ANAYASAL DEMOKRASİ SAVUNUCULARINA TAVSİYELER

ANAYASAL DEMOKRASİ SAVUNUCULARINA TAVSİYELER

Yol ayrımı giderek belirginleşiyor; 16 Nisan Anayasa değişikliği ile açılan iktidar yolu ve bunun karşısında anayasal demokrasi yolu arasında. Anayasa değişikliği, özetle, anayasacılık anlamında anayasal düzeni sona erdirerek, bir kişinin iradesiyle şekillenecek “kişiye özgü” bir düzenleme. Anayasal demokrasi ise, anayasanın üstün ve bağlayıcı özelliği (anayasacılık) ekseninde şekillenir: erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve normlar hiyerarşisi (hukuk ... Devamını Oku »

AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI: KAPSAM VE ETKİSİ

AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI: KAPSAM VE ETKİSİ

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 20 Şubat 2018 günü verdiği  Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarının gerekçelerini 20 Mart günü açıkladı. (Ş.A./ requête no 16538/17, D.1; M.A. /requête no 13237/17, D.1), Kararlar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS), madde 5, 10 ve 46. madde üçlüsüne dayanıyor. -“Özgürlük ve güvenlik hakkı” (md.5), -“İfade özgürlüğü” (md.10), -“Kararların bağlayıcılığı ... Devamını Oku »

“ÜMMET İTTİFAKI”, “MUTLAK HAKİKAT” ARAYIŞI MI?

“ÜMMET İTTİFAKI”, “MUTLAK HAKİKAT” ARAYIŞI MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 6771 sayılı Kanun ile getirilen Anayasa değişikliği gibi öncekini aratacak düzenlemeler ile bezeli. Geçen haftaki yazımda, seçme ve seçilme hakkının temel ilkelerine, Anayasa’ya ve insan hakları Avrupa Hukukuna çok yönlü aykırılıklarına, demokrasi açısından sakıncalarına değinmiştim. Kısaca, seçim ... Devamını Oku »

İTTİFAK: SEÇİM Mİ, İKTİDAR MI?  

İTTİFAK: SEÇİM Mİ, İKTİDAR MI?  

 “Seçim ittifakı” adına  önerilen yasa değişikliğinin genel çizgileri nelerdir?   1.- “Söze bağlılık ve “ak”! parti Yüksek seçim barajı uygulaması ile, 80’li yıllardan beri genel ve eşit oy ilkesi ihlal edilmekte. Bu eşiğin makul olmadığı, Avrupa Mahkemesi kararı ile saptandı. Böyle bir düzenleme ve uygulama,  Seyşel adaları dışında hiçbir ülkede yok. Demokratik rejimle bağdaşmayan baraj, ... Devamını Oku »

MONOKRASİ VE DEMOKRASİ İKİLEMİNDEKİ TÜRKİYE

MONOKRASİ VE DEMOKRASİ İKİLEMİNDEKİ TÜRKİYE

Gerçek iktidarın Devlet başkanının iradesine dayandığı yönetim biçimi (monokrasi) ve iktidarın halka dayandığı hükümet şekli (demokrasi) ayrışması, giderek daha görünür bir hale geliyor. TBMM’ye sunulan AKP-MHP ittifakı için yasal çerçeveyi amaçlayan öneri, ayrışmayı derinleşecek görünüyor. “Cumhur ittifakı”, sanal bir adlandırma; çünkü, bu bir halk ittifakı değil, TBMM’deki en büyük parti ile en küçük parti arasında ... Devamını Oku »

ABDÜLHAMİD’İ ANLAMAK İÇİN: KANUN-İ ESASİ, TARİHİMİZİN NERESİNDE?

ABDÜLHAMİD’İ ANLAMAK İÇİN: KANUN-İ ESASİ, TARİHİMİZİN NERESİNDE?

Ölümünün 100. Yılında ‘Sultan Abdülhamid’i Anlamak’ konulu 10 Şubat toplantısında Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan: “Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923’ten başlatmaya çalışıyor. Birileri inatla bizi, köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor. Bunlara göre Türkiye Cumhuriyeti, köksüz, tarihsiz, nevzuhur bir devlettir. Tarihe seçici bakmak, hele hele belli dönemleri ideolojinin o dar kalıplarına hapsetmek, kişinin kendisine ve milletine ... Devamını Oku »

“AK” PARTİ’DE 16 “KARA” DELİK

“AK” PARTİ’DE 16 “KARA” DELİK

20 Temmuz 2016 gecesi, 15 Temmuz darbe girişiminin bozduğu anayasal düzeni yeniden kurma gerekçesiyle OHAL ilan edildi. İstisnai bir düzenleme olarak öngörülen OHAL KHK, amaç ve Anayasa dışı kullanımla keyfi bir yönetim aracına dönüştü. OHAL KHK ek listeleri, darbe girişimi ile hiçbir biçimde bağlantısı olmayan muhalifleri sindirmek için kullanıldı. 7 Şubat 2017 gecesi yayımlanan 686 ... Devamını Oku »

Prof. Kaboğlu’na göre OHAL Komisyonu başvuruları 7-8 yılda bitecek: ‘AKP’nin gaz odası’

Prof. Kaboğlu’na göre OHAL Komisyonu başvuruları 7-8 yılda bitecek: ‘AKP’nin gaz odası’

Hilal Köse Tam bir yıl önce gece yarısı KHK’si ile üniversiteden uzaklaştırılan anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na göre esas korkan iktidar. Bu nedenle her türlü eleştiriye baskı uygulanıyor. Kaboğlu, “Yurttaşlık kavramıyla, birleştirici, evrensel kavramlarla ilerleyelim, biz kazanacağız diyorum. Ben umutluyum. Umutlu olalım” diyor. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bir yıldır üniversitesinden uzak. 7 Şubat 2017’de ... Devamını Oku »

SARAY/SAVAŞ/SEÇİM

SARAY/SAVAŞ/SEÇİM

Çorum görüntüleri, Reyhanlı katliamı sonrasını ve tam 15 yıl önceki “tezkere krizi”ni hatırlattı. Neden? 15 yıl önce, Irak’a saldırıya hazırlanan ABD’ye topraklarımızı kullanma iznine ilişkin Hükümet tezkeresi, TBMM’de kılpayı reddedildi. Afrin’e giriş tarihi belli. Nereye kadar ve çıkış ne zaman? Bu soru, şöyle yanıtlanıyor: Bölge terörizmden tamamen temizleninceye kadar, Bölge’de son terörist kalmayıncaya vb. açıklamalar, ... Devamını Oku »

CEZA YARGICININ YANILMA HAKKI YOKTUR

CEZA YARGICININ YANILMA HAKKI YOKTUR

OHAL-KHK VE AYM’nin varlık nedeni başlıklı yazım (10 Kasım 2016), Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin, 668-671 sayılı Olağanüstü Hal (OHAL) Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) üzerinde Anayasa’ya uygunluk yönünden denetimden kaçınmasını eleştiriyordu. AYM’nin sözel ve tarihsel yorum yerine, sistematik ve amaçsal yorumla, asgari de olsa denetim yetkisini kullanabileceğini, “insan haklarına dayanan hukuk devleti”nin bunu gerekli kıldığını vurguluyordum. Nitekim, ... Devamını Oku »