Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Üniversite birinci sınıf öğrencileri için hazırlanan Anayasa Hukuku Dersleri, ele aldığı ve incelediği konular bakımından herkese hitap etme özelliğine de sahip. Bütün yurttaşlar, sadece anayasal hak ve özgürlükleri ile bunların güvencelerinin neler olduğunu bilmek için değil, siyasal iktidarı elinde tutan ve devlet adına hareket eden kişi ve kurumların yetki sınırlarını öğrenmek için de “anayasal bilgi”ye ihtiyaç duyar. Demokratik hukuk devletinde yöneticiler için “görev+yetki+sorumluluk” üçlüsü geçerli; toplum ve bireyler için “özgürlük+hak+eşitlik” kavramları belirleyici. Bu özelliği ile kitap, siyasetçiler ve kamu yöneticileri için de gerekli bir kaynak olarak görülebilir.

Kuşkusuz, Anayasa Hukuku Dersleri bir “bilgi küpü” değildir; bir sözlük veya ansiklopedi olmadığı gibi. Konuları ele alış ve anlatım biçimi, kavram yığınından çok, “anayasal sorunları çözmeye elverişli sistematik bilgi” amacına yöneliktir. Hukuk problem çözmek demek olduğuna göre, Anayasa hukuku, en temel, en genel ve en kapsamlı sorunları çözmek durumunda olan bir bilim dalıdır.

Böyle bir hedef ile kitabın planı arasında doğrudan bir ilişki var: kurumsal (kurumlar) anayasa hukuku, özgürlükler anayasa hukuku ve anayasal usul hukuku (anayasa yargısı), üç kısım olarak dengeli bir şekilde (yaklaşık 100’er sayfa) işlenmeye çalışıldı. Anayasa ve anayasa hukukunun temel kavramlarına özgülenen “giriş” bölümü ile “demokrasi” bölümü (yaklaşık 50’şer sayfa ile), anayasa hukukunun üç büyük konusu arasındaki bağlantı ve örgüleri yansıtmaktadır.

İçindekiler için tıklayınız…

Yoruma kapalı.