Aylık Arşiv: Ekim 2020

MÜSLÜMAN KARDEŞLER/GANNUŞİ/İBN HALDUN “inancımızın mutlak hakikatleri: topyekûn bir eğitim-öğretim reformu”

MÜSLÜMAN KARDEŞLER/GANNUŞİ/İBN HALDUN “inancımızın mutlak hakikatleri: topyekûn bir eğitim-öğretim reformu”

Hararetli anayasa tartışmaları sürecinde iken Tunus’a, Ankara’dan bir heyet gitti. Amaç, En Nahda lideri R. Gannuşi’ye “Müslüman kardeş” kanı şırınga etmekti. Ama tutmadı; çünkü, dini açıdan hakikisi kendisinde vardı. Demokrasi bakımından da, ne de olsa, parlamenter rejimin anavatanında yaşamıştı ve Tunus  için çözüm, mutlak hakikatte değil, dünyevi Anayasada idi. Ankara’dan estirilen “sun’i rüzgar”, genellikle muhataplarına ... Devamını Oku »

TÜRKİYE DEVLETİ, “TEK KİŞİ” TARAFINDAN YÖNETİLEMEZ

TÜRKİYE DEVLETİ, “TEK KİŞİ” TARAFINDAN YÖNETİLEMEZ

“Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” şeklindeki hükümle, tarihimizde ilk kez, Devlet başkanlığı ve hükümet yetkisini bir kişiye veren düzenleme, 4. Yasama yılında nasıl bir görünüm sunmakta? Hemen belirteyim: Anayasa, Devlet ve hükümet yetkilerini tek kişiye vermekle birlikte, herhangi bir sorumluluk ilkesi öngörmemekte. Görev+yetki+sorumluluk zincirinin kırılması,  daha baştan, “keyfi yönetim” zemini oluşturmakta idi.   “Tek kişi yönetimi: ... Devamını Oku »

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) (15. Baskı)

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar) (15. Baskı)

Anayasa Hukuku Genel Kuramına Giriş niteliği taşıyan Anayasa Hukuku Dersleri, “insan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti”ne giriş şeklinde de anlaşılabilir. Anayasa hukuku dersleri, üçlü plan hiyerarşisine dayanıyor. Şöyle ki; üç kısımdan oluşan kitap, her kısımda üçer olmak üzere dokuz bölüm şeklinde tasarlanmıştır. Anayasa ve hukuku başlıklı giriş bölümü, her üç kısım ve dokuz bölüm için ... Devamını Oku »

YASA, YAŞAM HAKKINI TEHLİKEYE DÜŞÜREN DÜZENLEME YAPAMAZ

YASA, YAŞAM HAKKINI TEHLİKEYE DÜŞÜREN DÜZENLEME YAPAMAZ

Yasama çalışmalarında başlıca üç olumsuzluk: teklifi hazırlama tarzı, torba şeklinde düzenleme, Anayasaya aykırılık. -Teklifi, vekiller değil bürokratlar hazırlıyor… -Yasalar, torba şeklinde, kimi zaman adsız metinler olarak hazırlanıyor. – Anayasallık ön incelemesi yapılmadığı için, anayasaya açıkça aykırı yasalar kabul ediliyor. yasama döneminin 4. yasama yılının ilk yasa önerisi, bu saptamaları doğruluyor: 2/3113 sayılı Kamu Malî Yönetimi ... Devamını Oku »

İÇTÜZÜK, SEÇİM VE SİYASAL PARTİLER YASALARI

İÇTÜZÜK, SEÇİM VE SİYASAL PARTİLER YASALARI

Seçim ve siyasal partiler yasaları ile TBMM İçtüzüğünde değişiklik, AKP çevrelerine göre, 2023 yolunda “tek kişi yönetimi” için uyum çalışması. İçtüzük, seçim yasaları ve siyasal partiler yasası, diğerlerinden çok farklı özellikte olup, doğrudan Anayasa ile ilgili düzenlemeler. Bu nedenle,  anayasal düzlemle başlamak uygun düşer. ANAYASA. İki soru: -Yürürlükteki Anayasa bağlamında, İçtüzük, Seçim Yasaları ve Siyasal ... Devamını Oku »