Kategori Arşivi: Genel

HUKUK HAKKI YOKEDİLEBİLİR Mİ?

“HUKUK HAKKI” YOKEDİLEBİLİR Mİ? Hukuksal güvenlik, yürürlükteki hukuk kurallarının ulaşılabilir, açık ve öngörülebilir olmasını ifade eder. Bu üç ilke, hukuk kuralları için etkililik testidir. Hukukun üstünlüğü ilkesi, öncelikle “hukuk hakkı”nın güvence altına alınmasını gerektirir. Sonra, özgürlük ve güvenlik hakkı, hukukun üstünlüğü ile başattır. Nihayet, yargıca ulaşabilme hakkı ve “âdil yargılanma hakkı”nı kapsamına alır. “Muhalefet etme ... Devamını Oku »

MUHALEFET HAKKI…

MUHALEFET HAKKI…

MUHALEFET HAKKI… Demokrasi ne demektir? Kuşkusuz, çoklu tanımı yapılabilir. Farklı kullanımlarından biri şöyle şematize edilir: – Demokrasi: kurulu iktidar – Yöneten demokrasi: çoğunluk iktidarı – Müzakereci demokrasi: karşı-güçlerin varlığı… Kurulu iktidar; çünkü, siyasal rejim varlığını anayasadan alır ve işleyişi bu çerçevede anlam kazanır… Çoğunluğu elde eden grup (parti+partiler) yönetir… Çoğunluk dışında kalan gruplar ise, eleştirir, ... Devamını Oku »

“RÜŞVETLE MÜCADELE KURUMU” ANAYASA’DA

“RÜŞVETLE MÜCADELE KURUMU” ANAYASA’DA “İyi yönetişim ve rüşvete karşı mücadele mercii” (md. 130), anayasal bağımsız otoriteler (md. 125-130) (ABO) arasında. Varlık nedeni, demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunmak olan ABO’ların çalışmasını kolaylaştırmak, bütün devlet kuruluşlarının yükümlülüğü. Tüzel kişilik, malî ve yönetsel özerklikle donatılan ABO, Halkın Temsilcileri Meclisi (HTM) tarafından nitelikli çoğunlukla seçilir. Yıllık raporlarını, kendisine karşı sorumlu ... Devamını Oku »

SUÇLU SAYILMAMA İLKESİNİ DE KARARTAN SUÇLULAR

SUÇLU SAYILMAMA İLKESİNİ DE KARARTAN SUÇLULAR “Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz”. Hukukun genel ilkesi olarak suçsuzluk varsayımı, insan haklarının temel ilkeleri arasında ve dokunulamaz haklar blokunda yer alır. Bu blok, “insan haklarının sert çekirdeği” olarak da adlandırılır. Anayasa madde 15, sıkıyönetim veya savaş durumunda bile dokunulamayacak hakları sıralamakta. Suçsuzluk varsayımı, savaş ... Devamını Oku »

ADLİ YARGI HİZMETİNDE HAKİM İÇİN…

ÂDİL YARGI HİZMETİNDE HÂKİM İÇİN… “Yargılamanın yenilenmesi” hedefinde yapılan girişimler, “âdil yargılanma hakkı” güvenceleri üzerine etraflı düşünme ve görüş oluşturma gereğini gündeme çıkarmakta. Konunun iki ana boyutu var: 1) Siyasal boyut: Son üç yasama döneminde, “28 Şubat süreci” ile hesaplaşma adına, devlet yönetimi ve hukukî düzenlemelerde, toplumun gereksinimleri ve çağın gereklerini dikkate alma yerine, din ... Devamını Oku »

MISIR, TUNUS VE TÜRKİYE

MISIR, TUNUS VE TÜRKİYE “Yeni bir anayasa düzeni”, Mısır, Tunus ve Türkiye’nin “ortak arayışı” şeklinde görülebilir. Bir farkla: Mısır ve Tunus, -pek de saygı görmeyen- önceki anayasal düzenlerini yıktılar ve kopma dönemi sonrası düzen, yeni Anayasa ile kurulacak. Türkiye ise, “anayasal düzenin devamlılığı” yoluyla yeni Anayasa düzenini kuracaktı. Gerçi Türkiye’de kopma dönemleri geride kaldı; ne ... Devamını Oku »

CEZASIZLIK: “KOLLEKTİF IRADE” ÜRÜNÜ MÜ?

CEZASIZLIK : “KOLEKTİF İRADE” ÜRÜNÜ MÜ? Bakan: “yargısız infaz” “Öğretmenler günü kutlamak için eylem yapmaya ve polisle karşı karşıya gelmeye gerek yok” diyor, öğretmenler için Milli Eğitim BakanıNabi Avcı. 24 Kasım öğretmenler gününde kolluk güçlerince coplanan ve gazlanan öğretmenler için sarf ettiği sözler. Bakana göre, kusurlu olan şiddet araçları kullanan değil, protesto eyleminde bulunan öğretmenler. ... Devamını Oku »

“ALLAH’IN EMRİ”… “İNSAN’IN HAKLARI”…

“ALLAH’IN EMRİ”… “İNSAN’IN HAKLARI”… “Dinin emri ve özgür düşünce” (30 Mayıs) ve “Örtülü Paket ve Önleyici Gözaltı” (10 Ekim), konuyla ilgili yeni yazılarımdan. Aradan geçen ay ve haftalarda tanık olunanlar, gözlemlerimi ne yazık ki pekiştiriyor. Söylenen ve yapılanların ortak paydası: Dinsel gerekler, hukukî düzenlemelerin nedeni. İnsan hakları dili ve kavramları İnsan hakları kavramları, 4+4+4 ile ... Devamını Oku »

‘Anayasa Mahkemesi iktidar yönünde karar alıyor’

Anayasa hukuku uzmanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu Anayasa Mahkemesi’nin hükümetin vesayeti altında kararlar aldığına dikkat çekiyor. Tek partili rejimlerde tek adam yönetimini eleştiren AKP hükümetinin bugün çok partili sistemde tek adam yönetimine kayışının tehlikelerini vurguluyor. İnsan hakları ve demokrasiye saygılı olmayan rejimlere hukuk devleti denemeyeceğinin altını da kalın harflerle çiziyor. – Siz Anayasa Hukukçuları Derneği ... Devamını Oku »

Özgürlükler Hukuku

Özgürlükler Hukuku

Anayasa hukukunun başlıca işlevi otorite ve özgürlük dengesine ilişkin teknikleri geliştirmek ise, özgürlükler hukukunun ana ereği özgürlük ve eşitlik diyalektiğini kurmaktır. Özgürlük bir yandan, her zaman her yerde ve herkes için geçerli dokunulmaz alanları güvenceler (işkence ve kötü muamele yasağı gibi); öte yandan hak ve özgürlükler konularına, öznelerine, kullanım ortamlarına ve koşullarına göre farklılaşır. Hukuk ... Devamını Oku »