ÇATIŞMADAN BARIŞA, BASKIDAN DEMOKRASİYE

ÇATIŞMADAN BARIŞA, BASKIDAN DEMOKRASİYE… Çatışmacı kültür, siyaset ve toplumu sarmalamış bulunuyor. Siyasal kültür çatışmacı, hak talebi de öyle… Sandıktan çıkan çoğunluk, demokratik muhalefeti bastırmak için “çatışmacı üslûbu” meşru görebiliyor. Kendini azınlık gören bir kesim için, “silâhlı çatışma”, hak elde etme yolunun meşru aracı. Gerçi, her iki alanın iç içe geçtiği durumlar istisnai değil: 2012’ye damgasını ... Devamını Oku »

2013 NEDEN ÖNEMLİ ?

2013 NEDEN ÖNEMLİ? 2007 ve 2010, başlıca iki büyük dönemeç oldu AKP Hükûmetleri için. Şimdi 3.süne hazırlanıyor: Siyasal rejimi değiştirmek. Bu yolda kaldıraç, 2007 ve 2010 değişiklikleri, hedef ise“2023 Vizyonu”. Önce, iki yıla yayılacak 3 veya 4 seçim için, taktikler geliştirilecek. Bugünkü anayasal düzene göre, 2014’te yerel seçimler (bahar) ve Cumhurbaşkanı (CB) seçimleri (yaz); 2015’te ... Devamını Oku »

2014: “HUKUKLA TANIŞMA” YILI OLABİLECEK Mİ?

2014: “HUKUKLA TANIŞMA” YILI OLABİLECEK Mİ? Yıl sona erdi, ama hukuk da tükendi. Bunda, egemenlik ve demokrasi kavramlarını yanlış anlamlandırma ve kullanımın, lâiklik yerine dinsel eğilimlerin payı belirleyici olsa gerek. Bu nedenle, önce egemenliğin ne olmadığı ortaya konulmalı. “Egemenlik” nedir, ne değildir? Başbakan Erdoğan, geçen hafta Sakarya Üniversitesi’ndeki törende “Bizim iki özelliğimiz var, hem yasamayız ... Devamını Oku »

ANAYASA ÜZERİNE DİN İPOTEĞİ

“ANAYASA ÜZERİNDE DİN İPOTEĞİ” “Mursi Mısırı” değil; “İnsan haklarına saygılı demokratik ve lâik hukuk devleti” niteliklerini Anayasa’nın değişmez hükmü yapan Türkiye Cumhuriyeti. “Kuvvetler birliği mi, ayrılığı mı?” tartışması, gündeme damgasını vurdu. Yanlış kullanılan “kuvvet” sözcüğü gölgesinde “hakikisi”, zemin kazanıyor. Kuvvet/erk/özgürlük 1) “ Kuvvet” olarak nitelenebilecek başlıca kurum, “Türk Silâhlı Kuvvetleri”. 2) “Yasama, yargı ve yürütme” ... Devamını Oku »

İKTİDAR ÖZGÜRLÜKLERİ BOĞABİLİR Mİ?

İKTİDAR ÖZGÜRLÜKLERİ BOĞABİLİR Mİ? Başbakan’ın Konya konuşması, çifte vurgulu: Biri, 28 Şubat sürecine dönük söylemindeki intikamcı yaklaşım ve dinsel vurgu. Diğeri, anayasal fren ve denge mekanizma kalıntılarından duyulan rahatsızlık ve bunlardan kurtulma isteği. Sözler, havada kalan söylem olmayıp, “dün-bugün ve yarın” ekseninde gerçeklik zeminine dayanıyor. Nasıl? – İlki: 28 Şubat’ın ekonomik maliyeti somutlaştırılırken, hesaplaşma iradesi ... Devamını Oku »

“İNSAN HAKLARI KORKUSU” YAYICILIĞI…

“İNSAN HAKLARI KORKUSU” YAYICILIĞI… İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) giderek değer kazanıyor: İnsanoğlu, İHEB ideallerine yaklaştığı için mi, yoksa ondan uzaklaştığı için mi? 1948-2012: tam 64 yıl. Ne var ki, insan haklarına (İH) saygı kültürü, İnsanoğlunun azınlığı ile sınırlı. Ya Türkiye? İnişli-çıkışlı dönemlere karşın, İHEB ilkelerine bağlılık, Türkiye için genel olarak önem taşıdı; çünkü, İslâm ... Devamını Oku »

SEÇİME EVET, AMA DEMOKRASİYE HAYIR (MI?)

SEÇİME EVET, AMA DEMOKRASİYE HAYIR (MI?) Bazı kavramlar evrensel nitelik taşısalar da, kullanım tarzına göre dejenere edilebiliyor. Son yıllarda, demokrasi ve insan hakları, böylesi bir kullanıma kurban edilen kavramlar. Demokrasi sadece seçimlere indirgendiği veya insan hakları, belli bakış açısıyla öne çıkarıldığı için değil, ama demokrasi ve insan hakları, amaca ulaşmada bir araç, bir tür takiyye ... Devamını Oku »

HAK İHLALLERİNE EKSİK ÇÖZÜM

HAK İHLÂLLERİNE EKSİK ÇÖZÜM Meclis gündemindeki bir kanun tasarısı: “Yargılama sürelerinin uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun”. Bu tasarı, İnsan HaklarıAvrupa Mahkemesi’nin (İHAM) 20.03.2012 tarihli Ümmühan Kaplan kararı gereğince hazırlandı. Bu kararda İHAM, İHAS’ın “âdil yargılanma hakkına ilişkin 6ncımaddesi kapsamında uzun yargılamaya ilişkin ... Devamını Oku »

“YENİ TÜRKİYE” CUMHURİYETÇİLERİNE…

“YENİ TÜRKİYE” CUMHURİYETÇİLERİNE… 13 Büyükşehir daha kurularak Mahallî İdareler sistemini altüst eden yasanın TBMM’de kabul şeklinden yansıyan görüntüler, 2012’de neredeyse kanıksanan yasa yapım tarzı: dayatma, ayrışma ve yumruk. Aslında, Hükûmetin yasama politikası, toplumda giderek derinleşen ayrışmaların bir kesiti sadece. Ama buna bir üst yapı görüntüsü denemez. Çünkü, siyasal iktidar bir üst tapı kurumu olsa da, ... Devamını Oku »

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL TARTIŞILMAZ?

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL TARTIŞILMAZ? Rejim değişikliği bir yenilik mi? Yanıt evet olsa da, “yerinde ve yararlı olur mu?” şeklindeki bir soruya “evet” veya “hayır” diyebilmek için, konu ve/ya sorunu doğru koymak gerekir. Hangi nedenlerin rejim değişikliğini gerekli kıldığı açıkça belirtilmeli. Yani, böyle bir köktenci bir tercih, inandırıcı bir “gerekçe” ile ortaya konmalı. Ne var ki, ... Devamını Oku »