GEÇİŞ DÖNEMİ DEZENFORMASYONUNA HAYIR!

GEÇİŞ DÖNEMİ DEZENFORMASYONUNA HAYIR!

Geçiş dönemi üzerine yaratılan bilgi kirliliği ve buna çanak tutanlar,  anayasasızlaştırma on yılını Cumhuriyet’in 2. Yyılına uyarlamaya mı çalışıyor?  Geçiş dönemi üzerine doğru bilgi, bugünkü durumun doğru okunmasından geçer. Bu, üç anayasal durumdur: Anayasa’nın demokratik hukuk devleti çerçevesini oluşturan hükümleri, 2017 kurgusunun demokratik olmayan düzenlemeleri ve de facto (fiili) uygulama. Cumhurbaşkanı, CB yardımcısı ve  bakanların ... Devamını Oku »

KİŞİ+PARTİ+DEVLET BİRLEŞMESİ VE SİYASAL MÜNAVEBE

KİŞİ+PARTİ+DEVLET BİRLEŞMESİ VE SİYASAL MÜNAVEBE

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi yaklaştıkça, AKP ve Saray çevreleri dil değiştirmeye başladı. Neden ve nasıl? 24 Haziran 2018 seçimleri sonrası dönemde, TBMM’de temsil edilen siyasal partiler, erken seçimi dillendirdikleri her kez, AKP-MHP yöneticileri, ve çevreleri, vurgulu hecelemeyle, ‘seçimler 18 Haziran 2023 yapılacak‘ yanıtını ortak söylem haline getirmişti. Ne var ki, 2023’e girişle birlikte  aynı ... Devamını Oku »

ANAYASA’YA AYKIRI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

ANAYASA’YA AYKIRI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

9 Aralık 2022’de TBMM’ye sunulan  Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (AKP-MHP), madde 24’e şu eklemeleri öngörüyor:   “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının  başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. Hiçbir kadın; dini inancı nedeniyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve ... Devamını Oku »

SEÇİM YASAKLARI, CUMHURBAŞKANI İÇİN DE GEÇERLİ

SEÇİM YASAKLARI, CUMHURBAŞKANI İÇİN DE GEÇERLİ

“Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçimi de dahil olmak üzere 298 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaki seçimler bakımından propagandayla ilgili  hususlarda anılan Kanun hükümlerine tabi” (Anayasa Mahkemesi/AYM, 29.9.22 ta. Ka.; Resmi Gazete/RG: 27.12.22) CHP, 31/3/22 ta. ve 7393 sayılı Seçim torba yasasında başlıca üç grup hükmün iptali için AYM’ye başvurdu: -İl ve ilçe seçim kurulları için kıdem yerine kura ... Devamını Oku »

SEÇİM SEFERBERLİĞİ SAPKINLIKLARI VE SANDIK

SEÇİM SEFERBERLİĞİ SAPKINLIKLARI VE SANDIK

Haziran 2018 seçimleri üzerinden 4 yıl altı ay geçti; 2023 seçimlerine ise, 6 ay bile kalmadı. Sandık tarihi yaklaştıkça seçim sapkınlıkları da sıklaşmaya başladı. ( Sapkın, doğru yoldan ayrılmış olan (Türkçe Sözlük, TDK, s.2031). En geç 18 Haziran’da yapılacak seçim sandığına giden yol belirsizlik ve tuzaklarla dolu. Seçmen iradesinin sandığa düzgün biçimde yansımaması ve sonuçlanmaması ... Devamını Oku »

DOĞAL ADAY: KILIÇDAROĞLU MU, ERDOĞAN MI?

DOĞAL ADAY: KILIÇDAROĞLU MU, ERDOĞAN MI?

1982 Anayasa hazırlığı sırasında, yetkileri arttırılan Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından değil genel oyla seçilmesi yönündeki önerileri, Devlet Başkanı Kenan Evren reddetti. 2007’de 367 krizi  bahane edilerek, Anayasa’da iki değişiklik yapıldı : -CB seçimini tıkayan madde 96’daki çoğunluk kuralı, TBMM için, “bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır” şeklinde değiştirildi. -CB’nin halk tarafından seçilmesi ... Devamını Oku »

ANAYASA DEZENFORMASYONUNA HAYIR!

ANAYASA DEZENFORMASYONUNA HAYIR!

Birikim ve yıkım belli; ya yapım? İki Devlet’in iki yüzyıla yayılan anayasal ve siyasal birikimi iki ayda  silindi. Yıkımı aşmaya yönelik somut uzlaşma arayışları, yeniden “anayasal dezenformasyon”  yoluyla gölgelenmeye çalışılyor. TÜRKİYE’YE ÖZGÜ… Anayasanın üstünlük ve bağlayıcılık özelliği, eğer erkler ayrılığı bağlamında yaptırım düzeneği varsa uygulamaya yansır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Anayasa Mahkemesi’nin kurulmasından insan hakları  Avrupa hukuku ... Devamını Oku »

BÜTÇE’DE SALDIRGANLIK: SEÇİM Mİ, SORUMSUZLUK MU?

BÜTÇE’DE SALDIRGANLIK: SEÇİM Mİ, SORUMSUZLUK MU?

“Denge ve denetim düzeneği yok diyorsunuz; ama Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin AYM’ce, kararlarının ise Danıştay’ca iptali, denetimin var olduğunun göstergesi”. “Tek kişi tek kişi diyorsunuz, ama o, aslında bir dünya lideri” (F. Oktay, CB yrd.)) “Bakanlar, TBMM’de and içtikleri için siyaset yapabilir.” (C. Yılmaz, PBK Bşk.)   HANGİ DENETİM? Bütçe görüşmelerinde, “Siyasal denge ve denetim düzenekleri 2017 ... Devamını Oku »

ÖNCELİK ÖZGÜRLÜK DEĞİL, İKTİDAR

ÖNCELİK ÖZGÜRLÜK DEĞİL, İKTİDAR

Kuşkusuz, anayasaların önceliği özgürlük; iktidarı, bunu güvenceleyecek biçimde düzenlemek kaydı ile: yasama, yürütme ve yargı olarak  erkler ayrılığı kuramına uygun olarak. Bu genel yaklaşım, bizde de geçerli. 2017 Anayasa kurgusu ve uygulaması ise, erkleri fiilen bir kişide topladığı için, özgürlükleri de askıya aldı. Bu nedenle, eğer Anayasa’nın emredici hükümleri uygulansa idi, S. Demirtaş’tan O. Kavala’ya, ... Devamını Oku »

YABANCILAŞTIRMA NASIL AŞILIR?

YABANCILAŞTIRMA NASIL AŞILIR?

2023 seçimleri yaklaştıkça, siyasal ayrışma da derinleşiyor. Sorun, bir ‘yabancılaştırma seferberliği’ ile özdeşleşen ‘tek kişi yönetimi’ ayracının  kapatılmasında düğümleniyor. Bu nedenle, monokrasi  ve  demokrasi arasındaki yarışma,  elden geldiğince yalın ve doğru okunmalı. Tek adam, keyfi yönetim, ucube sistem, otoriter rejim, sultanlık, padişahlık, faşizm, diktatörlük, delegasyoncu demokrasi, popülist (yarışmacı) otoriter rejim, yozlaştırılmış-çarpıtılmış başkanlık  sistemi, otoriter başkanlık, hiper başkanlık, neo-patrimonial  bir çıkar ağı ... Devamını Oku »