Aylık Arşiv: Aralık 2020

BAŞBAKAN VE PARTİ GENEL BAŞKANI (Bütçe sunumu, neyin teyidi?)

BAŞBAKAN VE PARTİ GENEL BAŞKANI (Bütçe sunumu, neyin teyidi?)

“Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” (md.104). “Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini,… Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar” (md.161/3). 2017 öncesi Yürütme, başbakan ve bakanlardan oluşan Bakanlar Kuruluna aitti ve bütçeyi TBMM’ye bakanlar kurulu sunuyordu. 2019, 2021, 2021 Bütçeleri ise, Anayasa’nın açık hükümlerine karşın, TBMM’ye Cumhurbaşkanı (CB) değil, yardımcısı tarafından sunuldu ve her seferinde,  noktasına ve virgülüne bile dokunulmadan ... Devamını Oku »

ANAYASA: HANGİSİ GİZLİ VE DEĞİŞTİRİLEMEZ? (aktörler ve failler  veya suçlular ve güçlüler)

ANAYASA: HANGİSİ GİZLİ VE DEĞİŞTİRİLEMEZ? (aktörler ve failler  veya suçlular ve güçlüler)

AKP-MHP hattında “gizli anayasa” nakaratı ile demokratik muhalefeti bastırma ve sindirme amaçlı açıklamalar, neyi örtüyor veya neyin ifşasını gerekli kılıyor? MHP kanadında Bahçeli’nin hedef gösteren ve tehdit içeren sözleri, CB yrd. F. Oktay’ın ise, TBMM Genel Kurulu’nda bir parti genel başkanı gibi konuşmaları, konuya dün/bugün/yarın çizgisinde bakılmasını gerekli kılıyor. “ANAYASA SUÇU” İTİRAFIYLA HAZIRLANAN   TEKLİF “Ülke ... Devamını Oku »

İnsan Hakları

İnsan Hakları

“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğar” İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB), bu madde ile başlar ve 30 maddenin özünü belirler ve çerçevesini çizer. Haklarına evrensel saygıyı 10 Aralık 1948’den beri sağlayamayan insanlık, 2020’de evrensel bir tehdit ile karşılaştı. Covid-19, haklarını değil sadece yaşamını hedef aldı ve insanlık, küresel  “sağlık/salgın kaynaklı olağanüstü hal” ... Devamını Oku »

COVİD-19 VE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

COVİD-19 VE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Covid-19 nedenleri, seyri  ve sonrası üzerine yürütülen  çalışmalar, tıp ve sağlık bilimlerinin dışında sosyal bilimlerin de merkezinde: iktisat ve hukuk, sosyoloji ve psikoloji, eğitim: fen bilimleri  ve  sosyal  bilimler kavşağında yer alan çevre ve bilişim alanları,… Bilgilenme hakkı, hepsi için geçerli. Salgın hastalığa karşı alınan tıbbi, iktisadi ve hukuki önlemler üzerine bilgilenmek, fikir sahibi olmak ... Devamını Oku »

ANAYASA DÜŞMANLIĞI: CEHALET Mİ, İHANET MI?

ANAYASA DÜŞMANLIĞI: CEHALET Mİ, İHANET MI?

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak hepimizin  bağlı olduğu ortak ve tek norm (kurallar bütünü): Anayasa. Anayasa’nın uzlaşma ve  toplumsal barış belgesi olma özelliği, 2004 değişikliğine kadar sürdü. Çatışma aracı yapılmaya, 2007’de başladı; 2010’dan sonra  buna ivme kazandırıldı. 2017 Değişikliğinin yürürlüğe girdiği 2018’de, Prof. Soysal’ın deyişiyle  Anayasa,  “kurşuna dizildi” ve unutuldu. Böylece, Anayasa ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ... Devamını Oku »

LAİK CUMHURİYET Mİ, ÜMMETÇİ MONOKRASİ Mİ?

LAİK CUMHURİYET Mİ, ÜMMETÇİ MONOKRASİ Mİ?

 “İcra Vekilleri Büyük Millet Meclisinin ekseriyet-i mutlakası ile aralarından intihap olunur”(TBMM İcra Vekillerinin Suret-i İntihabına Dair Kanun (2.5.20). Bakanların BMM’nin salt çoğunluk oyu ile seçilmesi, iki özgünlüğü beraberinde getirdi: -Türkiye Devleti’ni, BMM Hükûmeti yönetti. – Türkiye Cumhuriyeti’ni, TBMM ve Hükûmeti kurdu.. “Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik  ve İnkılapçıdır” (1924,1937 D.-m.2). Cumhuriyet’in üç Anayasası, ... Devamını Oku »

ANAYASA/FİİLİ DURUM/ AYKIRILIKLAR VE ÖTESİ

ANAYASA/FİİLİ DURUM/ AYKIRILIKLAR VE ÖTESİ

Başlık, kısaca üç örnekle somutlaştırılabilir: –Anayasa: “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir”. –Fiili durum: ‘Kabine’ toplantısı yapılsa da, Anayasa’da böyle bir birim ve  toplantı tarzı YOK. –Anayasaya aykırılık: “Parti genel başkanlığı”,  CB’nin “tarafsızlık” statüsü (md.103) ile bağdaşmıyor. Bu sıfatla yürütülen işlem ve eylemler çoğunlukla parti politikalarını güçlendirme hedefine yönelik olup Anayasa dışıdır. İl Kongrelerinin ... Devamını Oku »