Aylık Arşiv: Mart 2019

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA SANDIKTA DERS ZAMANI

DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA SANDIKTA DERS ZAMANI

2010’larda hemen her yıl sandık kuruldu: 10, 11, 14, 15, 15, 17, 18 ve 19. “Çift başlılık ve istikrasızlık” gerekçesi ve anayasal dayatmalar yoluyla Hükümeti lağvedenler, bu kez sandığı, demokrasiyi yok etme aracı olarak  kullanmaya başladı. En hazini, siyasal mekanizma dışına çıkarılan aktörlerin de, bu yıkımda kullanılıyor olması. Tepeden başlayalım:   SEKİZ: UÇAK MI, KİŞİ ... Devamını Oku »

BAKANLAR/KATLİAMLAR/ÇANAKKALE VE ANADOLU

BAKANLAR/KATLİAMLAR/ÇANAKKALE VE ANADOLU

2017 değişikliği ile “siyasal sorumluluk” kavramı Anayasadan çıkarıldı: bakanlar kurulu ve hükümet lağvedildi; yürütme yetkisi, Cumhurbaşkanına verildi; bakanlar, birer hizmet birimine indirgendi. TBMM dışına çıkarılan bakanlar ile Cumhurbaşkanı (CB) arasına politika kurulları yerleştirildi. Üç bakanın istifa gereği kalktı: TBMM genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir (md.114). Aslında, 2017 Anayasa düzenlemesine göre, bakanlar, ... Devamını Oku »

YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ VE ANAYASA

YARGI ETİĞİ BİLDİRGESİ VE ANAYASA

“Hakimler ve savcılar, görevlerini yerine getirirken adaletin en hassas ve doğru şekilde dağıtıldığından emin olan, mesleki sorumluluk içinde davranan, (…) insanlardır. Anayasa ve kanunlardan aldıkları yetki çerçevesinde, hür vicdanları ile evrensel değerleri şiar edinerek bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürütürler…” şeklinde bir giriş ile başlayan ve herbiri, “Hakimler ve Savcılar” öznesi ile başlayan 8 bölüm ... Devamını Oku »

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VEYA “KİŞİ DEVLETİ” BEKASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VEYA “KİŞİ DEVLETİ” BEKASI

“Ülke, toplum ve siyasal iktidar” üçlüsünden oluşan devleti, tek bir  kişiye dönüştürme yolunda beka, sihirli bir sözcük. İnsan haklarına dayanan “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti, bir kişi devleti olarak tasarlanıyor. En kapsayıcı kamu tüzel kişiliği olarak, yasama, yürütme ve yargı erkleri üçlüsünde örgütlenen Türkiye Cumhuriyeti, hukuki yapı olarak, Anayasa’nın üstünlüğü ... Devamını Oku »

YARGI  ELİYLE “YARGISIZ İNFAZ”…

YARGI  ELİYLE “YARGISIZ İNFAZ”…

TBMM’de 20 Mayıs 2016 günü “GEÇİCİ  MADDE 20”  olarak Anayasa değişikliği kabul edildi. Şöyle: “ Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon ... Devamını Oku »