ÇİFTE ANAYASAYA AYKIRILIK VE FİİLİ ÇİFT BAŞLILIK…

ÇİFTE ANAYASAYA AYKIRILIK VE FİİLİ ÇİFT BAŞLILIK…

3 Kasım 2019 TBMM ve CB seçimlerinin 24 Haziran 2018’e alınarak iki aylık zaman dilimine sıkıştırılması, Anayasaya ve demokratik ilkelere aykırılık ötesinde ciddi ahlaki sorunları da beraberinde getirmekte. 17 Nisan parti grup toplantısında, seçimlerin 3 Kasım 2018’de olacağını vurgulayan Erdoğan, aynı gün erken seçimin 26 Ağustos’ta yapılacağı yönündeki Bahçeli’nin beyanını yolda öğrendiğini söyledi. Sadece bir ... Devamını Oku »

Çocuklar ve Anayasa

Çocuklar ve Anayasa

“Çocuklar, bütün yasaların üzerinde olan anayasanın öncelikli muhatabıdır. Bugün anayasa karşısında daha çok, özgürlük hak ve eşitlik öne süren çocukların anayasal yükümlülükleri olsa olsa ‘ödevler’ sözcüğüyle ifade edilebilir. Yetişkin oldukları zaman sadece seçme ve seçilme hakkını kullanmakla kalmayacak, görev ve sorumluluklar da üstleneceklerdir. Bu nedenle anayasa metninde çocuklara özgü doğrudan düzenlemeler yapılmalı, anayasa yapım sürecine ... Devamını Oku »

“15 TEMMUZ ANAYASASI”NIN İFLAS BEYANI

“15 TEMMUZ ANAYASASI”NIN İFLAS BEYANI

“Anayasal demokrasi yanlılarına tavsiyeler” ( 29 Mart 2018) başlıklı yazımı, “hükümetin, cumhurbaşkanlığının ve sistemin olmadığı bir düzenlemeyi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırmak, tam bir yanılsama” saptaması ile özetledikten sonra şöyle noktalamıştım: “TBMM ve CB seçimlerini, anayasal demokrasi ve hukuk devletine dönüş vesilesi olarak gören siyasal parti kurmayları, sivil toplum temsilcileri ve demokratlar, meşru amaç hedefine ... Devamını Oku »

DEVLET TASFİYESİ DE BASKI ORTAMINDA…

DEVLET TASFİYESİ DE BASKI ORTAMINDA…

“‘OHAL  kalksın’ diyenler kaosa alkış tutanlardır” (10 Nisan) sözleri, “Türkiye’de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi yasa ve Anayasa’ya uygun değildir. Ve de suç işlenmektedir.” beyanında bulunmuş olan kişiye ait. 11 Ekim 2016’da, “en doğru olanı  Sayın Cumhurbaşkanı’nın yasal ve anayasal sınırlara çekilmesidir. Bu olmayacaksa, ikinci yol fiili duruma hukuki yol aranmasıdır” ... Devamını Oku »

Savunma Hakkı: “İhlal Edilmeyeni Söyleyin…”

Savunma Hakkı: “İhlal Edilmeyeni Söyleyin…”

Avukatlar günü, savunma günü olarak da nitelenebilir. Savunma hakkı, “sav+savunma+hüküm” üçlüsünde yer alır ve adil yargının olmaz ise olmaz ilkesini oluşturur. İstanbul Barosu/ANAYASADER ve Türk Ceza Hukuku Derneği ile işbirliği ile gerçekleştirilen          “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Yerine Getirilmesi” (31 Mart) toplantısındaki sunuşumda, “adil yargı (hakkaniyetli dava) kuralları”nı saymadan şöyle bir uyarıda bulundum: “Adil ... Devamını Oku »

ANAYASAL DEMOKRASİ SAVUNUCULARINA TAVSİYELER

ANAYASAL DEMOKRASİ SAVUNUCULARINA TAVSİYELER

Yol ayrımı giderek belirginleşiyor; 16 Nisan Anayasa değişikliği ile açılan iktidar yolu ve bunun karşısında anayasal demokrasi yolu arasında. Anayasa değişikliği, özetle, anayasacılık anlamında anayasal düzeni sona erdirerek, bir kişinin iradesiyle şekillenecek “kişiye özgü” bir düzenleme. Anayasal demokrasi ise, anayasanın üstün ve bağlayıcı özelliği (anayasacılık) ekseninde şekillenir: erkler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve normlar hiyerarşisi (hukuk ... Devamını Oku »

AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI: KAPSAM VE ETKİSİ

AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI: KAPSAM VE ETKİSİ

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 20 Şubat 2018 günü verdiği  Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarının gerekçelerini 20 Mart günü açıkladı. (Ş.A./ requête no 16538/17, D.1; M.A. /requête no 13237/17, D.1), Kararlar, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS), madde 5, 10 ve 46. madde üçlüsüne dayanıyor. -“Özgürlük ve güvenlik hakkı” (md.5), -“İfade özgürlüğü” (md.10), -“Kararların bağlayıcılığı ... Devamını Oku »

“ÜMMET İTTİFAKI”, “MUTLAK HAKİKAT” ARAYIŞI MI?

“ÜMMET İTTİFAKI”, “MUTLAK HAKİKAT” ARAYIŞI MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 6771 sayılı Kanun ile getirilen Anayasa değişikliği gibi öncekini aratacak düzenlemeler ile bezeli. Geçen haftaki yazımda, seçme ve seçilme hakkının temel ilkelerine, Anayasa’ya ve insan hakları Avrupa Hukukuna çok yönlü aykırılıklarına, demokrasi açısından sakıncalarına değinmiştim. Kısaca, seçim ... Devamını Oku »

İTTİFAK: SEÇİM Mİ, İKTİDAR MI?  

İTTİFAK: SEÇİM Mİ, İKTİDAR MI?  

 “Seçim ittifakı” adına  önerilen yasa değişikliğinin genel çizgileri nelerdir?   1.- “Söze bağlılık ve “ak”! parti Yüksek seçim barajı uygulaması ile, 80’li yıllardan beri genel ve eşit oy ilkesi ihlal edilmekte. Bu eşiğin makul olmadığı, Avrupa Mahkemesi kararı ile saptandı. Böyle bir düzenleme ve uygulama,  Seyşel adaları dışında hiçbir ülkede yok. Demokratik rejimle bağdaşmayan baraj, ... Devamını Oku »

MONOKRASİ VE DEMOKRASİ İKİLEMİNDEKİ TÜRKİYE

MONOKRASİ VE DEMOKRASİ İKİLEMİNDEKİ TÜRKİYE

Gerçek iktidarın Devlet başkanının iradesine dayandığı yönetim biçimi (monokrasi) ve iktidarın halka dayandığı hükümet şekli (demokrasi) ayrışması, giderek daha görünür bir hale geliyor. TBMM’ye sunulan AKP-MHP ittifakı için yasal çerçeveyi amaçlayan öneri, ayrışmayı derinleşecek görünüyor. “Cumhur ittifakı”, sanal bir adlandırma; çünkü, bu bir halk ittifakı değil, TBMM’deki en büyük parti ile en küçük parti arasında ... Devamını Oku »