SEÇİM YASAKLARI, CUMHURBAŞKANI İÇİN DE GEÇERLİ

SEÇİM YASAKLARI, CUMHURBAŞKANI İÇİN DE GEÇERLİ

“Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçimi de dahil olmak üzere 298 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki seçimler bakımından propagandayla ilgili  hususlarda anılan Kanun hükümlerine tabi” (Anayasa Mahkemesi/AYM, 29.9.22 ta. Ka.; Resmi Gazete/RG: 27.12.22) CHP, 31/3/22 ta. ve 7393 sayılı Seçim torba yasasında başlıca üç grup hükmün iptali için AYM’ye başvurdu: -İl ve ilçe seçim kurulları için kıdem yerine kura ... Devamını Oku »

SEÇİM SEFERBERLİĞİ SAPKINLIKLARI VE SANDIK

SEÇİM SEFERBERLİĞİ SAPKINLIKLARI VE SANDIK

Haziran 2018 seçimleri üzerinden 4 yıl altı ay geçti; 2023 seçimlerine ise, 6 ay bile kalmadı. Sandık tarihi yaklaştıkça seçim sapkınlıkları da sıklaşmaya başladı. ( Sapkın, doğru yoldan ayrılmış olan (Türkçe Sözlük, TDK, s.2031). En geç 18 Haziran’da yapılacak seçim sandığına giden yol belirsizlik ve tuzaklarla dolu. Seçmen iradesinin sandığa düzgün biçimde yansımaması ve sonuçlanmaması ... Devamını Oku »

DOĞAL ADAY: KILIÇDAROĞLU MU, ERDOĞAN MI?

DOĞAL ADAY: KILIÇDAROĞLU MU, ERDOĞAN MI?

1982 Anayasa hazırlığı sırasında, yetkileri arttırılan Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından değil genel oyla seçilmesi yönündeki önerileri, Devlet Başkanı Kenan Evren reddetti. 2007’de 367 krizi  bahane edilerek, Anayasa’da iki değişiklik yapıldı : -CB seçimini tıkayan madde 96’daki çoğunluk kuralı, TBMM için, “bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır” şeklinde değiştirildi. -CB’nin halk tarafından seçilmesi ... Devamını Oku »

ANAYASA DEZENFORMASYONUNA HAYIR!

ANAYASA DEZENFORMASYONUNA HAYIR!

Birikim ve yıkım belli; ya yapım? İki Devlet’in iki yüzyıla yayılan anayasal ve siyasal birikimi iki ayda  silindi. Yıkımı aşmaya yönelik somut uzlaşma arayışları, yeniden “anayasal dezenformasyon”  yoluyla gölgelenmeye çalışılyor. TÜRKİYE’YE ÖZGÜ… Anayasanın üstünlük ve bağlayıcılık özelliği, eğer erkler ayrılığı bağlamında yaptırım düzeneği varsa uygulamaya yansır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasından insan hakları  Avrupa hukuku ... Devamını Oku »

BÜTÇE’DE SALDIRGANLIK: SEÇİM Mİ, SORUMSUZLUK MU?

BÜTÇE’DE SALDIRGANLIK: SEÇİM Mİ, SORUMSUZLUK MU?

“Denge ve denetim düzeneği yok diyorsunuz; ama Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin AYM’ce, kararlarının ise Danıştay’ca iptali, denetimin var olduğunun göstergesi”. “Tek kişi tek kişi diyorsunuz, ama o, aslında bir dünya lideri” (F. Oktay, CB yrd.)) “Bakanlar, TBMM’de and içtikleri için siyaset yapabilir.” (C. Yılmaz, PBK Bşk.)   HANGİ DENETİM? Bütçe görüşmelerinde, “Siyasal denge ve denetim düzenekleri 2017 ... Devamını Oku »

ÖNCELİK ÖZGÜRLÜK DEĞİL, İKTİDAR

ÖNCELİK ÖZGÜRLÜK DEĞİL, İKTİDAR

Kuşkusuz, anayasaların önceliği özgürlük; iktidarı, bunu güvenceleyecek biçimde düzenlemek kaydı ile: yasama, yürütme ve yargı olarak  erkler ayrılığı kuramına uygun olarak. Bu genel yaklaşım, bizde de geçerli. 2017 Anayasa kurgusu ve uygulaması ise, erkleri fiilen bir kişide topladığı için, özgürlükleri de askıya aldı. Bu nedenle, eğer Anayasa’nın emredici hükümleri uygulansa idi, S. Demirtaş’tan O. Kavala’ya, ... Devamını Oku »

YABANCILAŞTIRMA NASIL AŞILIR?

YABANCILAŞTIRMA NASIL AŞILIR?

2023 seçimleri yaklaştıkça, siyasal ayrışma da derinleşiyor. Sorun, bir ‘yabancılaştırma seferberliği’ ile özdeşleşen ‘tek kişi yönetimi’ ayracının  kapatılmasında düğümleniyor. Bu nedenle, monokrasi  ve  demokrasi arasındaki yarışma,  elden geldiğince yalın ve doğru okunmalı. Tek adam, keyfi yönetim, ucube sistem, otoriter rejim, sultanlık, padişahlık, faşizm, diktatörlük, delegasyoncu demokrasi, popülist (yarışmacı) otoriter rejim, yozlaştırılmış-çarpıtılmış başkanlık  sistemi, otoriter başkanlık, hiper başkanlık, neo-patrimonial  bir çıkar ağı ... Devamını Oku »

ÜÇ YOKLUK HALİ VE ÜÇLÜ BİRLEŞME

ÜÇ YOKLUK HALİ VE ÜÇLÜ BİRLEŞME

Ortak paydaların silinmesi, üç yokluk hali ile sonuçlandı; yokluklar ise, üçlü birleşmeye yol açtı. Nasıl?  Cumhuriyet Anayasalarının parlamenter rejim ortak paydaları kaldırılınca, şu üçlü yok edilmiş oldu: siyasal karar süreci, hesap verebilirlik, denge ve denetim düzenekleri. Bunun sonucu üçlü birleşme  oldu: kişi+parti+devlet. Bu olguyu görmeden anayasa tartışmak, tam bir ikiyüzlülükle bilgi kirliliği yaratarak gündemi örtmekten başka bir ... Devamını Oku »

AYRIŞTIRMA YOLUYLA TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

AYRIŞTIRMA YOLUYLA TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

Türkiye tarihi, düşünsel, toplumsal ve hukuksal mücadeleler tarihidir. Bu bakımdan, 2002 öncesi ve sonrası ayrımı yapılabilir Zira 2002-2022 dönemi, önceki dönemin tersine, daha çok, düşünsel, toplumsal ve hukuksal kazanımları yadsıma tarihidir. Neden ve nasıl? Yirmi yıldır  siyasal iktidarı elinde tutan AKP yöneticileri, 2002 yılını hemen her konuda milat yaparak öncesi ve sonrası ayrımını yapar. Neredeyse ... Devamını Oku »

CUMHURİYET BAHARI VE EKOLOJİK CUMHURİYET

CUMHURİYET BAHARI VE EKOLOJİK CUMHURİYET

“Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” (md.1). Cumhuriyet, ‘insan haklarına saygılı demokratik ve laik sosyal bir hukuk devleti’ (md.2). Ne var ki, bu niteliklerin  sistematik  ve sürekli biçimde ihlali, Cumhuriyet’in özünü boşalttı. Bu nedenle, 2023 seçimleri, ‘Cumhuriyet baharı’ olarak hedeflenmeli. Bir yanda, gitmekte olan 2022 sonbaharı ve Cumhuriyet’e kastedenlerin sonbaharı; öte yanda, gelmekte olan 2023 ilk baharı ve  Cumhuriyet’i yeniden kurma baharı. Doğal ... Devamını Oku »