“İLGA/İMHA/İNKAR/İĞFAL/İHLAL” BEŞLİSİNİ AŞMAK…

“İLGA/İMHA/İNKAR/İĞFAL/İHLAL” BEŞLİSİNİ AŞMAK…

Temmuz 2016’da başlayan olumsuzluklar hız kesmeden sürüyor: -On yıl süren ortak yönetimde iktidar kavgasının açığa çıkışı (17-25 Aralık 2013) ve  darbe girişimi (15 Temmuz 2016). – Anayasa değişikliği (16 Nisan 2017) ile Osmanlı-Cumhuriyet siyasal mirasının reddi. -Parti başkanının Devleti temsil ve yürütme yetkilerini tek başına üstlenmesi (9 Temmuz 2018). -Trakya anakarasını parçalama girişimi (26 Haziran ... Devamını Oku »

YARGILANMA HAKKI ÖNÜNDE AKP-MHP DUVARI

YARGILANMA HAKKI ÖNÜNDE AKP-MHP DUVARI

Mahkeme hakkı, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme hakkı, silahların eşitliği ilkesi, açık usul ve çabukluk ilkesi, suçsuzluk karinesi, savunma hakları, yargı kararlarını uygulama. Bu yedi ilke, adil yargılanma hakkının asgari gerekleridir. Ne var ki, kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların sonucu olan hak ihlalleri bir yana, kamu makamlarının hukuk, Anayasa ve akıl dışı işlemlerinden kaynaklanan ihlallere ... Devamını Oku »

OTOPSİDEN DİRENMEYE (Marmara’nın ölümü/İstanbul’un katli)

OTOPSİDEN DİRENMEYE (Marmara’nın ölümü/İstanbul’un katli)

“Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Kanal İstanbul”, geçen yılın ilk yazı başlığı idi (2 Ocak). Dünya çevre günü vesilesiyle yazdığım yazı başlığı şuydu: “İnsanlığın ortak mirası ve demokratik toplum” (4 Haziran). Bu yıl, Haziranı, çevresel otopsi ile karşıladık: Marmara  Denizi’ndeki Müsilaj Sorunu Hakkındaki Komisyon Toplantısı (TBMM, 9 Haziran).   Marmara Denizi’ne  otopsi Marmara Denizi’ni nasıl öldürdük? ... Devamını Oku »

Ne “çifte siyasal ayak”, ne de mağdurlara hukuk

Ne “çifte siyasal ayak”, ne de mağdurlara hukuk

Demokratik siyaset alanını sürekli daraltan ve demokratik toplumu sistematik biçimde baskılayan Cumhur İttifakı, terör ve çete örgütlerine dokunmaktan çok korkuyor. Aslında korktuğu, hukuk. TERÖR AYAĞI “FETÖ’nüm siyasal ayağı” denince AKP sıralarından bağrışmalar ve karşı saldırılar başlıyor; grup başkanvekilleri en ateşli konuşmaları yapıyor; sıralardan tepki sloganları atılıyor. Kısacası, bu konu, AKP’nin “yumuşak karnı”.. Cumhur İttifakı, haklı ... Devamını Oku »

SİVİL ÖLÜMLER/MAFYA/AYASOFYA

SİVİL ÖLÜMLER/MAFYA/AYASOFYA

Türkiye/Türkiye Cumhuriyeti/ Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı, son iki on yılda “kirletildi/ çeteleştirildi/ayrıştırıldı”. Türkiye ülkesi, kirletildi, bozuldu, tahrip edildi; şimdi de- Kanal ile- bölünmek isteniyor… Türkiye Devleti,  saydam olmayan bir şekilde ve bilgi kirliliği eşliğinde Anayasa ve hukuk dışı yönetimle çeteleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı; din-mezhep, etnik köken, ümmet-zillet söylemleri ile ayrıştırıldı. “Parlamenter rejim bekleme odasına alındı”dan “Anayasa ... Devamını Oku »

ANAYASASIZLAŞTIRMA VE ÇETELEŞME

ANAYASASIZLAŞTIRMA VE ÇETELEŞME

Kurallar ve kurumlardan oluşan Türkiye Cumhuriyeti, makamlar ve kişiler üstü bir kamu tüzelkişiliğidir. Bu tüzelkişilik,  kendini oluşturan kurum veya organlara indirgenemez; Devlet, hepsini kapsamına alan hukuk kuralları bütünüdür. Yasama-yürütme-yargı,  Cumhuriyet’in temel kurumları (erkler ayrılığı) olarak Devlet örgütü iskeleti; Anayasa-yasa-tüzük-yönetmelik şeklinde kuralların aşamalı sıralanması (normlar hiyerarşisi) ise, hukuki yapılanmadır. Devlet adına yetki kullanan makam ve kişiler ... Devamını Oku »

“DEVLET GÖREVLERİNİN AMACA UYGUN ÖNCELİKLERİ”

“DEVLET GÖREVLERİNİN AMACA UYGUN ÖNCELİKLERİ”

“Sosyal ve ekonomik alanlar”a ilişkin  bu önceliklerin karşılığı olan yükümlülükler, Anayasa’da, Devletin temel görev ve amaçları olarak düzenlenmiştir.  Öncelik verilmesi gereken haklar,  “sosyal ve ekonomik nitelikli olanlardır. Sosyal hukuk devleti, üstün anayasal norm olarak hepsi için çerçeve oluşturmakta. “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının ... Devamını Oku »

KAPATMA VE  KANUNSUZ ‘K’ LER…

KAPATMA VE  KANUNSUZ ‘K’ LER…

Kanun dışı uygulamalar, Covid-19 dönemine özgü değil; ancak salgın hastalık  ve özellikle “kapanma” dönemlerinde iyice açığa çıktı. Sağlık olağanüstü hali, yöneticilerin çalışmalarını,  amacına ulaşması için -kanuni olmasa da- kapanmayı gerektiren sorunlara yöneltmesini gerekli kılar. Ne var ki, gündeme çıkarılan ve tartışılan konular, Türkiye’nin yönetim sorununu bir kez daha bütün çıplaklığı ile ortaya koydu: Anayasa ve ... Devamını Oku »

 EN BÜYÜK MUTSUZLUK NEDİR?

 EN BÜYÜK MUTSUZLUK NEDİR?

“Yaşlanmaktan daha büyük mutsuzluk olabilir mi?” şeklinde yanıtlamıştı André Malraux gazetecinin yönelttiği soruyu. Benzer soruyu Plan ve Bütçe Komisyonunda kendime yönelterek, “hukuk devletinden uzaklaşmaya tanık olmaktan daha büyük mutsuzluk olabilir mi?” dedim. Görüşülmekte olan torba yasa önerisine, başlıkla ilgisi bulunmayan maddeler, başka bir torbadan çıkararak adeta ‘tepiştirilmişti’. Sırf o nedenle, 23 Ekim Cuma akşamı da ... Devamını Oku »