Cumhur ittifakı” için verilecek oy, konu ve metin bakımından 16 Nisan 2017’de oylanan Anayasa değişikliğinin teyidi anlamına gelecek. Kişi açısından ise, Bahçeli-Erdoğan ikilisini oylayacak. Onların politikalarını demek zor; çünkü, söylem, işlem ve eylemleri, politika nitelemesini güçleştiriyor. Olsa olsa, bir hedeften söz edilebilir: iktidarı sürdürmek. Daha doğrudan deyişle iktidardan olmamak için her türlü yolu ve aracı ... Devamını Oku »

ÇİFTE ANAYASAYA AYKIRILIK VE FİİLİ ÇİFT BAŞLILIK…

ÇİFTE ANAYASAYA AYKIRILIK VE FİİLİ ÇİFT BAŞLILIK…

3 Kasım 2019 TBMM ve CB seçimlerinin 24 Haziran 2018’e alınarak iki aylık zaman dilimine sıkıştırılması, Anayasaya ve demokratik ilkelere aykırılık ötesinde ciddi ahlaki sorunları da beraberinde getirmekte. 17 Nisan parti grup toplantısında, seçimlerin 3 Kasım 2018’de olacağını vurgulayan Erdoğan, aynı gün erken seçimin 26 Ağustos’ta yapılacağı yönündeki Bahçeli’nin beyanını yolda öğrendiğini söyledi. Sadece bir ... Devamını Oku »

Çocuklar ve Anayasa

Çocuklar ve Anayasa

“Çocuklar, bütün yasaların üzerinde olan anayasanın öncelikli muhatabıdır. Bugün anayasa karşısında daha çok, özgürlük hak ve eşitlik öne süren çocukların anayasal yükümlülükleri olsa olsa ‘ödevler’ sözcüğüyle ifade edilebilir. Yetişkin oldukları zaman sadece seçme ve seçilme hakkını kullanmakla kalmayacak, görev ve sorumluluklar da üstleneceklerdir. Bu nedenle anayasa metninde çocuklara özgü doğrudan düzenlemeler yapılmalı, anayasa yapım sürecine ... Devamını Oku »

“15 TEMMUZ ANAYASASI”NIN İFLAS BEYANI

“15 TEMMUZ ANAYASASI”NIN İFLAS BEYANI

“Anayasal demokrasi yanlılarına tavsiyeler” ( 29 Mart 2018) başlıklı yazımı, “hükümetin, cumhurbaşkanlığının ve sistemin olmadığı bir düzenlemeyi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırmak, tam bir yanılsama” saptaması ile özetledikten sonra şöyle noktalamıştım: “TBMM ve CB seçimlerini, anayasal demokrasi ve hukuk devletine dönüş vesilesi olarak gören siyasal parti kurmayları, sivil toplum temsilcileri ve demokratlar, meşru amaç hedefine ... Devamını Oku »

DEVLET TASFİYESİ DE BASKI ORTAMINDA…

DEVLET TASFİYESİ DE BASKI ORTAMINDA…

“‘OHAL  kalksın’ diyenler kaosa alkış tutanlardır” (10 Nisan) sözleri, “Türkiye’de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi yasa ve Anayasa’ya uygun değildir. Ve de suç işlenmektedir.” beyanında bulunmuş olan kişiye ait. 11 Ekim 2016’da, “en doğru olanı  Sayın Cumhurbaşkanı’nın yasal ve anayasal sınırlara çekilmesidir. Bu olmayacaksa, ikinci yol fiili duruma hukuki yol aranmasıdır” ... Devamını Oku »

Savunma Hakkı: “İhlal Edilmeyeni Söyleyin…”

Savunma Hakkı: “İhlal Edilmeyeni Söyleyin…”

Avukatlar günü, savunma günü olarak da nitelenebilir. Savunma hakkı, “sav+savunma+hüküm” üçlüsünde yer alır ve adil yargının olmaz ise olmaz ilkesini oluşturur. İstanbul Barosu/ANAYASADER ve Türk Ceza Hukuku Derneği ile işbirliği ile gerçekleştirilen          “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi” (31 Mart) toplantısındaki sunuşumda, “adil yargı (hakkaniyetli dava) kuralları”nı saymadan şöyle bir uyarıda bulundum: “Adil ... Devamını Oku »

ANAYASAL DEMOKRASİ SAVUNUCULARINA TAVSİYELER

ANAYASAL DEMOKRASİ SAVUNUCULARINA TAVSİYELER

Yol ayrımı giderek belirginleşiyor; 16 Nisan Anayasa değişikliği ile açılan iktidar yolu ve bunun karşısında anayasal demokrasi yolu arasında. Anayasa değişikliği, özetle, anayasacılık anlamında anayasal düzeni sona erdirerek, bir kişinin iradesiyle şekillenecek “kişiye özgü” bir düzenleme. Anayasal demokrasi ise, anayasanın üstün ve bağlayıcı özelliği (anayasacılık) ekseninde şekillenir: erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve normlar hiyerarşisi (hukuk ... Devamını Oku »