Tezkere: ‘Gül’mek mi? Ağlamak mı?

Tezkere: ‘Gül’mek mi? Ağlamak mı?

Türkiye, uluslararası hukuk ve onun I belirlediği çerçevede ulusal hukuk tarafından meşru kabul edilmeyen bir kuvvet kullanımına katıldığı takdirde, bu tavrın doğuracağı hukukî sonuç açıktır: Uluslararası hukuk ve Türkiye Anayasası’na açıkça aykırılık. Bu nedenlerle, işgale karşı kurulmuş bir Meclis’in devamı olması gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, ahlaken, hukuken ve siyaseten kabul edilmesi mümkün olmayan ... Devamını Oku »

SİYASETİN GÖLGESİNDEKİ YARGI

SİYASETİN GÖLGESİNDEKİ YARGI

Hukuku söylemek, haklı olanı dile getirmek, gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak… Bu işlev, bağımsız ve tarafsız bir yargı erkince yerine getirilir. Ne var ki, hukuku uygulamak kadar, yapmak da önemli. Kural koymak, siyasal organların işi, şu iki kayıtla: Hukuk uygulayıcılarını yapım sürecinden dışlamamak ve sonrasında uygulayıcıların görevine müdahale etmemek. Yapım, siyasal ve demokratik bir ... Devamını Oku »

Avrupa sınavındaki seçimler…

Avrupa sınavındaki seçimler…

Siyasal partilerin TBMM’de temsil edilebilmeleri için öngörülen % ıo’luk seçim barajının Anayasa’ya uygunluk sorunu geçen haftalarda (17 ve 24 Ağustos) işlendi. Buna göre, “engelli seçim”, “demokratik toplum düzeni”ni zedelediği gibi, Devlet’in cumhuriyetçi ve demokratik yapılanmasına da ters düşmekte. Engelli seçim, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) önünde olduğuna göre sorun, Sözleşme sistemi açısından da değerlendirilmeli. Konuyla ... Devamını Oku »

Anayasa’ya aykırı seçim

Anayasa’ya aykırı seçim

“Genel seçimlerde ülke genelinde,…geçerli oyların %10’unu geçmeyen partiler milletvekili çıkaramazlar.”(Milletvekili Seçim Kanunu-MSK-.rn.33). Baraj kaydı, yasama meclisinde sandalyelerin dağılımına katılabilmenin ön koşulu. Amacı, oy oranı belli bir eşiğin altında kalan partilerin parlamentoda temsilini önleyerek, oy oranı yüksek partiler lehine sonuç yaratmak ve yasama çoğunluğunun ortaya çıkmasını kolaylaştırmak. Baraj öngören Avrupa Devletlerinde eşik, %3-5 arasında değişir. Buna ... Devamını Oku »

Sürdürülebilir gelişme hakkı

Sürdürülebilir gelişme hakkı

Siyasal toplumsal çatışma ve çelişkiler yumağında Türkiye’de hangi eksen belirleyici? Sınıfsal mı? (işçi-işveren), siyasal ve dinsel mi?(laik-anti-laik, sünni-alevi), etnik mi? (Türk-Kürt), coğrafi ve bölgesel mi? (Doğu-Batı, köy-kent farklılaşması),… Bu çizelge, soru yoluyla uzatılabilir. Ancak, sayılanların hiçbiri, “en” pekiştirme sıfatını hak eden “devlet-ülke çelişkisi” derecesinde derin değildir. Neden? Artvin (barajlar, altın madeni istihracı), Bergama (siyanür liçi ... Devamını Oku »

Basın: Erk mi, özgürlük mü?

Basın: Erk mi, özgürlük mü?

Bazı internet sitelerinde yayımlanan ”haberlerin’ ve ‘iddiaların’ hiç sorgulanmadan gazeteler ve televizyonlar tarafından haber yapılmasının ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı… Hürriyet muhabirlerinin araştırması görüntülerin güvenilmez olduğunu ortaya koyunca da yazı işleri bu haberi değerlendirmeye almadı. Hürriyetin titizliği okuyucularının bir gün için de olsa yanlış bilgilendirilmesini önledi.” (Hürriyet Yazıyorsa doğrudur, Mehmet Y. ... Devamını Oku »

Anayasa: Ortak kimlik

Anayasa: Ortak kimlik

“Birlikte yaşama iradesi”nin geliştirilmesi yönünde eyleme yönelik çabalar, anlamlı ve düşündürücü. Bu, ortak değerlerin paylaşılması ölçüsünde mümkün olup, ancak yeni bir anayasa ile gerçekleştirilebilir. Önceki üç yazıda, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları (İH) başlıkları altındaki değerlendirmeler, aslında yeni bir anayasanın çerçevesini çizmiş bulunuyor. Anayasa, bir toplum için, “ortak pakt” olduğu kadar, ortak bir kimliği ... Devamını Oku »

Hangi demokrasi?

Hangi demokrasi?

Hukuk devleti, “nasıl bir demokrasi?” sorusunu da yanıtlamayı gerektirir. İlk yanıt, “hukuk yoluyla demokrasi”dir. Çünkü, HD, uyulması zorunlu ortak kuralları belirler; demokrasi ise farklılaşmaları, yürürlükteki kurallara uymak kaydıyla. İki yönlü farklılaşma söz konusu: * Yatay erkler ayrılığı yönünden, siyasal rejimlerde, parlamenter rejimden, başkanlık rejimine uzanan farklılaşmalar olur. * Düşey erkler ayrılığı bakımından; devlet biçimlerinde, üniter ... Devamını Oku »

Neden hukuk devleti?

Neden hukuk devleti?

Türkiye’nin en önemli güncel sorunu hangisidir? Yanıt, kişilerin konumlarına, içinde bulundukları ortam ve koşullara göre değişebilir: işsizlik, yoksulluk , gelir dengesizliği, istikrarsızlık… Fakat, “hukukîgüvenlik”, her kesimin üzerinde birleşeceği ortak yanıt değil mî? Hukuk güvenliğinin bulunmayışı, sadece yurttaşların hak ihlallerine uğraması ya da haklarını elde edememiş olması anlamına gelmez; toplumda hukuk kurallarının “ortak iyilik” ereğinde hazırlanmadığı ... Devamını Oku »

‘Milli’ olmayan eğitim

‘Milli’ olmayan eğitim

islam dinine en uygun yönetim biçimi hangisidir?” a) Teokrasi, b) Hilâfet, c) Krallık, d) Demokrasi. TRT-4’te, 11.06.’06 Pazar günü, saat 11:3o’da Açık İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde sorulan bu soru için “doğru” kabul edilen yanıt, (d) şıkkıdır. Sizce, hangi seçenek, doğru yanıt olarak işaretlenmeli? ••• “Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin % 43.4’ü üniversiteye girmelerini ... Devamını Oku »