Etiket Arşivi: ibrahim

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı I- COĞRAFYA DURUMU II- TARİHÇE III-YÖNETSEL YAPI IV- SOSYO – KÜLTÜREL YAPI A-Nüfus ve Yerleşme Durumu 1. Nüfus 2. Yerleşme Durumu B- Eğitim ve Öğretim 1. Millî Eğitim 2. Halk Eğitimi C-Toplumsal Yaşam 1. Yapılar, ilişkiler ve adetler 2. Toplumsal Değişme ve Gelişme 3. Folklor 4. Asayiş Durumu V-KAMU ... Devamını Oku »

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

Çağdaş insan hakları anlayışı, doğal hukuk temelinde evrensellik fikrine dayanır. İnsanın doğuştan getirdiği temel değerlerdir insan hakları. Özgürlük ve haklara ilişkin ilk sistematik belgeler olarak Amerikan ve Fransız Bildirgeleri üzerinde doğal hukukun etkisi hakimdir (XVIII. yüzyıl). Fakat, evrensel insan haklan anlayışının pozitif hukuka yansıması ulusal Ölçekle sınırlıdır (XIX. yüzyıl). İnsan haklarını, toplumsal koşullar ve sınıfsal ilişkilerle açıklayan sosyalist yaklaşım da evrensellik savı ile ortaya çıktığı halde (XIX. yüzyıl), pozitif hukuka yansıması ulusaldır. Liberal ve sosyalist Öğreti olarak iki büyük siyasal akımın damgasını taşıyan söz konusu iki insan hakları kuşağı, XX. yüzyılın ortasında, evrensellikte buluşuyorlar. Bu buluşma, bir insan insansı hakların belgeleriyle Devamını Oku »

FRANSIZ SİYASAL PARTİLERİNİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

FRANSIZ SİYASAL PARTİLERİNİN TOPLUMSAL TEMELLERİ

Hükümet sistemi bakımından 1982 Anayasasını etkileyen Fransa'nın, siyasal yapısının olduğu denli kolektif yaşamının başlıca aktörleri olan siyasal partilerin ve özellikle seçmenlerin siyasal davranışını incelemek yararsız olmayacaktır. Fransız Siyasal Partileri ve Toplumsal Temelleri adlı çalışma iki döneme ayrılmaktadır. Birincisi 1946-1974 dönemini kapsamaktadır. İkincisi ise, 1974 seçimlerinden sonra siyasal yapıdaki gelişmeleri inceleme konusu yapmaktadır. Devamını Oku »