OHAL ANAYASASI İÇİN OHAL’SİZ SEÇİM

OHAL ANAYASASI İÇİN OHAL’SİZ SEÇİM

“Türkiye’de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi yasa ve Anayasa’ya uygun değildir. Ve de suç işlenmektedir…” (MHP Gn. Bşk. D. Bahçeli, 16 Ekim 2016). Bu suç, değişiklik çalışmalarına öncülük etmekle Hükümetçe de teyit edilmiş oldu. Tam 6 ay sonra yapılan oylama ile Anayasa, Cumhurbaşkanı’nın istekleri doğrultusunda değiştirilmiş oldu (16 Nisan 2017, 6771 ... Devamını Oku »

Güdüm Değil Eşgüdüm

Güdüm Değil Eşgüdüm

2018’e girişle birlikte seçim ufku belirginleşmeye başladı: 6771 sayılı Kanun, 3 Kasım 2019 olarak öngörmüş olsa da, seçimleri öne alma yolu açık… Çoğunluk partisi kurmaylarının seçimlerin zamanında yapılacağına dair beyanları, “at hesabı”na dayalı demokrasi anlayışı nedeniyle, pek inandırıcı gelmiyor. 3 Kasım 2019 yolunda, “elverişli an” kollayışı, yöneticilerinin fıtratına uygun. Üstelik, totaliter bir parti: aykırı değil, ... Devamını Oku »

“HUKUK” VE “DEVLET”: KORUYAN VE KALDIRANLAR

“HUKUK” VE “DEVLET”: KORUYAN VE KALDIRANLAR

– “15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle ... Devamını Oku »

NE İKTİSAT NE DE SİYASET! ÇÜNKÜ HUKUK YOK…

NE İKTİSAT NE DE SİYASET! ÇÜNKÜ HUKUK YOK…

Çağdaş hukuk devletlerinde yargıç, üç önemli işleve sahip: Demokrasi faktörü, demokrasi antrenörü ve demokrasi aktörü. Demokrasi aktörü olarak yargıç, siyaseti temizleme misyonu ile, siyaset-para ilişkisinde ortaya çıkan yolsuzlukları yargısal karar süzgecinden geçirir. Böylece, siyasal aktörlerin etkinliklerini ‘temiz siyaset’ çerçevesinde yürütmelerini sağlar. Mali saydamlık ve siyasal denetim ölçüsünde yargısal denetim ölçülü olur. Yargıçları demokrasi sınavına tabi ... Devamını Oku »

İHEB’İ YENİDEN OKUMAK İÇİN

İHEB’İ YENİDEN OKUMAK İÇİN

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarihli ve 217 (111) sayılı karariyle kabul edilen ilişik “İnsan Hakları Evrensel Beyanname”sinin Resmi Gazete ile yayınlanması ve yayından sonra okullarda ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması, Dışişleri Bakanlığının 28/3/1949 tarihli ve 36084/122 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun 6/4/1949 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.” (Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949-16199). Acaba yasama, yürütme ve ... Devamını Oku »

YÜCE DİVAN YOLU AÇILMALI…

YÜCE DİVAN YOLU AÇILMALI…

“Rıza Sarraf’a devletin gizli bilgilerini kim teslim etti; Sarraf dosyasını kim kapattı?” soruları, pek yerinde ve meşru. Türkiye, bu kadar yoğun ve ciddi sorunlara sürüklenmiş iken, bunlara bir de Sarraf olayı eklendi. ABD tarafında ve Sarraf yargılaması sürecinde bildiklerimiz, bilmediklerimize göre çok az. Ya Türkiye tarafında? Acaba olup bitenin ne kadarını biliyoruz? Hatırlanacağı gibi, 17-25 ... Devamını Oku »

Eğitim Hakkı ve Değerler Eğitimi

Eğitim Hakkı ve Değerler Eğitimi

Geçen hafta, Dünya Çocuk Hakları günü (20 Kasım) ve öğretmenler günü (24 Kasım) kutlandı. Gelecek hafta İnsan Hakları günü  (10 Aralık) kutlanacak. Değerler eğitimi, bu kutlamaların neresinde? TBMM’de çoğunluk sahibi AK Parti Hükümetleri, 15 yılda  değiştirdiği Milli Eğitim Bakanları ve  eğitim programları ile, genç kuşakların adeta genleriyle oynadı. Buna karşılık, değerler eğitimi söylemiyle hazırlanan ders ... Devamını Oku »

İKTİDAR: DEMOS’UN MU, DEMOS İSTİSMARCILARININ MI?

İKTİDAR: DEMOS’UN MU, DEMOS İSTİSMARCILARININ MI?

2019 oylamalarında seçmenler şu tercihle karşı karşıya gelecek veya gelebilmeli:  vereceğimiz oy, 2017 değişikliğinin öngördüğü üzere tek kişi için mi; yoksa, bunu değiştirme vaadi eşliğinde “demokratik anayasal düzen”e dönüş için mi? Başka bir deyişle, yürütme (doğrudan)-yasama(dolaylı) ve yargı (güdümünde) yetkilerini uhdesinde toplayan tek bir kişi yönetimi mi, yoksa, yürütme/yasama ve yargı erklerini kurullara/meclislere ve özerk-bağımsız ... Devamını Oku »

2019’a Doğru İktidar ve Demokrasi Ayrışması

2019’a Doğru İktidar ve Demokrasi Ayrışması

Anayasacılık tarihinin en yoğun bilgi kirliliği eşliğinde kotarılan 2017 değişikliği, kişiye özgü o denli geniş yetki yelpazesi öngörüyor ki, iktidar yolunu gölgeleyen hukuk ve demokrasi ilke, değer ve kurallar yok sayılabiliyor, şu anda olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi (CBHS) sloganı ile “anayasa karartması” yapanlar, aslında 16 Nisan’da oylanan metnin, CBHS bir yana, hükümeti kaldırdığı gibi ... Devamını Oku »

Faşist Dİktatörlük ve Ötesi

Faşist Dİktatörlük ve Ötesi

Faşizm ve diktatörlük, anayasa hukuku ve siyaset bilimi kavramları olarak olgusal ve bilimsel olarak tanımlanırsa, Türkiye’deki uygulamaları ve bu kavramlar arasındaki örtüşme derecesi kolaylıkla test edilebilir. Faşizm nedir ? Faşizm, genel olarak, aşırı milliyetçi ve ırkçı, otoriter ve baskıcı bir yönetimi ifade eder. L. Bitt, faşizmin 14 belirgin özelliğini şöyle sıralar; güçlü ve sürekli milliyetçilik; ... Devamını Oku »