Aylık Arşiv: Haziran 2022

GERİ SAYIMDA HASAR RİSKİ…

GERİ SAYIMDA HASAR RİSKİ…

24 Haziran 2018-24 Haziran 2022: 27. Yasama döneminin 4 yılı. Dört yıl, yalnızca bir yasama organı olarak TBMM değil,  Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBYDBY) dönemini  de (9 Temmuz) kapsıyor. Normatif açıdan asıl değerlendirilebilir?   “TORBA YASA” TBMM, toplam 3147 maddeden oluşan 267 yasa kabul etti. Bunlardan, 486 maddeden oluşan toplam 160 uluslararası ... Devamını Oku »

CBK GEREKÇELİ OLMALI

CBK GEREKÇELİ OLMALI

“22. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 39. maddesinin (4) numaralı fıkrasında “İptal davalarında Mahkemece esasın incelenmesine karar verilmesi hâlinde, dava dilekçesi ile ekleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile iptal davası açmaya yetkili siyasi parti gruplarına gönderilir. Bu makamlar, iptal davasıyla ilgili yazılı görüşlerini değerlendirilmek üzere ... Devamını Oku »

6 HAZİRAN 6 KANUN!

6 HAZİRAN 6 KANUN!

6 Haziran haftası 6 Kanun teklifi, TBMM’nin yalnızca yasama gündemi.  Komisyonlar ve Genel Kurul çalışması, iç içe ve üst üste. Sakıncalı yönleri ve doğuracağı sonuçlar bakımından hepsi önemli: ülkeyi, toplumu, adaleti, sağlığı, piyasaları ilgilendiren düzenlemeler.  Dördü torba  tarzında olan önerilerin ortak paydası, TBMM dışında hazırlanmış olması. -Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi  (328 sıra ... Devamını Oku »

YA RESMİ DEZENFORMASYON?

YA RESMİ DEZENFORMASYON?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’da dün görüşülmeye başlanan basin torba yasa önerisi, “sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse” için ceza yaptırımı öngörmekte. “Dezenformasyonla mücadele” adı altında hazırlanan öneri,  İnternet ... Devamını Oku »