Kategori Arşivi: Güncel

ÇOKLU BARO:  ANAYASAYA UYGUNLUK SORUNU

ÇOKLU BARO:  ANAYASAYA UYGUNLUK SORUNU

İÇİNDEKİLER   BAROLARA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN ANAYASAL ÇERÇEVESİ A) KAMU TÜZEL KİŞİSİ OLARAK BAROLAR B) ADİL YARGILAMA BİLEŞENİ OLARAK BAROLAR 1.- Mahkeme hakkı 2.- “Silah”ların eşitliği ilkesi 3.- Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme hakkı 4.- Açık usul (aleniyet) ve çabukluk (ivedilik) ilkesi 5.- Yargı kararlarının uygulanması: yükümlülük-hak 6.- Suçsuzluk karinesi 7.- Savunma hakları C) DEMOKRATİK HUKUK ... Devamını Oku »

“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, ANAYASA’YA AYKIRIDIR

“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, ANAYASA’YA AYKIRIDIR

Öneriyi gündeme getirme zamanı ve tarzı, Covid-19 pandemisinin mahpuslar üzerindeki yaşamsal toplu tehdidin yol açacağı yıkıcı sonuçları yasal  düzenleme yoluyla önleme amacını yansıtıyor. Devletin mahpusların yaşamlarını korumaya ilişkin hukuki nitelikteki pozitif yükümlülüğü açısından olumlu bir adım; ancak iki önemli sorun, konuyu siyasallaştırıyor: usul olarak, bir infaz iyileştirmesinden çok af yasası; içerik olarak, yaşam hakkı bakımından ... Devamını Oku »

Anayasa Mahkemesi kararı – 1

Anayasa Mahkemesi kararı – 1

Düşünce ve ifade özgürlüğü üzerine önemli ölçütleri öne çıkaran Anayasa Mahkemesi (AYM)  Barış Akademisyenleri kararı ( 2018/17635), anayasal hak ve özgürlükler düzenini insan hakları Avrupa hukuku ışığında okuma örneğidir. AYM KARARININ ÖZÜ: “Haksız ve gerekçesiz kararlarla terör örgütünün propagandasını yapma suçundan mahküm  edildikleri iddiaları”, ifade özgürlüğü kapsamında olup;  “bildiriyi imzalamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma ... Devamını Oku »

“15 Temmuz Anayasası”, Demokratik Rejim Ve Sistem Dışı…

“15 Temmuz Anayasası”, Demokratik Rejim Ve Sistem Dışı…

OHAL’de hazırlanarak halkoyuna sunulan ve yürürlüğe konulan 6771 sayılı yasa ile gerçekleştirilen Anayasa değişikliği, “15 Temmuz Anayasası” olarak nitelenebilir. Fakat Saray çevreleri, 6771 sayılı yasanın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet  sistemi öngördüğünü öne sürer. Bu yanlış kullanım, demokratik rejim veya hükümet sistemi açısından da geçerli.   DEYİM OLARAK Cumhurbaşkanı: Anayasal sıfatları ve özellikle parti başkanlığı, bu unvanı gölgeliyor. ... Devamını Oku »

Monokrasi Birinci Yılında; ‘Kraldan Çok Kralcılar’

Monokrasi Birinci Yılında; ‘Kraldan Çok Kralcılar’

Monokrasi, ‘anayasa kuralları yerine tek kişinin tercihlerine göre yönetim” şeklinde tanımlanabilir. Anayasa’nın üstün ve bağlayıcı kuralları değil, tek kişi iktidarı öne çıkmakta. 6771 sayılı yasa ile yapılan ve 9 Temmuz 2018 günü yürürlüğe giren Anayasa değişikliği, Meşrutiyet-Cumhuriyet ekseninde oluşan siyasal ve anayasal kurumlar yerine, tek kişi yönetimi merkeze yerleştirdi. Bir gün sonra yayımlanan ve yaklaşık ... Devamını Oku »

“TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ”: MİLLİ VE ÖTESİ…

“TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜ”: MİLLİ VE ÖTESİ…

15-16 Temmuz 2016 “cehennemî gece” ve sonrası olaylar ne kadarı biliniyor? Bunu bilmiyoruz;  bilinen ise, Anayasa  ve hukuk dışı, hatta keyfi bir yönetimin kalıcılaşma çabası. Nasıl? 20-21 Temmuz gecesi ilan edilen olağanüstü hal (OHAL)’de KHK (Kanun Hükmünde Kararname) dizisi, Anayasa’nın yerini almaya başladı. O sırada, MHP Genel Başkanı,  “anayasa dışı yönetim”e dikkat çekerek bunun suç ... Devamını Oku »

ADALET YÜRÜYÜŞÜ: ANAYASAL KAZANIMLARI SAHİPLENME  EYLEMİ

ADALET YÜRÜYÜŞÜ: ANAYASAL KAZANIMLARI SAHİPLENME EYLEMİ

CHP’nin Ankara- İstanbul yolunda 15 Haziran’da başlattığı “Adalet Yürüyüşü” , destekleri ve tepkileri beraberinde getirdi. Bu, “Anayasa yürüyüşü” olarak da görülebilir. Neden? Çünkü sorun, Anayasa’nın amir hükümlerini ihlal veya uygulamamaktan kaynaklanıyor. Örneğin, “Anayasa’nın 138. Maddesi bu memlekette ölmüştür” ( C. Çiçek’in TBMM Başkanı sıfatıyla beyanı , 3 ocak 2014) sözleri üzerinden geçen zaman diliminde yaşananlar ... Devamını Oku »

Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası

Değişiklikler Işığında 1982 Anayasası

 12 Eylül 2010 günü seçmenler, anayasanın bazı maddelerinde değişiklik yapan kanuna, “hayır” veya “evet” diyecek. Bu neyi ifade eder? 12 Eylül 1980 darbesi ile başlayan askeri yönetim sırasında hazırlanan anayasa, 7 Kasım 1982’de yüzde 90’ın üstünde kabul oyu ile onaylandı; Devlet başkanı Kenan Evren de Cumhurbaşkanı oldu. Anayasa, 1987’den bu yana 20 kez değiştirildi. İkisi (1987 ... Devamını Oku »

Anayasa Yargısı

Anayasa Yargısı

Yasama organı artık genel iradenin oluşumunu tekelinde tutmamaktadır. Avrupa devletlerinde yürütme, yasama inisiyatifine ve gündemine büyük ölçüde hâkimdir. Parlamento, yasaları oylama ve değiştirme iktidarını korumaktadır. Ana¬yasa Mahkemesi ise belli yasama hükümlerini yürürlükten kaldırabilir; yasanın anlamını açıklığa kavusturabilır; uygulama tarzlarını belirleyebilir, etkisini sınırlayabilir veya genişletebilir; hatta yeni hükümlerin kabulünü yasayıcıya öğütlevebilir. Normların oluşumuna katkıda bulunmak için ... Devamını Oku »