İSTANBUL BBB SEÇİMLERİ: DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

İSTANBUL BBB SEÇİMLERİ: DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 1 Nisan 2019  günlü Birleştirme Tutanağı: E. İmamoğlu (4.168.967) ve B. Yıldırım (4.145.910) arasındaki oy farkı, 24.057.

Bu arada, maddi hataların düzeltilmesi ile aradaki fark 20.388’e iniyor.

İmamoğlu’nun İst. Büyükşehir Belediye Başkanlığı (BBB) seçimlerini resmen kazandığı, 2972 sayılı Kanun md. 22 gereği Birleştirme Tutanağında sayı ile belirtilerek, 1 Nisan günü belgelendi.

Sürekli itiraz başvuruları üzerine, mühürlü oy  torbalarının açılarak geçersiz oyların bütünü veya tüm oyların yeniden sayılması ile aradaki fark, 13 729’a indi.

İtiraz hakkının kullanılması, hukuken mazbata önünde bir engel değildi. Buna karşılık, itirazlar doğrultusunda yapılan yeniden sayımlar beklendi ve sonuç değişmedi.

Sayılar, şu genel bilgiler ışığında anlamlandırılmalı: İstanbul’da oy kullanan seçmen sayısı 8.865.086. Geçerli oy sayısı 8.549.838. Buna göre toplam 315.248 oy geçersiz sayılmış. İşte, geçerli sayılan 6.659 (geçersiz oyların yaklaşık yüzde ikisi), bütün geçersiz oyların yeniden sayımı ve binlerce sandığın tümden sayımı sonucu ortaya çıkan toplam sayı.

Söz konusu çifte sayımlar bile,  seçim sonucunu değiştirmedi. Bunun saptanması üzerine E. İmamoğlu’na mazbata verildi ve görev devir teslim töreni yapıldı (17 Nisan).

Kaybeden taraf, İBBB seçimlerinin iptal başvurusunu 16 Nisan günü yaptı. Bunu, olağanüstü itiraz olarak açıkladı. Ne var ki, tıpkı olağan başvurularda olduğu gibi olağanüstü başvuruda da süre kaydı var. Süre kaydı için, her  sürenin başlangıç ve bitiş tarihi de  belirtilir.

En uzun süre, olağanüstü başvuruya ilişkin olup 7 gün: İl Seçim Kurulu birleştirme tutanağı 1 Nisan günü düzenlendi; olağan itirazlar sonrası tutanak ise 17 Nisan günü. Bu durumda başvuru, ya en geç 8 Nisan günü veya en erken (2. Birleştirme tutanağından itibaren) 18 Nisan günü yapılmalı idi…

Kaybeden taraf,  başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiğine dair  görüşler karşısında ek başvurular yapmaya başladı; bunlardan biri 20 Nisan, diğeri 22 Nisan günü yapıldı.

Oysa başvuru sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile belirli ve kesin: “tutanağın düzenlenmesinden sonra (7) gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller  sebebiyle yapılan itirazlar” (298 sy. K., md.130/3).

Hak düşürücü nitelikte olan 7 günlük kesin sürenin başlangıç tarihi BİRLEŞTİRME TUTANAĞI.

İki birleştirme tutanağı var: 1 Nisan ve 17 Nisan. Bu durumda ilkinin süresi, 8 Nisanda sona eriyor iken, ikincisinin süresi 18 Nisan günü başlıyor.

Kaybeden tarafın başvuru tarihi ise, 16 Nisan. Bu nedenle, önceki yazılarımda vurguladığım üzere başvuru, süre yönünden reddedilmeli idi.

Sonradan yapılan ek başvurular, ilk başvurunun süre yönünden reddedilmesi gereğini ortadan kaldırmaz. Gerçi, ek başvurularda sunulan ek listeler, adları KHK ek listelerinde yer alan kişilerin seçmen olamayacağı biçimindeki iddia bakımından YSK için bir fırsat olarak görülebilir.

Şöyle ki, somut delil ve gerekçe yerine daha çok soyut iddialar ile sınırlı kalan başvurular ilk kez, OHAL KHK’zede adları ile somut listelere dayandırılmakla, başvuru hakkını kötüye kullanmada sınır tanımazlık, bir kez daha gözler önüne serilmiş bulunuyor.

Kaybeden taraf, seçim öncesi, esnası ve sonrasında bütün devlet olanaklarını kullandığı halde somut deliller sunmak yerine, -kesinleşme süreleri de sona erdiği halde- YSK yoluyla yürütme ve yasama organlarına somut kanıt bulma görevi vermek suretiyle, kötüye kullanma ötesinde Yüksek Seçim Kurulu’nu “araçsallaştırma” yoluyla hedefe varma çabasını sürdürmekte.

YSK, “hukuk yoluyla demokrasi” tarihsel sınavında: Anayasa, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, yasalar ve önceki kararları, kullanması gereken ölçütler. Kolay gelsin!

İbrahim Ö. Kaboğlu, Birgün

Yoruma kapalı.