SARAY VE HÜKÜMET’İN ANAYASA DIŞI ÇİZGİ VE ÇELİŞKİLERİ

SARAY VE HÜKÜMET’İN ANAYASA DIŞI ÇİZGİ VE ÇELİŞKİLERİ

Terör ve iç savaşın esir aldığı Türkiye toplumunda, haftalık yazılarımın çoğunu anayasa  sorununa özgülemeyi istemezdim. Ne var ki, Devlet olanaklarını elinde tutan kişi ve gruplar, “anayasa gündemi”nde ısrarlı. Anayasa dışı işlem ve eylemler ile çelişkiler, kaçak (olmadığı söylenen) Saray ve güdümündeki Hükümet ekseninde ortaya çıkıyor. İşte bir düzinesi:

ANAYASA İHLALİ (çelişki 1), “Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme” yükümlülüğü (Cumhurbaşkanı) ve anayasal çerçevede ülkeyi yönetme sorumluluğu (Hükümet) arasında: Toplumun göz göre göre kaosa sürüklenmesi ile “Anayasa’nın askıya alınması” arasında doğrudan ilişki olduğu halde; sorunları çözüm aracı olarak ‘yeni anayasa’ işaret ediliyor.  Söylem ve eylemleri ile Anayasa ihlalini alışkanlık haline getiren CB, Türkiye tarihinin en büyük terörist saldırıları ardından bile Bakanlar Kurulu’nu toplama gereği duymadı; olağanüstü anayasal yönetimi uygulamaya geçirmedi. Saray ve Hükümet, “barış süreci” sırasında da TBMM’yi devre dışı bıraktı; şimdi ise, Güneydoğu’nun cephaneliğe dönüşmesinde, hukuk dışı ortamın payını ve kendilerinin ağır ihmalini bastırma telaşında.

ANAYASA İÇİN GİRİŞİM YETKİLERİ YOK (çelişki 2): CB ve Hükümet, anayasa konusunda görev ve yetkiye sahip olmadığı halde,  uymak ve uygulamakla yükümlü bulundukları Anayasa’yı yürürlükten kaldırma çalışması yapıyor.

ANAYASAL REJİMİ ORTADAN KALDIRMA ÇALIŞMASI (çelişki 3): Anayasayı değiştirme girişimi ile yetinmeyip, kendilerinin işgal ettiği makamların dayanağı olan Anayasa’nın öngördüğü rejimi de ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunlar da yetki dışı…

KAMU KAYNAKLARINI AMACI DIŞINDA KULLANMAK (çelişki 5): Bu süreci devlet olanaklarını kullanarak kotarmaya başladılar. Yürütme organını seferber etmekle yetinmeyip, yasama ve yargı organlarını güdümlemek için elden geleni yapacaklar… TRT ve diğer tv kanalları yoluyla yoğun bir bilgi kirliliği yaratmak suretiyle, “seçmenleri yanlış yönlendirmek”  için her türlü aracı mubah görecekler, üstelik demokrasi adına.

KIRMIZI ÇİZGİLERİ DAYATMAK (çelişki 6):  Parlamenter rejim yerine başkanlık rejimini kurma isteği ve ikinci meclise karşı tavır, kırmızı çizgileri. Bununla, parlamenter rejimi, anayasal denge ve denetim düzeneklerini tartıştırmama iradelerini ortaya koymuş oluyorlar.

REJİMİN ÇÖKÜŞÜ MÜ, ÜLKENİN ÇÖKÜŞÜ MÜ? (çelişki 7), şimdi parlamenter rejim çöktü diyenler, 13 yıldır ülkeye çağ atlattıklarını iddia eden kişiler. İlki doğru ise, kim çökertti? Eğer doğru olan ikincisi ise, ‘devrim’!, çöken rejim tarafından mı gerçekleştirildi?

DARBE VE BAŞKANLIK (çelişki 8): Darbe dönemlerini tarihe gömdükleri söylemini sürdürenler ile ‘darbe olmaması için başkanlık’ sloganını kullananlar aynı kişiler. Hangisi doğru?

ASKERİ ANAYASA, 12 EYLÜL 2010’DA AŞILMAMIŞ MIYDI? (çelişki 9): “Askeri anayasa ile yönetilmek istemediğimiz için yeni anayasa gerekli” diyorlar. Oysa, 12 Eylül 2010 anayasa referandumu için de aynı gerekçeyi kullanmışlardı; üstelik, yine kamusal kaynakları seferber etmek suretiyle ve eşit olmayan bir tartışma ortamında. Hangisi doğru?

ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU (çelişki 10): İki yıl iki ay önce, “iki yılda sadece 60 madde yazdı; bu bir zaman kaybıdır” gerekçesiyle Komisyonu dağıtanlar,  şimdi kaldığı yerden aynı yöntemle için yola çıkmaya hazırlanıyor, yeni senaryolar eşliğinde.

BAŞKANLIK KİMİN İÇİN? (çelişki 11): 1 Kasım seçimlerinden sonra zuhur eden koro, “Başkanlık Tayyip bey  için değil, Türkiye’nin geleceği için” diyor; ama tarz ve ivecen tavır, “her şey Tayyip için” iradesini dışa vuruyor. TBMM Başkanı da, aynı slogana sarıldığına göre, tarafsız olmayacağını daha baştan beyan etmiş oldu.

HUKUK KİMİN İÇİN? (çelişki 12): 10 Ağustos 2014’ten bu yana, Anayasa’yı askıya almak için her yolu deneyen zat, şimdi, Güneydoğu’daki hukuksuzluğa dikkat çeken kişileri vatan hainliği ile suçluyor, yine hukuk ve yetkileri dışına çıkarak, onları  hedef gösterebiliyor. Avrupa Mahkemesi ise, hukuksuzluğa karşı yapılan başvuruyu esastan inceleme kararı aldı…

Asıl çelişki ise, vatana ihanet suçunun muhatabı olan kişi (Any., md.105), kendisinin neden olduğu savaş ortamının sona erdirilmesi için sorumlu yurttaşlık görevini yerine getirme arayışı  içinde olanları, bu suçla yargısız infaza kalkışması (BirGün, 14 Ocak 2016)

Yoruma kapalı.