Anayasa dışı bir adlandırma: Cumhurbaşkanlığı  hükümet sistemi

Anayasa dışı bir adlandırma: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi

Bu başlık, şu şekilde de anlaşılabilir : meşruiyet ve mer’iyet gölgesindeki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS). 2019 Bütçesi görüşmeleri görüşmeleri vesilesi ile TBMM’de CBHS deyimini kullanan iki gruba üçüncü bir  halka eklendi : Külliye temsilcileri. Bu kavramı, Meclis çatısı altında AK Parti ve MHP temsilcileri kullanıyordu. Bütçe görüşmeleri sırasında, bunu daha sıkça duyacağız. Oysa, bu kavramın anayasal bir ... Devamını Oku »

“BEKA” YASALARI MI, “YAĞMA” YASALARI MI?

“BEKA” YASALARI MI, “YAĞMA” YASALARI MI?

 Cumhur ittifakını yerel seçimlere yönlendirmek için yoğun ve çok yönlü çaba gösteren AKP-MHP, TBMM’deki işbirliği konusunda sorun yaşamıyor; zaten ortaya çıksa da, anında müdahale ediliyor.  Lider övgü ve tabusu, iki partinin ortak paydası.  Çok çeşitli alanlara yayılan torba yasalar,  “beka sorunu” ile gertekçelendiriliyor. Haliyle kabul edilen yasaların ortak özellikleri daha az görünür oluyor: –Kanun teklifi: ... Devamını Oku »

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TARİHSEL SORUMLULUĞU

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TARİHSEL SORUMLULUĞU

İki üyesi hakkında verdiği karardan sonra, AYM’nin Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (OHAL/KHK) hakkında verdiği red kararlarını eleştirmiştim (bkz. “OHAL-KHK ve AYM’nin varlık nedeni “ (10.11.16). İzleyen aylarda, adları KHK’zedelerin başvurularını da reddetti. TBMM ise, ilerleyen aylarda OHAL KHK’leri, torba diyebileceğimiz bir usul ile yasalaştırdı. TBMM’nin ilk icraatı, OHAL’in 3 yıl daha uzatılmasına dair 7145 ... Devamını Oku »

VE YASASIZLAŞTIRMA İVME KAZANIRKEN

VE YASASIZLAŞTIRMA İVME KAZANIRKEN

Sağlık hizmetleri ile ilgili “torba yasa” nedeniyle, özellikle madde 5, bir yasa maddesinin nasıl yazılmaması gerektiğini geçen iki yazımda yansıtmaya çalışmıştım. Bir maddenin aynı mesleğin icrası ile ilgili yaptığı ayrımlar: mesleki ayrımcılık. Seçimlerde adaylık konusundaki düzenleme ise, aynı anayasal statüye bağlı meslek kuruluşlarını birbirinden ayrıştırmaya yönelik. Konunun özü şu: kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (KKNMK), ... Devamını Oku »

“SİZ KAVGAYI SEVİYORSUNUZ…”

“SİZ KAVGAYI SEVİYORSUNUZ…”

“İki hekim kategorisine doğru (mu?)”  başlıklı önceki yazımda, TBMM Sağlık Komisyonunda görüşülmekte olan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin 5. maddesinin sakıncalarını ele almıştım. Yazıyı yazdığım sırada madde 5 üzerindeki Komisyon görüşmeleri devam ediyordu. 42 maddelik teklif, 3 gece boyunca toplam 42 saatlik görüşme ve  tartışmalar sonucunda kabul ... Devamını Oku »

İKİ HEKİM KATEGORİSİNE DOĞRU (MU?)

İKİ HEKİM KATEGORİSİNE DOĞRU (MU?)

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmekte olan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 44 maddeden oluşuyor. Bu torba yasanın 5. Maddesi, bir değişiklik değil, bir ekleme: 11/4/1928 ta. Ve 1219 sy. Tababet ve Şuabatı San’atlarının  Tarzı İcrasına Dair Kanun’a “Ek  Madde 15”. “Tabipler ve diş ... Devamını Oku »

CUMHURBAŞKANI/DANIŞTAY VE YÜCE DİVAN

CUMHURBAŞKANI/DANIŞTAY VE YÜCE DİVAN

Yürütmenin tek muhatabı benim” (1 ekim) diyen kişi, “eğer Danıştay işlemlerimi denetleyecekse bırakıp gideyim” (24 ekim) dedi. Bunun anlamı şu: Yürütme, yargı denetimi dışında kalsın ve Türkiye, tek kişi tercihleri doğrultusunda yönetilsin.   YARGI, CB İŞLEMLERİNİ DENETLER? Oysa Anayasa hükümleri açık: “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” (md.125). “Danıştay, idari mahkemelerce ... Devamını Oku »

YEREL SEÇİMLER, DEMOKRASİ VE HUKUKA DÖNÜŞ UMUDU OLABİLİR Mİ?

YEREL SEÇİMLER, DEMOKRASİ VE HUKUKA DÖNÜŞ UMUDU OLABİLİR Mİ?

“Yerel seçimler üzerinde çapraz baskı harekâtı: CBHS meşruluğu ve kayyum sopası” başlıklı geçen yazımda, “CBHS bekası” (Bahçeli) ve “kayyum atama” tehdidi (Erdoğan), muhalefet partilerini yargısız infaza tabi tutması ve  tehdit yoluyla seçmenlerin iradelerini saptırması nedeniyle, yerel seçimlere şimdiden gölge düşürmeye başladığını vurguladım. Bu durum karşısında, muhalefet partilerinin, “hukuk/meşruluk/ahlakilik” çizgisine titizlikle saygı göstermelerinin önemine dikkat çektim. ... Devamını Oku »

TBMM, “HUKUK UMUDU” OLABİLİR Mİ?

TBMM, “HUKUK UMUDU” OLABİLİR Mİ?

İçtüzük uyum çalışmaları vesilesiyle yazdığım “Meclis Hükümeti’nden Hükümetsiz Meclis” başlıklı yazı günü, TBMM Anayasa Komisyonu’nda “tarihi uzlaşma”! sağlandı. Nedir uzlaşma? Anayasa değişikliği gereği TBMM İçtzüğünde yapılması gereken zorunlu düzenlemeler. Aslında, bunun tanınan süre,  6 ay idi. “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğünü ... Devamını Oku »

YEREL SEÇİMLER ÜZERİNDE ÇAPRAZ BASKI HAREKATI: CBHS MEŞRULUĞU VE KAYYUM SOPASI

YEREL SEÇİMLER ÜZERİNDE ÇAPRAZ BASKI HAREKATI: CBHS MEŞRULUĞU VE KAYYUM SOPASI

Birine göre, “eğer büyükşehir belediyelerini alamaz isek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin meşruluğu tartışmalı hale gelir”. Diğerine göre,  “eğer terörizmle işbirliği yapanlar belediye başkanlığını kazanırsa, kayyum atarım”. İlki, Türkiye’nin Batı yakasına oynuyor daha çok; ikincisi, Doğu yakasına. Her ikisi birlikte, “Türkiye bizim” diyor. Hangi yolla? Hukuki ve ahlaki olmayan gayri meşru yollarla. Bu üçlü olumsuzluk, önceki  iki ... Devamını Oku »