KURUM’UN ‘ KENT KARNESİ’

KURUM’UN ‘ KENT KARNESİ’

Bakanlıktan çekilmeden 14 Mayıs  milletvekili seçim kampanyası yürüten Kurum,  öteki Parti adaylarıyla eşit koşullarda yarışmadı. TBMM’de Başkanı olduğu Çevre Komisyonu’nu hiç toplamadı. Meclis’te hiç konuşmadı. Soru: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum (2018-23), çevre ve kentle ilgili yasal düzenlemeler karşısında ne yaptı? TBMM, 27. yasama döneminde  139 yasa çıkardı. Yalnızca 2 teklif esas komisyon olarak Çevre Komisyonu’nda ... Devamını Oku »

SÜRDÜRÜLEMEZLİK  FARKINDALIĞI

SÜRDÜRÜLEMEZLİK  FARKINDALIĞI

Hükümet ilga edildi, bakanlar kurulu lağvedildi, kurul halinde veya kolektif bütün siyasal karar düzenekleri  ve  siyasal sorumluluk  kaldırıldı. Böylece, yasama-yürütme-yargı olarak yüzyılların evrimi sonucu oluşan erkler ayrılığı kağıt üstünde bırakıldı. Cumhurbaşkanına verilen yürütme yetkisi ile siyaset üzerinde kişi tekeli kuruldu. Geniş bir kararname (CBK)  yetkisi ile yetinilmedi; TBMM kaderi  de CB’ye  bırakıldı. Anayasa andı ile ... Devamını Oku »

SÜREKLİ ‘RİSKLER ÜRETEN YÖNETİM’

SÜREKLİ ‘RİSKLER ÜRETEN YÖNETİM’

“Riskleri azaltan Devlet” (RAD), 2008 mali krizi karşısında ekolojik geçiş sürecinde devletin yeni işlevi konusunda kullanılan kavram. Aynı bağlamda çevresel otoriterlik “éco-autoritarisme” (Çin) ve sürekli borçlanan devlet (az gelişmiş) nitelemeleri de yapıldı. Çevresel otoriterlik ve borçlanma öncüsü Türkiye, RAD değil RÜD oldu.   RİSKTE KAPSAYICILIK Başlıca risk öbekleri ile başlanabilir. Hukuk: siyasal sistem ve rejim ... Devamını Oku »

GEZİ’DEN TANDOĞAN’A ‘TÜRKİYE AHALİSİ’

GEZİ’DEN TANDOĞAN’A ‘TÜRKİYE AHALİSİ’

Cumhuriyet’in 2. Yüzyılına doğru, Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBDBY), “Kişi+Parti+Devlet” birleşmesine ivme kazandırdı.  Sıra, merkez+yerel birleştirmeye ve Anayasal düzeni tasfiyeye  geldi. Yıl sonu ve yıl başı olayları, bunların işareti   MUHTAR, PARTİ VE POLİS Parti Genel Merkezinde asgari ücret belirlemesi ve Saray’da muhtarlara propaganda ile tamamlandı 2023. CB sözleri, muhtarlara siyasal talimat gibi:  “Tıpkı 14-28 Mayıs seçimleri gibi 31 Mart seçimlerinde de siz ... Devamını Oku »

Baskıcı yönetimler ve dirençli yargıçlar

Baskıcı yönetimler ve dirençli yargıçlar

Demokratik olmayan siyasal iktidarların, kararları nedeniyle yüksek mahkeme ve özellikle AYM yargıçlarına yönelik ölümle sonuçlanan tehdit ve baskıları yeni değil. Türkiye, bunların neresinde? Önce, son 50 yılda  Afrika-Asya ve Güney Amerika uygulamalarından bazı kesitler: Uganda Devlet Başkanı İdi Amin, insan haklarını korumda biraz ileri gidince  Yüksek Mahkeme Başkanı B. K.’yi 1972’de öldürttü. Pakistan’da Yüksek Mahkeme ... Devamını Oku »

3. CEZA DAİRESİ VE KESİN HÜKÜM YOKLUĞU

3. CEZA DAİRESİ VE KESİN HÜKÜM YOKLUĞU

Siyasal partilerin, demokratik kitle kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin AYM kararının uygulanması amacıyla ‘direnme hakkı’ dahil bütün Anayasal hak ve özgürlükleri kullanma yol ve yöntemlerinin en başında, ‘anayasal düzen’ üzerine doğru bilgi yaymak gelmekte. Bu konuda medya, tarihsel bir misyon ile karşı karşıya bulunuyor. Hukuki düzlemde ise; Öncelikle, 3. CD metni bütününe yayılan yanlışları ve ... Devamını Oku »

Anayasal düzen mi, çeteleşme mi?

Anayasal düzen mi, çeteleşme mi?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM), Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin Can Atalay-2 kararını da gönderdiği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi (CD)  kararı bekleniyor. AYM’nin 2. kez verdiği ihlal kararının uygulamak, Anayasal yükümlülük. Aksi durumda Türkiye Cumhuriyeti, demokratik hukuk Devleti niteliklerinden (md.2) daha  çok uzaklaşacak. Sorun, AYM kararına uymama şeklinde bir Anayasa ihlali ile sınırlı kalmayacak, “anayasal düzenin bekası” sorununa ... Devamını Oku »

TBMM SİYASAL YELPAZESİ VE CHP

TBMM SİYASAL YELPAZESİ VE CHP

“TBMM’de temsil edilen dört partiden biri din-mezhep, öteki soy-milliyetçi, üçüncüsü  etnisite vurgulu; eksik olan, demokrasi ve hukuk ekseni. Şimdiden on yıl sonrasını düşünerek, Cumhuriyet’in 100. Yılında CHP’nin ‘demokratik ve laik hukuk devleti’ boşluğunu ne ölçüde doldurabileceğine odaklanılmalı” (9 Eylül 2013/ CHP’nin 90. Yıl kutlaması). Borçka’da rica üzerine yaptığım kısa konuşmadan… AKP – Cemaat koalisyonundaki iç çatışmalar, tam ... Devamını Oku »

HURAFE DEĞİL HUKUK İÇİN…

HURAFE DEĞİL HUKUK İÇİN…

“Sizin ‘tarikat-cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK’larla protokol imzalamaya ... Devamını Oku »

NEDEN DİRENME HAKKI?

NEDEN DİRENME HAKKI?

“İHEB’in tanıdığı ‘direnme hakkı’, Cumhuriyetçiler için meşru ve haklı dayanak.”, geçen yazının son cümlesi idi. 1789 Bildirgesi’ne göre, her siyasal örgütlenmenin (devletin)  amacı, “insanın doğal ve zamanaşımına uğramaz haklarının korunmasıdır. Bu haklar, özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir” (md.2). Baskıya karşı direnme hakkının bir uygulama biçimi olarak sivil itaatsizlik, “şiddeti dışlayan ve bilinçli bir kararlılık taşıyan, fakat politik ... Devamını Oku »