Anayasa ve Toplum

Anayasa ve Toplum

‘Anayasa ve Toplum’, Profesör Kaboğlu’nun XX. Yüzyıl Türkiyesinin son on yıllık zaman dilimine yayılan hukuki, siyasi ve toplumsal sorunlarına ilişkin yazılarından bir demeti kapsamına alıyor. Kitabı oluşturan yazılar, ‘demokrasi-hukuk devleti’ bağlamında ‘hukuk-toplum-anayasa’ örgüsünü yansıtıyor… Olandan çok olması gerekeni, belki de daha iyisini hak ettiğimiz inancıyla sorgulama konusu yapıyor.

‘Anayasa ve Toplum’, Türkiye’nin ulusal özellikleriyle, evrensel ölçütleri göz ardı etmeksizin, klasik anayasa hukukçusu bakış çerçevesini zorlayarak, ‘tarih-coğrafya’ buluşması ve ‘toplum-anayasa’ ayrışması biçimindeki kısırdöngüyü, her iki kesimi bütününde kavrayarak aşmaya çalışıyor   Anayasa ve Toplum-İçindekiler Değişim’ de Özgürlük Anayasada Özgürlükler Sistematiği  Yerinden Yönetim ve Demokrasi  Bakanlık mı, Özerk Kuruluş mu?  Devlet ve Çevre Hakkı  “Toplum Sözleşmesi”nden “Doğa Sözleşmesi”ne  “Hukuk Toplumu” Gerekli  İnsan Haklarının Uzlaştırılması  “İnsan Hakları Bakanlığı” Çözüm mü?  İnsan Haklarını “Halkın Avukatı” Koruyacak  İfade Özgürlüğü Kısıtlamaları Sürüyor  Anayasada Amaçtan Sapma  Anayasalarda Grev Hakkı  Konut Hakkı: İnsan Haklarının En Düşük Eşiği mi?  Başkanlık mı, Yarı-Başkanlık mı?

“Hukuk Kalıbında Yoğrulmuş Devlet”   Çoğunluk İradesine Azınlık Gölgesi  Parlamento iradesi Parçalandı  Anayasa Değişikliğinin Etkileri  Özgürlük, Demokrasi ve Hukuk  Hukuku Gerileten Anayasa  Nasıl Bir Çağdaş Anayasa?  Avrupa Sözleşmesi ve Türkiye  Koalisyon Hükümetleri  Hükümet Sistemleri Üzerine  Bağımsızlık Egemenlik Lozan ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceler  Lozan’a Yaraşır Anayasa Gerekli  Seçim Yasası Yeniden Düzenlenmeli  “Ne Adalet, Ne de İstikrar”  Özgürlük ve Demokraside “Mekân” Kavramı  Kopenhag Kriterleri ve Türkiye

Yoruma kapalı.