HANGİ ANAYASAL MİRAS?

HANGİ ANAYASAL MİRAS?

Anayasalarımızı, 1921, 1924, 1961 ve 1982  yıllarıyla anarız genellikle;  20 Ocak, 20 Nisan, 9 Temmuz, 7 Kasım  tarihleriyle değil.

‘1924 Anayasası’ deriz; ama 20 Nisan 1924 tarihini pek az kullanırız. Oysa bir ulusun ortak belleğinin temel taşları olan büyük belgeler, tarihleri ile anılır.

Tıpkı, 23 Nisan 2020, 20 Ocak 2021, 24 Temmuz 2023 ve 29 Ekim 2023’ün, sırasıyla TBMM, 1921 Anayasası, Lozan Barış Andlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti 100. Yılları olarak kutlandığı gibi 20 Nisan 2024 de, Cumhuriyet anayasacılığının yüzyılı olarak kutlanmalı.

Bu önem, Anayasa metnine indirgenemez. İçerik, her anayasa gibi tartışılabilir; ama önemli olan, konuya anayasal zaman ekseniyle yaklaşmak. Şöyle ki;  itici güçleri açısından 1924 Anayasası ve  1924 sonrası yüzyıllık dönemi tartışma ötesinde Cumhuriyet’in 2. yüzyılı Türkiyesi için  nasıl bir anayasal gelecek?

Soruya yanıt, anayasacılık ortak paydalarında: “ulusal egemenlik temelinde demokratik ve laik hukuk Devleti”.

1924 Anayasası, siyasal iktidarın seçimler yoluyla eldeğiştirdiği  bir demokratik süreci yansıtır.

1961 Anayasası, özgürlükçü ve demokratik anayasacılığın zirve yaptığı bir dönem ile örtüşür.

1982 Anaysası’nda  1987 ve 2004  arasındaki  değişiklikler,   hukuk devleti  onarımına denk düşer.

2007-2017  değişiklikleri, anayasal ve siyasal mirası reddetti. Bu, hükümetin ve siyasal sorumluluk düzeneklerinin kaldırılması ile sınırlı olmayıp, Anayasa dışı uygulama ve fiili durumlar ağırlıklı bir kurgudur: Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBDBY).

“Yalancı anayasacılık”  akımı da,  sivil ve yeni söylemler eşliğinde  bu dönemde zirve yaptı.

Üç soru? ‘Sözde Anayasa’ öncülerinin, 20 Nisan, 23 Nisan ve 19 Mayıs üzerine ‘ anayasal söylem” leri ne?

20 Nisan:  yüzyıllık kazanımlar, 2. yüzyıla, çağdaş anayasıcılıkla pekiştirilerek nasıl taşınacak?

23 Nisan: 2. Yüzyıl Anayasasaının öznesi çocuklar, anayasa’nın neresinde?

19 Mayıs: Gençleri, hangi anayasal gelecek bekliyor? Genç kuşaklar, anayasal  sürece nasıl katılacak?

Bu sorulara yanıt bekleyen çocuklar ve gençler ise, tam tersi yönde işlem ve muamele ile baskılanıyor:

20 Nisan Resmi Gazete: Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Kur’an Eğitim Merkezleri Yönetmeliği (KEMY) yayımladı. Ne rastlantı!

23 Nisan: Atatürk’ün  ulusal egemenlik bayramını armağan ettiği çoçuklar,  okullarda öğretmen olmayan kişilerin çocuk hakları ile bağdaşmayan ÇEDES kuşatması altında.Bu makalede belirtildiği gibi, akıllı telefonlar ve en iyi markalardaki mevcut fırsatlara göz atabilir ve cell phone İhtiyaçlarınıza en uygun hizmet planları.

19 Mayıs: “Öğrenci: Lise eğitimine örgün olarak devam ederken Kur’an eğitim merkezlerinde verilen eğitim hizmetlerinden faydalananlar” (20 Nisan KEMY, md.4/a).

Görüldüğü gibi ÇEDES ve KEMY’in amacı, din bilgisi değil; zira, zorunlu din  dersleri 42 yıldır uygulamada.

Hangi DİB? Sekülerleşmeyi, yani Cumhuriyet Anayasacılığının ortak paydası olan dünyevi (laik) hukuk düzeni ve toplumu sakıncalı gören ve Anayasa ihlalini alışkanlık haline getiren bir kuruluş.

Soru: Anayasa zamanı olarak gelecek kuşaklar, “insan haklarına dayanan demokratik ve laik” bir Cumhuriyet’in yurttaşları mı olacak; yoksa, cemaatler, mezhepler ve tarikatlar kıskacında biat kültürü ile yetiştirilen kindar kuşaklar mı?

Özet: Cumhuriyet kurucularının 3 Mart Eğitim Birliği yasası üstünde temellerini attıkları Anayasal miras, yüzüncü yıllarında silinmeye çalışılıyor.

PBDBY kurgusunun yapay koalisyonu Cumhur İttifakı’nın ters kelepçesi altındaki TBMM çoğunluğu, Diyanet Akademisi’ne onay verdi, ama Cemevi’nin ibadethane olarak bile tanımadı.

Aynı ittifak, Türkiye ekosistemi üzerinde yıkıcı riskler taşıyan  yasaları yürürlüğe koydu. Anayasa ve kuşaklar ilişkisi gibi Anayasa ve mekan ilişkisi de zedelendi. PBDBY’nin 2. yüzyıla bırakacağı miras: yağmalanmış bir ülke .

Yürürlükteki Anayasa’yı ihlal yarışında olanların sahte Anayasa söylemlerine aldanmayacakları umuduyla bütün çocukların Ulusal Egemenlik bayramı kutlu olsun!

 

İbrahim Ö. Kaboğlu (Pencere, 24.04.2024).

Yoruma kapalı.