Kategori Arşivi: Genel

1921 Teşkilât-ı esasiye kanunu: Ulusal egemenlik ve Ulus-Devletin doğuşu

1921 Teşkilât-ı esasiye kanunu: Ulusal egemenlik ve Ulus-Devletin doğuşu

1876 (1909), 1921, 1924, 1961, 1982 şeklinde sıralanan yıllar, hem şeklî ve hem de içerik olarak, Osmanlı-Türkiye anayasal gelişmeleri bakımından, dönüm tarihlerini ifade eder. 20 Ocak 1921 tarihli “Teşkilât-ı Esasiye Kanunu” (TEK), bir “en”ler ve “ilk”ler Anayasası olarak da nitelenebilir: “en” demokratik, metin olarak “en” kısa, uygulama süreci olarak da “en” kısa. Ulusal egemenlik fikrini ... Devamını Oku »

AYM KARARI-2: BARIŞA RIZANIN ONULMAZ BEDELLERİ

AYM KARARI-2: BARIŞA RIZANIN ONULMAZ BEDELLERİ

Anayasa Mahkemesi’nin 2018/17635 sy.lı kararı, dava konusu olaylar dizisine kısmen de olsa ayna tutuyor.  Kararın etki ve sonuçlarını hukuki açıdan ele almadan önce, uygulanan yaptırımlar dizisiyle neden olunan mağduriyetler yumağına göz atmakta yarar var. Soruşturma, görevden alma, ifade ve göz altına alma, tutuklama vb. “siyasal/mafya türü/idari, basın-yayın yoluyla ve yargısal” linç kampanyası. Dünya hukuk tarihinin ... Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi kararı – 1

Anayasa Mahkemesi kararı – 1

Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine önemli ölçütleri öne çıkaran Anayasa Mahkemesi (AYM)  Barış Akademisyenleri kararı ( 2018/17635), anayasal hak ve özgürlükler düzenini insan hakları Avrupa hukuku ışığında okuma örneğidir. AYM KARARININ ÖZÜ: “Haksız ve gerekçesiz kararlarla terör örgütünün propagandasını yapma suçundan mahküm  edildikleri iddiaları”, ifade özgürlüğü kapsamında olup;  “bildiriyi imzalamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma ... Devamını Oku »

“SİSTEMSİZ” YÖNETİMDEN SİYASAL REJİM VE SİSTEME DÖNÜŞ…

“SİSTEMSİZ” YÖNETİMDEN SİYASAL REJİM VE SİSTEME DÖNÜŞ…

Tartışılamaz (MHP) ve tartışılabilir (AKP) ayrışması karşısında hangi sistem diye sormak yerine, sistem yok ki saptaması, hukuki- fiili durum ikileminde “fiili durum” gerçekliğine daha uygun düşer. Yüzyıllık mirası anarak başlayalım. UZAK VE YAKIN TARİHLER… 1919, Kurtuluş’un en somut temellerinin Kongreler yoluyla atıldığı yıl. Sürecin söylem ve eylemde  iki  güçlü aracı var: hukuk ve kurumsallaşma. Bu ikili, şu ... Devamını Oku »

“15 Temmuz Anayasası”, Demokratik Rejim Ve Sistem Dışı…

“15 Temmuz Anayasası”, Demokratik Rejim Ve Sistem Dışı…

OHAL’de hazırlanarak halkoyuna sunulan ve yürürlüğe konulan 6771 sayılı yasa ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliği, “15 Temmuz Anayasası” olarak nitelenebilir. Fakat Saray çevreleri, 6771 sayılı yasanın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  sistemi öngördüğünü öne sürer. Bu yanlış kullanım, demokratik rejim veya hükümet sistemi açısından da geçerli.   DEYİM OLARAK Cumhurbaşkanı: Anayasal sıfatları ve özellikle parti başkanlığı, bu unvanı gölgeliyor. ... Devamını Oku »

Çifte kötüye kullanım: Anayasa değişikliği ve uygulanış tarzı

Çifte kötüye kullanım: Anayasa değişikliği ve uygulanış tarzı

16 Nisan 2017’de oylanan ve 9 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişikliğinin bir yıllık uygulaması, meşruiyet ve meri’yet (yürürlük) sorununu ortaya koydu. Meşruiyet sorunu, OHAL ortam ve koşullarında Anayasa kamuoyu oluşmadan yapılan değişiklikten kaynaklanıyordu. Bir yıllık uygulama ve İstanbul İBBB seçim sonuçları, yanlış olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS) denen anayasal düzenin meşruluk sorununu derinleştirdi. Meri’yet ... Devamını Oku »

ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI (VALİDEBAĞ SAVUNMASI)

ÇEVRE VE İNSAN HAKLARI (VALİDEBAĞ SAVUNMASI)

Konuyu kısaca dört başlık altında ele alacağım: -Çevre hakkının insan hakları genel kuramına katkısı, -1982 Anayasası çerçevesi: Devlet/birey/çevre -Çevresel konular: anayasal dayanak ve araçlar, -Devlet ve yurttaşlar: haklar/ödevler ve yükümlülükler. I.- ÇEVRE HAKKININ İNSAN HAKLARI GENEL KURAMINA KATKISI Bilindiği gibi yaşam hakkı, insan haklarının sert çekirdeğini oluşturur. Çevre hakkı, sadece insanların değil, hayvan ve bitkilerin ... Devamını Oku »

AK PARTİ VE “HAVUZ”U: “SAVAŞA EVET, KOALİSYONA HAYIR!”

AK PARTİ VE “HAVUZ”U: “SAVAŞA EVET, KOALİSYONA HAYIR!”

AKP Hükümetleri ve güdümündeki Meclis çoğunluğu, istikrar ve istikrarsızlık sarmalında şu konuda kararlı bir tavır sergiledi: Kurumlar ve kuralların, “iktidarın sürekliliği” hedefinde seferberliği. Bu nedenle, 7 Haziran seçim sonuçları, (en başta CB olmak üzere) AKP kurmayları için bir hezimet, muhalifler için ise bir umut ışığı oldu. Aradan yaklaşık dört hafta geçti. Muhalifler, umut ışığını ne ... Devamını Oku »

“BAŞKANLIK DİVANI’NI BEKLEME GEREĞİ YOK…

“BAŞKANLIK DİVANI’NI BEKLEME GEREĞİ YOK…

“İvecenlik”, Sayın Erdoğan’ın en belirgin özelliği. En muhalifinden, kendisine tapma derecesinde yandaş olanların birleşebileceği belki de tek özelliği: Hızlı karar vermek ve onu uygulamaya koymak. Hatta, Başkanlık rejimi için kullandığı başlıca gerekçe, hızlı karar almak ve onu uygulamaya koymak değil miydi? Haliyle, “hantallık ve yavaş işleyiş”, parlamenter rejime yönelttiği eleştirilerin başında gelmekte idi. Ne var ... Devamını Oku »