Aylık Arşiv: Şubat 2022

AVRUPASIZLAŞTIRMA-3

AVRUPASIZLAŞTIRMA-3

İnsan hakları kazanımlarına meydan okuma ve  ulusal hukuku çiğneme alışkanlığının ulaştığı en uç ve üst eşik: Avrupasızlaştırma.-1. Kazanımlarda aşamalı olarak sağlanan oydaşmaya karşın tek kişi yönetimindeki ayrışma halkaları: Avrupasızlaştırma-2. “ İnsan haklarna dayanan demokratik hukuk devletine dönüş, Avrupalılaşmak”tır- 3. Hukuktan uzaklaşma, iktisadi bunalımın itici gücü oldu; çok yönlü yoksulluk ve  öncelikle gıda kıtlığı, sonuç. Hukuka ... Devamını Oku »

AVRUPASIZLAŞTIRMA-2

AVRUPASIZLAŞTIRMA-2

Yasasızlaştırma ve anayasasızlaştırma yoluyla Avrupa’dan uzaklaştırma sürecindeki Türkiye, siyasal bakış açıları ve aidiyetler bakımından adeta ikiye bölünmüş durumda. Oysa, Avrupa yanlıları (CHP-HDP-İyi Parti ve diğer) ve karşıtları (AKP-MHP) olarak ayrışan partiler,  evrenselleşme ve uluslararasılaşma  yolunda emek ortak paydasında buluşuyor. Ortak payda, partiler ve hükümetleri aşan bir Devlet politikasına dönüştü ve farklı toplum katmanlarını kucakladı. Kısaca, ... Devamını Oku »

AVRUPASIZLAŞLAŞTIRMA-1

AVRUPASIZLAŞLAŞTIRMA-1

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (AKBK), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) tarafından “derhal serbest bırakılması’’ için alınan karara rağmen O. Kavala’nın  tutulması üzerine  Türkiye aleyhinde “ihlal prosedürü”nü başlatmak için  “dosyanın İHAM’a gönderilmesi”  kararı verdi (2 Şuıbat). İHAM’ın, kararın uygulanmadığını resmen bildirmesinin ardından AKBK, “Türkiye hakkında ne tür bir uygulamaya gidileceği” üzerine karar alacak. AKBK kararına tepki ... Devamını Oku »

ECEVİT HÜKÜMETİ Mİ, ERDOĞAN “YÖNETİMİ” Mİ İSTİKRARLI?

ECEVİT HÜKÜMETİ Mİ, ERDOĞAN “YÖNETİMİ” Mİ İSTİKRARLI?

“Kabine değişikliği gayet tabiidir” diyen CB Erdoğan, bunu değişen koşullara bağlıyor. Buna karşılık,  hükümet istikrarsızlığı gerekçesiyle kaldırdığı parlamenter rejimi, kaos dönemi olarak karalamayı sürdürüyor. Bilgi kirliliği yaratılarak geçmişi karalama, monokrasi için  meşrululuk aracı. Hükümet istikrarı ve siyasal istikrar kavramları farklılaşsa da, monokratların hükümet istikrarına verdikleri anlam bakımından bir karşılaştırma, demokratik rejime dönüş için ufuk açıcı. ... Devamını Oku »