Aylık Arşiv: Ekim 2018

YEREL SEÇİMLER, DEMOKRASİ VE HUKUKA DÖNÜŞ UMUDU OLABİLİR Mİ?

YEREL SEÇİMLER, DEMOKRASİ VE HUKUKA DÖNÜŞ UMUDU OLABİLİR Mİ?

“Yerel seçimler üzerinde çapraz baskı harekâtı: CBHS meşruluğu ve kayyum sopası” başlıklı geçen yazımda, “CBHS bekası” (Bahçeli) ve “kayyum atama” tehdidi (Erdoğan), muhalefet partilerini yargısız infaza tabi tutması ve  tehdit yoluyla seçmenlerin iradelerini saptırması nedeniyle, yerel seçimlere şimdiden gölge düşürmeye başladığını vurguladım. Bu durum karşısında, muhalefet partilerinin, “hukuk/meşruluk/ahlakilik” çizgisine titizlikle saygı göstermelerinin önemine dikkat çektim. ... Devamını Oku »

TBMM, “HUKUK UMUDU” OLABİLİR Mİ?

TBMM, “HUKUK UMUDU” OLABİLİR Mİ?

İçtüzük uyum çalışmaları vesilesiyle yazdığım “Meclis Hükümeti’nden Hükümetsiz Meclis” başlıklı yazı günü, TBMM Anayasa Komisyonu’nda “tarihi uzlaşma”! sağlandı. Nedir uzlaşma? Anayasa değişikliği gereği TBMM İçtzüğünde yapılması gereken zorunlu düzenlemeler. Aslında, bunun tanınan süre,  6 ay idi. “Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğünü ... Devamını Oku »

YEREL SEÇİMLER ÜZERİNDE ÇAPRAZ BASKI HAREKATI: CBHS MEŞRULUĞU VE KAYYUM SOPASI

YEREL SEÇİMLER ÜZERİNDE ÇAPRAZ BASKI HAREKATI: CBHS MEŞRULUĞU VE KAYYUM SOPASI

Birine göre, “eğer büyükşehir belediyelerini alamaz isek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin meşruluğu tartışmalı hale gelir”. Diğerine göre,  “eğer terörizmle işbirliği yapanlar belediye başkanlığını kazanırsa, kayyum atarım”. İlki, Türkiye’nin Batı yakasına oynuyor daha çok; ikincisi, Doğu yakasına. Her ikisi birlikte, “Türkiye bizim” diyor. Hangi yolla? Hukuki ve ahlaki olmayan gayri meşru yollarla. Bu üçlü olumsuzluk, önceki  iki ... Devamını Oku »

Meclis Hükümeti’nden Hükümet’siz Meclis’e

Meclis Hükümeti’nden Hükümet’siz Meclis’e

20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’na göre, “Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur”. Bu nedenle öngördüğü yönetim şekli, “Meclisi Hükümeti” olarak adlandırılır. 1921 sonrası ne oldu? -Meclis Hükümeti ve parlamenter rejim karması (1924). -Parlamenter rejim (1961 ve 1982), -Hükümet ve Cumhurbaşkanlığının kaldırılması ile yürütme görevinin tek kişiye verilmesi (6771 sy.lı K., 16 ... Devamını Oku »

Üçlü kimlik krizi: ulusal/temsili ve yurttaşlık

Üçlü kimlik krizi: ulusal/temsili ve yurttaşlık

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı   Anayasa, “ulusal kimlik” belgesi; toplum sözleşmesi ötesinde, bir “halkın özgeçmişi”… TBMM İçtüzüğü; seçmenleri, halkı ve ulusu temsil eden yasama organının anayasası, yani yasamanın “kimlik belgesi”. Yurttaşlık ise, bireyi, kendisinin oluşturduğu siyasal topluma (devlet/anayasa) bağlayan statü. (Bu bakımdan, 1789 “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” ... Devamını Oku »