MGK, AKP SOPASI MI?

MGK, AKP SOPASI MI?

“Millî Güvenlik Kurulu; Devletin millî güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan tavsiye kararları ve gerekli koordinasyonunun sağlanması konusundaki görüşlerini Cumhurbaşkanına bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Cumhurbaşkannca değerlendirilir” (md.118).  “Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına istişarî ... Devamını Oku »

HÜKÜMETSİZ VE KABİNESİZ BÜTÇE (Ne eşgüdüm ne de dayanışma!)

HÜKÜMETSİZ VE KABİNESİZ BÜTÇE (Ne eşgüdüm ne de dayanışma!)

2017 Anayasa değişikliği, demokrasinin olmazsa olmazlarını kaldırmakla yetinmedi: -Devlet ve Hükümet, -Siyaset ve İdare, -Devlet yönetimi ve siyasal partiler arasındaki ayrım çizgilerini de sildi.  Kişi+parti+Devlet birleşmesi, Devlet kurumlarının işleyiş ve ilişkilerinde asgari dayanışma ve eşgüdümü yok etti. 2022 Bütçe görüşmeleri, bu acı gerçeği sergilemiş olmanın ötesinde, Bakanlıkların, tekil devletin idari birimleri mi, yoksa ‘paralel devlet ... Devamını Oku »

HUKUK YOKSA İKTİSAT DA YOK…

HUKUK YOKSA İKTİSAT DA YOK…

Alt-yapı ve üst-yapı ayrımı ile açıklanan toplumsal yapıda, üst yapılar, alt yapılara bağımlıdır.  Alt-yapı olarak iktisadi düzen, üst-yapı olarak hukuk sistemini biçimlendirir. Marksist kuram, bu diyalektiğe dayanır. Devlet yönetimi, hukuk ve iktisat arasındaki bu ilişkinin merkezinde yer alır. Çağdaş anayasa hukuku ve siyaset bilimi, devletin varlık nedeni olan yasama-yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması kuramı ile ... Devamını Oku »

KAOS NEDENİ, 50+1  DEĞİL, ‘CBHS’

KAOS NEDENİ, 50+1  DEĞİL, ‘CBHS’

Anayasal düzen yıkıcıları, yıkıntıların altında kalma tehlikesi ile burun buruna geldikleri bir anda, CB’nin ilk turda seçilebilmesi için ‘salt çoğunluk (50+1) indirilsin’ demeye başladı. Oysa, Temmuz 2018’de çalışmaya başlayan 27. Yasama dönemi TBMM tartışmaları, şu ayrışmayı  yansıtıyordu: -2017 Anayasa değişikliği, ne meşrudur ne de sürdürülebilir (demokratik Cumhuriyetçiler). -Halkoyu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS), ... Devamını Oku »

Anayasal süreci şiddetten arındırmak…

Anayasal süreci şiddetten arındırmak…

“AKP Grup toplantısındaki eylem, anayasal düzenin  tümden ortadan kaldırılmasına yönelik bir girişimdir. 2010 Anayasa değişikliği gibi 2017 Anayasa değişikliği de büyük ölçüde Devlet şiddeti desteğiyle dayatıldı. Bu bakımdan şiddet tapınması, aslında amaçlanan ‘sivil anayasa’! için kullanılacak araç üzerine de somut ipuçları sağlıyor.” (‘Şiddet, Devleti yönetim aracı mı?’ başlıklı son yazı /4 Kasım). 7 Kasım’da 40. ... Devamını Oku »

ŞİDDET, DEVLETİ YÖNETİM ARACI MI?

ŞİDDET, DEVLETİ YÖNETİM ARACI MI?

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik şiddet görüntüleri, TBMM’de AKP Grup toplantısında iki kez gösterildi (27 Ekim). Bu eylem, bir siyasal partinin olağan bir faaliyeti olmadığı gibi, Anayasa’ya aykırı ve siyasal-toplumsal barışı dinamitleyici bir girişim. Gerçi, Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBYDBY), Cumhuriyet’in kazanımlarına karşı darbe girişimlerinde şiddet ögesini doğrudan veya dolaylı ... Devamını Oku »

DEMOKRATİK CUMHURİYET Mİ, TEOKRATİK MONARŞİ Mİ?

DEMOKRATİK CUMHURİYET Mİ, TEOKRATİK MONARŞİ Mİ?

‘23’e 12 Kala 12 Soruda Hangi Türkiye?’  kitabı üzerinden  on yıl geçti;   artık  iki yıl kaldı.  Güncel soru ise şu: Hangi Cumhuriyet? Çünkü 100. yılında  Cumhuriyeti bekleyen tehlike, kurallarından, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırılarak, adı konulmayan bir ‘teokratik monarşi’. Şu çifte Cumhuriyet üçlüsü, şimdiden  kağıt üzerinde: -Yurttaşlık-laiklik- egemenlik. -Özgürlük-eşitlik-adalet.   Cumhuriyet maaşlıları, beslemeleri ve  tasfiyecilerinin kuşatması, ‘teokratik monarşi’ yolunda hız kesmiyor.   1)AYASOFYA, KIŞLA MI? ... Devamını Oku »

SİYASAL CİNAYETLER VE SİVİL ÖLÜMLER

SİYASAL CİNAYETLER VE SİVİL ÖLÜMLER

İfade özgürlüğü, ’görev ve sorumluluklar da yükler’ (İHAS, md.10). Bu, ‘Ağzından çıkanı kulağın duysun’ sözünün, hak ve özgürlükler tekniği ile Avrupa ölçeğinde ifadesi. Bu kural,  özellikle belli konumda bulunanlar için geçerli. Çünkü makam yükseldikçe  görev ve sorumluluk da artar. Türkiye’de, en üst düzeyde görev ve sorumluluk sahibi CB’nin –Anayasa ve ötesi- yetkileriyle   karşılaştırılabilecek yetkili kişi ... Devamını Oku »

“GEÇİŞ DÖNEMİ” NASIL TASARLANMALI?

“GEÇİŞ DÖNEMİ” NASIL TASARLANMALI?

Ne için geçiş dönemi? Demokratik hukuk devleti için. Neden demokratik hukuk devleti? Parti Başkanlığı yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBYDBY), demokratik hukuk devletinin asgari gerekleri dışında kaldığı için. Ya geçiş dönemi zamanı?  Bugün ve Anayasa değişikliği arasındaki zaman dilimi. Bu nedenle, bugünden seçim sonrası için sürekli ve somut hazırlıklar yapılması ölçüsünde  geçiş dönemi  söylemi, gerçekçi ... Devamını Oku »

ANAYASA, DÜNYEVİDİR

ANAYASA, DÜNYEVİDİR

Anayasal kamuoyu, 2015’ten bu yana sıkça kullandığım bir kavram. Çünkü, “parlamenter rejimi bekleme odasına aldık”  açıklaması, “anayasasızlaştırma süreci” ile örtüşüyordu. Bu söz, Cumhurbaşkanı’na aitti. “Parlamenter rejim”, 27 Mayıs ve 12 Eylül  askeri darbeleri ile bekleme odasına alınmıştı. Bu nedenle, “Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözet”mekle yükümlü olan, üstelik halkın doğrudan oyu ile ... Devamını Oku »