KORKU: ANAYASA MI, ANAYASAL YURTSEVERLİK Mİ?

KORKU: ANAYASA MI, ANAYASAL YURTSEVERLİK Mİ?

Ülke ve devlet adından korkulur mu? Kimlikten korkulur mu? Bunlardan korkmak, aslında Anayasa’dan korkmak demek.   TÜRKİYE/ TÜRKİYE DEVLETİ/CUMHURİYETİ/T.C. YURTTAŞI Ülkemiz: Türkiye Devletimiz: Türkiye Devleti veya Türkiye Cumhuriyeti. Kimliğimiz: Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Bunlar, “yasama yetkisi devredilemez” çalışmasında şöyle sıralanıyor: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan). Önce, “yasama” raporuna, “anayasa taslağı” dediler. ... Devamını Oku »

‘YASAMA YETKİSİ DEVREDİLEMEZ’/’BASIN SANSÜR EDİLEMEZ’

‘YASAMA YETKİSİ DEVREDİLEMEZ’/’BASIN SANSÜR EDİLEMEZ’

Bazı sorulara yanıt vermek için uzun açıklamalar yerine bir karşı soru, en özlü yanıtı oluşturabilir. Şu iki örnek görüşümün teyidi: Birkaç yıl önce, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin toplantısında bir izleyici sordu: -Aydınlık gazetesi sizi neden eleştiriyor? -Kendilerine sorun: AKP’yi neden destekliyor? Bu sorunun yanıtı, bana yönelttiğiniz sorunun yanıtını ortaya koyar. TBMM Genel Kurulu’nda 28.11.18 günlü ... Devamını Oku »

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ YASA ÖNERİSİ

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ YASA ÖNERİSİ

“Silahlı kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri” kategorisi öngören yasa önerisi, yine TBMM Genel Kurulu önemli gündem maddeleri ile toplantı halinde iken İçişleri Komisyonu’nda AKP+MHP oyları ile kabul edildi. Yasa önerisi, birçok ayrışma ve çatışmayı beraberinde getiriyor: -Kolluk açısından; -Merkezi yönetim ve yerel yönetimler açısından, -Yurttaş hak ve sorumlulukları açısından.   İDARİ VE ADLİ KOLLUK ... Devamını Oku »

ANAYASA MAHKEMESİ: GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE AHLAT YAPILAŞMASI

ANAYASA MAHKEMESİ: GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE AHLAT YAPILAŞMASI

“Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim” (md.81)  Anayasa Mahkemesi (AYM), daha çok bireysel başvurular üzerine verdiği kararlar ile gündeme geliyor; yasalara karşı yapılan iptal başvuruları üzerine çok az iptal kararı veriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri (CBK) üzerine henüz hiç karar vermedi. Yasalara karşı verdiği iptal kararlarını ise, Yürütme ve Yasama işbirliği ile  etkisizleştirmek, varlık ... Devamını Oku »

MONOKRATİK İTTİFAK VE DEMOKRATİK MUHALEFETİN ÇİFTE ÇELİŞKİSİ

MONOKRATİK İTTİFAK VE DEMOKRATİK MUHALEFETİN ÇİFTE ÇELİŞKİSİ

Cumhur ittifakı adı altında, sürekli lider vurgusu ile halk yerine tek kişiyi öne çıkaran ve yasama faaliyetlerini de bu bağlamda yürüten AKP-MHP temsilcileri, ‘monokratik ittifak’  nitelemesini hak ediyor. Buna karşılık, CHP-İYİ P.-SP ve DP’nin oluşturduğu millet ittifakı, etkili yasama  ve işleyen parlamenter rejim ereğinde sergiledikleri ortak tutum nedeniyle, HDP ve TİP’le birlikte ‘demokratik muhalefet’ olarak ... Devamını Oku »

ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ VE KANAL İSTANBUL

ÜLKENİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ VE KANAL İSTANBUL

2011 başlarında kişisel “çılgın proje” olarak dillendirilen Kanal İstanbul, 2019 sonlarında ÇED raporu ile, ülkenin ana gündem konusu oldu. 2011’de Başbakan’ın çılgın projesi, 2019’da “isteseler de istemeseler de yapacağız” sözleri ile, “Türkiye ülkesi, toplumu ve Devleti” için dayatılan tek kişi iradesine dönüştü. Bu yaklaşım tarzı, “demokratik hukuk devleti”  gereklerine tamamen yabancı. Halkoylaması önerenlere verilen yanıt ... Devamını Oku »

ATANMIŞLARIN YASAMA ANDI, SİYASAL FAALİYETİ MEŞRU VE HAKLI KILMAZ

ATANMIŞLARIN YASAMA ANDI, SİYASAL FAALİYETİ MEŞRU VE HAKLI KILMAZ

“Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar, seçimle gelmediğine ve sıfatları TBMM üyeliği ile bağdaşmadığına, dahası yasama önünde sorumlu olmadıklarına göre, siyasal faaliyetlerde de  bulunamaz. Anayasa’da açık bir yasak öngörülmemiş olması, siyasal faaliyet özgürlüğünü bahşetmez. Zira onlar, “görev+yetki+sorumluluk” halkası içinde yer aldığından, işlem ve eylemleri, açık yetkilendirme ile mümkün.” Bu satırlar, TBMM’de bütçe görüşmeleri başladığında yazdığım yazıdan (Cumhur ... Devamını Oku »

“GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER”

“GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER”

“Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı (2019/ 65 sy. K.; RG:29.11.19), yetersiz olsa da, olumlu: Yetersiz: AYM, “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” gereğini değil, yapılış ve düzenlenme tarzını Anayasa’ya aykırı buldu. Olumlu: kamu hizmetlerine giriş için aranan bu yasal koşul, uygulamada sıkça kötüye kullanıldı. Yasama da, genişletici ve kötüye kullanıma açık ... Devamını Oku »

CUMHUR İTTİFAKI: MECLİS’E TAKILAN TERS KELEPÇE!

CUMHUR İTTİFAKI: MECLİS’E TAKILAN TERS KELEPÇE!

2017 Anayasa değişikliği, “demokratik hukuk devleti” temel gerekleri ile bağdaşmadığından, anayasa ihtiyacı her gün daha çok hissedilmekte. Bu gereklilik, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi” (CBHS) olarak adlandırılan ve aslında bir “monokrasi” olan düzenlemenin uygulanma şekli ve çelişkilerinin daha çok somutlaşması ile her geçen doğrulanıyor. Vekillerin söylemi, parti genel başkanlığı, cumhur ittifakı, CB vekâleti, bakanların hukuki konumu ve ... Devamını Oku »

“YÜRÜTME BENİM”, “DEVLET SEN DEĞİLSİN”

“YÜRÜTME BENİM”, “DEVLET SEN DEĞİLSİN”

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sn. Erdoğan, 1 Ekim 2018 günü TBMM açış konuşmasında “yürütme benim” demiştim. “Yürütme benim” saptaması, 2017 Anayasa değişikliği ile örtüşüyor. Zaten,  Anayasa değişikliğini “kişisel proje” olarak niteleyen de kendisi. Ne var ki, yürütmenin kişi ile özdeşleşmesi, yasama ve yargı için özerk ve bağımsız olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü, yürütmenin yasama ... Devamını Oku »