Aylık Arşiv: Ekim 2022

CUMHURİYET BAHARI VE EKOLOJİK CUMHURİYET

CUMHURİYET BAHARI VE EKOLOJİK CUMHURİYET

“Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” (md.1). Cumhuriyet, ‘insan haklarına saygılı demokratik ve laik sosyal bir hukuk devleti’ (md.2). Ne var ki, bu niteliklerin  sistematik  ve sürekli biçimde ihlali, Cumhuriyet’in özünü boşalttı. Bu nedenle, 2023 seçimleri, ‘Cumhuriyet baharı’ olarak hedeflenmeli. Bir yanda, gitmekte olan 2022 sonbaharı ve Cumhuriyet’e kastedenlerin sonbaharı; öte yanda, gelmekte olan 2023 ilk baharı ve  Cumhuriyet’i yeniden kurma baharı. Doğal ... Devamını Oku »

Emekçi canına doymayan yağmacı düzensizlik!

Emekçi canına doymayan yağmacı düzensizlik!

İktisadi liberalizm, piyasa ekonomisi olarak, günümüz kapitalist sistem veya anamalcı iktisadi düzene belli ölçülerde uyarlanmış bulunuyor. Globalleşme sürecinin yarattığı uluslararası iktisadi dizginsiz yarışmaya karşın, kapitalist devletler, ulusal iktisadi yapılarını, düzenleme-denetleme-yaptırım yoluyla kurallara bağlamakta. AB’de en karmaşık düzenlemeler, iktisadi ve mali yapılara ilişkin: İnsan-para, insan-çevre ve eşya ilişkileri, girişim özgürlüğü çerçevesinde oldukça karmaşık düzenlemelere bağlı. Refah devleti veya ... Devamını Oku »

BAŞÖRTÜSÜ FIRSATÇILIĞI VE AŞAĞILANAN ALEVİLER

BAŞÖRTÜSÜ FIRSATÇILIĞI VE AŞAĞILANAN ALEVİLER

CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için yasal düzenleme önerisine, -kaleye atılan  gol  benzetmesiyle- CB ve AKP Genel Başkanı Sn. Erdoğan,  anayasal düzenleme çıkışı ile karşılık verdi. Her iki sıfatıyla anında, aile tanımının da “kadın ve erkek” şeklinde yapılmasını içeren “anaya talimatı” verdi.. Böylece, ,AKP’nin  Anayasa yaklaşımı konusunda yeni bir eşik ortaya konmuş oldu: fırsatçılık ... Devamını Oku »

SİVİL ÖLÜ KADAVRALARI ANAYASASI

SİVİL ÖLÜ KADAVRALARI ANAYASASI

TBMM’ye vurulan ters kelepçe olarak Cumhur İttifakı, şimdi Türkiye’yi kelepçelemek istiyor. Nisan’da seçim yasası değişikliği,  şimdi basın ve sosyal medya  ile sürmekte. Seçim yasası, serbest yarış ortamına son vererek demokratik siyaset alanını daralttı. Basın ve sosyal medya düzenlemesi ise, demokratik toplumu baskılamaya yönelik. Tek kişi iktidarı ve sürekliliği için dayatılan  2017 Anayasa kurgusunun yasal alt ... Devamını Oku »