ADALET YÜRÜYÜŞÜ: ANAYASAL KAZANIMLARI SAHİPLENME  EYLEMİ

ADALET YÜRÜYÜŞÜ: ANAYASAL KAZANIMLARI SAHİPLENME EYLEMİ

CHP’nin Ankara- İstanbul yolunda 15 Haziran’da başlattığı “Adalet Yürüyüşü” , destekleri ve tepkileri beraberinde getirdi. Bu, “Anayasa yürüyüşü” olarak da görülebilir. Neden? Çünkü sorun, Anayasa’nın amir hükümlerini ihlal veya uygulamamaktan kaynaklanıyor. Örneğin, “Anayasa’nın 138. Maddesi bu memlekette ölmüştür” ( C. Çiçek’in TBMM Başkanı sıfatıyla beyanı , 3 ocak 2014) sözleri üzerinden geçen zaman diliminde yaşananlar ... Devamını Oku »

15 Temmuz Anayasası

15 Temmuz Anayasası

Neden “15 Temmuz Anayasası?” Çünkü 16 Nisan’da oylanan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından yürürlüğe konulan olağanüstü hal rejiminin ürünüdür. Hiçbir toplum, kazanımlarını bir anda ve özellikle olağanüstü ortam ve koşullarda kaybetmeye rıza göstermez. Hele söz konusu kazanımlar, uzun döneme yayılan mücadele halkaları ve evrim süreci ürünü iseler… ... Devamını Oku »

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı I- COĞRAFYA DURUMU II- TARİHÇE III-YÖNETSEL YAPI IV- SOSYO – KÜLTÜREL YAPI A-Nüfus ve Yerleşme Durumu 1. Nüfus 2. Yerleşme Durumu B- Eğitim ve Öğretim 1. Millî Eğitim 2. Halk Eğitimi C-Toplumsal Yaşam 1. Yapılar, ilişkiler ve adetler 2. Toplumsal Değişme ve Gelişme 3. Folklor 4. Asayiş Durumu V-KAMU ... Devamını Oku »

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

Çağdaş insan hakları anlayışı, doğal hukuk temelinde evrensellik fikrine dayanır. İnsanın doğuştan getirdiği temel değerlerdir insan hakları. Özgürlük ve haklara ilişkin ilk sistematik belgeler olarak Amerikan ve Fransız Bildirgeleri üzerinde doğal hukukun etkisi hakimdir (XVIII. yüzyıl). Fakat, evrensel insan haklan anlayışının pozitif hukuka yansıması ulusal Ölçekle sınırlıdır (XIX. yüzyıl). İnsan haklarını, toplumsal koşullar ve sınıfsal ilişkilerle açıklayan sosyalist yaklaşım da evrensellik savı ile ortaya çıktığı halde (XIX. yüzyıl), pozitif hukuka yansıması ulusaldır. Liberal ve sosyalist Öğreti olarak iki büyük siyasal akımın damgasını taşıyan söz konusu iki insan hakları kuşağı, XX. yüzyılın ortasında, evrensellikte buluşuyorlar. Bu buluşma, bir insan insansı hakların belgeleriyle Devamını Oku »