GEÇİCİ 15’TEN KALICI “TORBA” YA…

GEÇİCİ 15’TEN KALICI “TORBA”YA… 1982 Anayasası Geçici madde 15/III üzerine ne kadar yazdık ve Anayasa Mahkemesi’ni eleştirdik! Geçici 15 özeti: 12 Eylül 1980-6 Aralık 1983 döneminde çıkarılan kanun ve KHK’lerin “Anayasaya aykırılığı iddia edilemez”. Bu yasak, askeri dönemle sınırlı olup, olağan yönetime geçildikten sonra aykırılık “iddia edilebilir” görüşüne rağmen AYM, yasakçı tavrını 2001 Anayasa değişikliğine ... Devamını Oku »

“ADALET BAKANI KURULU”, AYM’YE…

“ADALET BAKANI KURULU”, AYM’YE… 6524 sayılı torba kanun ile yapılan düzenleme, yargı üst örgütünün 5. dönemi olarak da görülebilir. Bunun anlamı ne? Önce, dört dönemi hatırlayalım: YARGI ÜST ÖRGÜTÜ: NEREDEN NEREYE? 1961 Anayasası: Yüksek Hakimler Kurulu (YHK), 18 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerin seçimi, yargıçlar, Yargıtay ve TBMM arasında paylaştırılmış. Adalet Bakanı, ... Devamını Oku »

İHAM ÖNÜNDEKİ TÜRKİYE (Birinci mi, sonuncu mu?)

İHAM ÖNÜNDEKİ TÜRKİYE (Birinci mi, sonuncu mu?) -“AİHM’de bekleyen yaklaşık 128 bin dava arasında Türkiye 16 bin 879 dosya (…) ile ikinci sırada yer aldı. 31 Aralık 2012 tarihi itibari ile birinci sırada 28 bin 593 dava (…) ile Rusya bulunuyor. … AİHM’in 2012 verilerine göre, 123 davada Türkiye -en az bir mahkûmiyetle- aleyhine karar ... Devamını Oku »

ÜNİVERSİTE / BİLİM / İKTİDAR

ÜNİVERSİTE/BİLİM/İKTİDAR “21. yüzyıl Türkiye’sinin yükseköğretim alanı 1980’ler koşullarında oluşturulan bir yasayla yönetilemez” (YÖK Başkanı Prof. G. Çetinsaya, 05.11.2012). AK Parti’nin atadığı ilk YÖK Başkanı Prof. Y. Z. Özcan, Yükseköğretim adına ne yaptı? Yanıt açık: Üniversitelerde “başörtüsü kullanımı”nı yaygınlaştırdı. “Türban misyonu”nu ifa eden Özcan, iktidar tarafından büyükelçilik payesi ile ödüllendirildi; kendisine , Yemen ve Varşova arasında ... Devamını Oku »

ÇATIŞMADAN BARIŞA, BASKIDAN DEMOKRASİYE

ÇATIŞMADAN BARIŞA, BASKIDAN DEMOKRASİYE… Çatışmacı kültür, siyaset ve toplumu sarmalamış bulunuyor. Siyasal kültür çatışmacı, hak talebi de öyle… Sandıktan çıkan çoğunluk, demokratik muhalefeti bastırmak için “çatışmacı üslûbu” meşru görebiliyor. Kendini azınlık gören bir kesim için, “silâhlı çatışma”, hak elde etme yolunun meşru aracı. Gerçi, her iki alanın iç içe geçtiği durumlar istisnai değil: 2012’ye damgasını ... Devamını Oku »