Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) (15. Baskı)

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) (15. Baskı)

Anayasa Hukuku Genel Kuramına Giriş niteliği taşıyan Anayasa Hukuku Dersleri, “insan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti”ne giriş şeklinde de anlaşılabilir.
Anayasa hukuku dersleri, üçlü plan hiyerarşisine dayanıyor. Şöyle ki; üç kısımdan oluşan kitap, her kısımda üçer olmak üzere dokuz bölüm şeklinde tasarlanmıştır. Anayasa ve hukuku başlıklı giriş bölümü, her üç kısım ve dokuz bölüm için genel çerçeveyi sunmaktadır.
Kısımlar, anayasa hukukunun üç ana konusu ekseninde tasarlanmış bulunuyor:
-Kurumsal Anayasa Hukuku; Devlet ve siyasal iktidar, erkler (iktidarlar) ayrılığı (yönetim biçimleri ve devlet biçimleri) ile demokrasi ana başlıklarını inceleme konusu yapmaktadır.
-Özgürlükler Anayasa Hukuku; özgürlük ve hakları, kavramlar, temeller ve kaynaklar açısından açıkladıktan ve hukuki rejimleri üzerine genel bilgiler verildikten sonra, ulusal ve uluslararası güvence sistemi ile tamamlanmaktadır.
– Anayasa Usul Hukuku veya Anayasa Yargısı; anayasal yargı modelleri, anayasaya uygunluk denetimi, anayasa yargısının işlevi ve meşruluğu konularını ele almak suretiyle kitap için de tamamlayıcı bir özellik taşımaktadır.

Satın almak için tıklayınız

Yoruma kapalı.