Aylık Arşiv: Kasım 2018

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TARİHSEL SORUMLULUĞU

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TARİHSEL SORUMLULUĞU

İki üyesi hakkında verdiği karardan sonra, AYM’nin Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (OHAL/KHK) hakkında verdiği red kararlarını eleştirmiştim (bkz. “OHAL-KHK ve AYM’nin varlık nedeni “ (10.11.16). İzleyen aylarda, adları KHK’zedelerin başvurularını da reddetti. TBMM ise, ilerleyen aylarda OHAL KHK’leri, torba diyebileceğimiz bir usul ile yasalaştırdı. TBMM’nin ilk icraatı, OHAL’in 3 yıl daha uzatılmasına dair 7145 ... Devamını Oku »

VE YASASIZLAŞTIRMA İVME KAZANIRKEN

VE YASASIZLAŞTIRMA İVME KAZANIRKEN

Sağlık hizmetleri ile ilgili “torba yasa” nedeniyle, özellikle madde 5, bir yasa maddesinin nasıl yazılmaması gerektiğini geçen iki yazımda yansıtmaya çalışmıştım. Bir maddenin aynı mesleğin icrası ile ilgili yaptığı ayrımlar: mesleki ayrımcılık. Seçimlerde adaylık konusundaki düzenleme ise, aynı anayasal statüye bağlı meslek kuruluşlarını birbirinden ayrıştırmaya yönelik. Konunun özü şu: kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (KKNMK), ... Devamını Oku »

“SİZ KAVGAYI SEVİYORSUNUZ…”

“SİZ KAVGAYI SEVİYORSUNUZ…”

“İki hekim kategorisine doğru (mu?)”  başlıklı önceki yazımda, TBMM Sağlık Komisyonunda görüşülmekte olan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin 5. maddesinin sakıncalarını ele almıştım. Yazıyı yazdığım sırada madde 5 üzerindeki Komisyon görüşmeleri devam ediyordu. 42 maddelik teklif, 3 gece boyunca toplam 42 saatlik görüşme ve  tartışmalar sonucunda kabul ... Devamını Oku »

İKİ HEKİM KATEGORİSİNE DOĞRU (MU?)

İKİ HEKİM KATEGORİSİNE DOĞRU (MU?)

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmekte olan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 44 maddeden oluşuyor. Bu torba yasanın 5. Maddesi, bir değişiklik değil, bir ekleme: 11/4/1928 ta. Ve 1219 sy. Tababet ve Şuabatı San’atlarının  Tarzı İcrasına Dair Kanun’a “Ek  Madde 15”. “Tabipler ve diş ... Devamını Oku »

CUMHURBAŞKANI/DANIŞTAY VE YÜCE DİVAN

CUMHURBAŞKANI/DANIŞTAY VE YÜCE DİVAN

Yürütmenin tek muhatabı benim” (1 ekim) diyen kişi, “eğer Danıştay işlemlerimi denetleyecekse bırakıp gideyim” (24 ekim) dedi. Bunun anlamı şu: Yürütme, yargı denetimi dışında kalsın ve Türkiye, tek kişi tercihleri doğrultusunda yönetilsin.   YARGI, CB İŞLEMLERİNİ DENETLER? Oysa Anayasa hükümleri açık: “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” (md.125). “Danıştay, idari mahkemelerce ... Devamını Oku »