Etiket Arşivi: hakları

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

Çağdaş insan hakları anlayışı, doğal hukuk temelinde evrensellik fikrine dayanır. İnsanın doğuştan getirdiği temel değerlerdir insan hakları. Özgürlük ve haklara ilişkin ilk sistematik belgeler olarak Amerikan ve Fransız Bildirgeleri üzerinde doğal hukukun etkisi hakimdir (XVIII. yüzyıl). Fakat, evrensel insan haklan anlayışının pozitif hukuka yansıması ulusal Ölçekle sınırlıdır (XIX. yüzyıl). İnsan haklarını, toplumsal koşullar ve sınıfsal ilişkilerle açıklayan sosyalist yaklaşım da evrensellik savı ile ortaya çıktığı halde (XIX. yüzyıl), pozitif hukuka yansıması ulusaldır. Liberal ve sosyalist Öğreti olarak iki büyük siyasal akımın damgasını taşıyan söz konusu iki insan hakları kuşağı, XX. yüzyılın ortasında, evrensellikte buluşuyorlar. Bu buluşma, bir insan insansı hakların belgeleriyle Devamını Oku »