YSK “KISA KARAR”I, ANAYASA’YA AÇIKÇA AYKIRI; MAZBATA İPTALİ VE VALİ GÖREVLENDİRMESİ DE …

YSK “KISA KARAR”I, ANAYASA’YA AÇIKÇA AYKIRI; MAZBATA İPTALİ VE VALİ GÖREVLENDİRMESİ DE …

YSK Başkanı S. Güven,  6 mayıs  akşamı, “yargı süreci bitti” dedi. Bu beyan, şu çelişkili durumu içermekte; biri doğru, diğeri yanlış: -Doğru: karar yargısal. -Yanlış: bitmedi; çünkü gerekçesiz,  yargı kararları gerekçeli olarak verilir: “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır” (Any., md.141/3). Anayasa md. 79’ye göre, “seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları…kesin olarak karara bağlama” ... Devamını Oku »

İSTANBUL BBB SEÇİMLERİ: DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

İSTANBUL BBB SEÇİMLERİ: DOĞRULAR VE YANLIŞLAR

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun 1 Nisan 2019  günlü Birleştirme Tutanağı: E. İmamoğlu (4.168.967) ve B. Yıldırım (4.145.910) arasındaki oy farkı, 24.057. Bu arada, maddi hataların düzeltilmesi ile aradaki fark 20.388’e iniyor. İmamoğlu’nun İst. Büyükşehir Belediye Başkanlığı (BBB) seçimlerini resmen kazandığı, 2972 sayılı Kanun md. 22 gereği Birleştirme Tutanağında sayı ile belirtilerek, 1 Nisan günü belgelendi. ... Devamını Oku »

CHP’nin tarihsel görevi ve sorumluluğu

CHP’nin tarihsel görevi ve sorumluluğu

Bir yanılsama olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri anayasal düzenlemenin dokuz aylık uygulaması, anayasal kurumlar, siyasal partiler ve toplumsal yapı üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Karanlıktan çıkış ışığını yakan  CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu oldu.   ÜÇLÜ YIKIM YELPAZESİ Anayasal kurumlar:  yasama-yürütme-yargı ilişki ve dengesi bozularak yüzyılı aşkın erkler ayrılığı birikimi yok sayıldı; uygulama ise, kendi düzenlemelerini ... Devamını Oku »

MEDYA YOLUYLA KURULAN MAHKEME (sanık+ savcı+ hakim= AKP)

MEDYA YOLUYLA KURULAN MAHKEME (sanık+ savcı+ hakim= AKP)

İBB Başkanlığı seçimlerini iptal başvurusu; öncesi, esnası ve sonrası bakımından, bir anayasal hakkın kullanılmasından çok, bir Parti mahkemesi kurgusu; AKP, adeta şu üçlünün öznesi: sanık+savcı+hakim. Şöyle ki;  çelişkiler ve tutarsızlıklarla dolu 44 sayfalık başvuru, bir seçim suçu işlendiğine dair iddialarını şu şekilde sonlandırmakta: “tüm bu hata ve usulsüzlüklerin sehven ve münferiden değil, bilakis KASTEN VE ... Devamını Oku »

YSK, HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ GÜVENCESİ OLMALI

YSK, HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ GÜVENCESİ OLMALI

“Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma  ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama” görevi Yüksek Seçim Kurulunundur (Any., m.79). Bu düzenleme çerçevesinde YSK, “görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir ... Devamını Oku »

31 MART SEÇİMLERİ: HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ

31 MART SEÇİMLERİ: HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ

Sandık, demokrasinin temel taşı; ne var ki seçimler, demokrasi için yeterli değil. Seçimlere ilişkin kurallar da, sandıkla sınırlı değil: öncesi, esnası ve sonrası var. Öncesi, partilerin ve adayların eşit koşullarda serbest yarışıdır. Esnası, gizli ve eşit oy, açık sayım. Sonrası, sandıktan çıkan sonuçlara saygı. Seçimleri aşan koşullar ise, ülkenin siyasal sistemi ve hukuk düzeninin, “siyasal ... Devamını Oku »

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA SANDIKTA DERS ZAMANI

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA SANDIKTA DERS ZAMANI

2010’larda hemen her yıl sandık kuruldu: 10, 11, 14, 15, 15, 17, 18 ve 19. “Çift başlılık ve istikrasızlık” gerekçesi ve anayasal dayatmalar yoluyla Hükümeti lağvedenler, bu kez sandığı, demokrasiyi yok etme aracı olarak  kullanmaya başladı. En hazini, siyasal mekanizma dışına çıkarılan aktörlerin de, bu yıkımda kullanılıyor olması. Tepeden başlayalım:   SEKİZ: UÇAK MI, KİŞİ ... Devamını Oku »

BAKANLAR/KATLİAMLAR/ÇANAKKALE VE ANADOLU

BAKANLAR/KATLİAMLAR/ÇANAKKALE VE ANADOLU

2017 değişikliği ile “siyasal sorumluluk” kavramı Anayasadan çıkarıldı: bakanlar kurulu ve hükümet lağvedildi; yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanına verildi; bakanlar, birer hizmet birimine indirgendi. TBMM dışına çıkarılan bakanlar ile Cumhurbaşkanı (CB) arasına politika kurulları yerleştirildi. Üç bakanın istifa gereği kalktı: TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir (md.114). Aslında, 2017 Anayasa düzenlemesine göre, bakanlar, ... Devamını Oku »

YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ VE ANAYASA

YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ VE ANAYASA

“Hakimler ve savcılar, görevlerini yerine getirirken adaletin en hassas ve doğru şekilde dağıtıldığından emin olan, mesleki sorumluluk içinde davranan, (…) insanlardır. Anayasa ve kanunlardan aldıkları yetki çerçevesinde, hür vicdanları ile evrensel değerleri şiar edinerek bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürütürler…” şeklinde bir giriş ile başlayan ve herbiri, “Hakimler ve Savcılar” öznesi ile başlayan 8 bölüm ... Devamını Oku »

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VEYA “KİŞİ DEVLETİ” BEKASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VEYA “KİŞİ DEVLETİ” BEKASI

“Ülke, toplum ve siyasal iktidar” üçlüsünden oluşan devleti, tek bir  kişiye dönüştürme yolunda beka, sihirli bir sözcük. İnsan haklarına dayanan “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti, bir kişi devleti olarak tasarlanıyor. En kapsayıcı kamu tüzel kişiliği olarak, yasama, yürütme ve yargı erkleri üçlüsünde örgütlenen Türkiye Cumhuriyeti, hukuki yapı olarak, Anayasa’nın üstünlüğü ... Devamını Oku »