TBMM KENDİ GÜNDEMİNİ NE ZAMAN BELİRLER?

TBMM KENDİ GÜNDEMİNİ NE ZAMAN BELİRLER?

Anayasa gereği TBMM, aksine karar alınmadıkça 1 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında yasama etkinliklerinde bulunmuyor. Bu süre, 15 Temmuz-1 Eylül şeklinde yarı yarıya kısaltılmalı. Dahası, Meclis’in Genel Kurul olarak haftalık çalışma günleri, Salı,  Çarşamba ve Perşembe ile sınırlı. Çoğunlukla Komisyon toplantıları da aynı günlerde yapılıyor.  Genel Kurul ve Komisyon arasında koşturma gereği yaratan bu durum, yasama ... Devamını Oku »

Parti başkanlığı yoluyla monokrasi değil, hukuk yoluyla demokrasi

Parti başkanlığı yoluyla monokrasi değil, hukuk yoluyla demokrasi

“Paralel faaliyet: anayasasızlaştırma ve dinselleştireme” (7 Temmuz) “Türkiye yönetiminde karmaşa” (14 Temmuz) “Liyakat ilkesi ve hukuk geçerli kılınmadıkça” (21 Temmuz) “Adil yargılanma neden önemli?” (28 Temmuz). Bu dörtlü, 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimi öncesi ve sonrası ikişer yazımın başlıkları. İlk ikisi, öncesinde, darbe hazırlığından hiçbir biçimde haberdar olmayan bir gözlemci olarak Devlet yönetimindeki hukuk ... Devamını Oku »

PARLAMENTER REJİM, CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI DA KURACAK

PARLAMENTER REJİM, CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINI DA KURACAK

Osmanlı-Cumhuriyet anayasal ve siyasal mirasını inkârdan Türkiye’ye ihanete varan bir süreçten geçiyoruz. “Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı, devletin başı”, bir kişi için kullanılan üç unvan (md.104). “Cumhurbaşkanı sıfatıyla,.. üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim” (md.103) diyen kişi, Anayasa öngörmediği halde parti genel ... Devamını Oku »

“İLGA/İMHA/İNKAR/İĞFAL/İHLAL” BEŞLİSİNİ AŞMAK…

“İLGA/İMHA/İNKAR/İĞFAL/İHLAL” BEŞLİSİNİ AŞMAK…

Temmuz 2016’da başlayan olumsuzluklar hız kesmeden sürüyor: -On yıl süren ortak yönetimde iktidar kavgasının açığa çıkışı (17-25 Aralık 2013) ve  darbe girişimi (15 Temmuz 2016). – Anayasa değişikliği (16 Nisan 2017) ile Osmanlı-Cumhuriyet siyasal mirasının reddi. -Parti başkanının Devleti temsil ve yürütme yetkilerini tek başına üstlenmesi (9 Temmuz 2018). -Trakya anakarasını parçalama girişimi (26 Haziran ... Devamını Oku »

YARGILANMA HAKKI ÖNÜNDE AKP-MHP DUVARI

YARGILANMA HAKKI ÖNÜNDE AKP-MHP DUVARI

Mahkeme hakkı, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme hakkı, silahların eşitliği ilkesi, açık usul ve çabukluk ilkesi, suçsuzluk karinesi, savunma hakları, yargı kararlarını uygulama. Bu yedi ilke, adil yargılanma hakkının asgari gerekleridir. Ne var ki, kişiler arası ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıkların sonucu olan hak ihlalleri bir yana, kamu makamlarının hukuk, Anayasa ve akıl dışı işlemlerinden kaynaklanan ihlallere ... Devamını Oku »

OTOPSİDEN DİRENMEYE (Marmara’nın ölümü/İstanbul’un katli)

OTOPSİDEN DİRENMEYE (Marmara’nın ölümü/İstanbul’un katli)

“Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Kanal İstanbul”, geçen yılın ilk yazı başlığı idi (2 Ocak). Dünya çevre günü vesilesiyle yazdığım yazı başlığı şuydu: “İnsanlığın ortak mirası ve demokratik toplum” (4 Haziran). Bu yıl, Haziranı, çevresel otopsi ile karşıladık: Marmara  Denizi’ndeki Müsilaj Sorunu Hakkındaki Komisyon Toplantısı (TBMM, 9 Haziran).   Marmara Denizi’ne  otopsi Marmara Denizi’ni nasıl öldürdük? ... Devamını Oku »

Ne “çifte siyasal ayak”, ne de mağdurlara hukuk

Ne “çifte siyasal ayak”, ne de mağdurlara hukuk

Demokratik siyaset alanını sürekli daraltan ve demokratik toplumu sistematik biçimde baskılayan Cumhur İttifakı, terör ve çete örgütlerine dokunmaktan çok korkuyor. Aslında korktuğu, hukuk. TERÖR AYAĞI “FETÖ’nüm siyasal ayağı” denince AKP sıralarından bağrışmalar ve karşı saldırılar başlıyor; grup başkanvekilleri en ateşli konuşmaları yapıyor; sıralardan tepki sloganları atılıyor. Kısacası, bu konu, AKP’nin “yumuşak karnı”.. Cumhur İttifakı, haklı ... Devamını Oku »

SİVİL ÖLÜMLER/MAFYA/AYASOFYA

SİVİL ÖLÜMLER/MAFYA/AYASOFYA

Türkiye/Türkiye Cumhuriyeti/ Türkiye Cumhuriyeti Yurttaşı, son iki on yılda “kirletildi/ çeteleştirildi/ayrıştırıldı”. Türkiye ülkesi, kirletildi, bozuldu, tahrip edildi; şimdi de- Kanal ile- bölünmek isteniyor… Türkiye Devleti,  saydam olmayan bir şekilde ve bilgi kirliliği eşliğinde Anayasa ve hukuk dışı yönetimle çeteleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı; din-mezhep, etnik köken, ümmet-zillet söylemleri ile ayrıştırıldı. “Parlamenter rejim bekleme odasına alındı”dan “Anayasa ... Devamını Oku »

ANAYASASIZLAŞTIRMA VE ÇETELEŞME

ANAYASASIZLAŞTIRMA VE ÇETELEŞME

Kurallar ve kurumlardan oluşan Türkiye Cumhuriyeti, makamlar ve kişiler üstü bir kamu tüzelkişiliğidir. Bu tüzelkişilik,  kendini oluşturan kurum veya organlara indirgenemez; Devlet, hepsini kapsamına alan hukuk kuralları bütünüdür. Yasama-yürütme-yargı,  Cumhuriyet’in temel kurumları (erkler ayrılığı) olarak Devlet örgütü iskeleti; Anayasa-yasa-tüzük-yönetmelik şeklinde kuralların aşamalı sıralanması (normlar hiyerarşisi) ise, hukuki yapılanmadır. Devlet adına yetki kullanan makam ve kişiler ... Devamını Oku »