Aylık Arşiv: Kasım 2023

DEMOKRATİK DEVLET, YEREL YÖNETİMLERİ KAPSAR

DEMOKRATİK DEVLET, YEREL YÖNETİMLERİ KAPSAR

Yerel seçimlere dört ay kala TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİDİR (md.2) kuralı bağlamında başlıca dört sorun öne çıkıyor: “Demokratik” sıfatının kapsamı, “Devlet başkanı”nın konumu, demokratik toplum ve demokratik muhalefetin izleyeceği yol ve yöntem.   DEMOKRASİ KAPSAMI Demokratik Devlet,  yasama ve yürütmenin yanısıra, yerel yönetimleri de kapsar.  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (KKNMK) (md. 135) da aynı kapsamda ... Devamını Oku »

“SÖZDE-ANAYASACILIK”

“SÖZDE-ANAYASACILIK”

Anayasacılık (constitutionnalisme),  Anayasa’nın bağlayıcı özelliğinin kabul edilmesi ve ihlali durumunda yaptırım uygulanması  demektir. Anayasa eğer herkesçe saygı görmüyorsa, ‘yalancı anayasacılık’ (pseudo-constitutionnalisme) vardır. Pseudo (Grekçe pseudés “yalancı”) sıfatı kullanılarak, Anayasacılık ve “yalancı” anayasacılık ayrımı yapılır. Anayasa yargısının etkisiz kılınması sonucu Anayasa hukukunda;  sembolik anayasalaştırma ve sözde anayasalaştırma,  anayasacılık olmadan anayasalar ve  anayasal hayalet, ‘görünüşte ve ‘özgürlükçü olmayan’, ‘otoriter ve istismarcı’, ‘yapay ve  kaçak’  anayasacılık kavramları ... Devamını Oku »

ANAYASA İHLALİ VE YOKLUK HALİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ

ANAYASA İHLALİ VE YOKLUK HALİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin C. Atalay dosyasını dört ay bekletip, AYM’nin gündemine aldığı sırada kararını vermis olması, İstanbul 13. ACM, AYM kararının gereğini yapmak   yerine dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermesi,  Başsavcılık “Anayasa mütalaası”! eşliğinde  Daire’nin “uymama-suç duyursu ve TBMM’ye ihtar” metni yazması, Cumhur İttifakı’na mensup siyasilerin ve bürokratların “Anayasa ihlal” iradesini destekleyen açıklamaları, üstelik bütün bunların Cumhuriyet’in ikinci ... Devamını Oku »

DEMOKRASİ HEDEFİNE ODAKLANMAK

DEMOKRASİ HEDEFİNE ODAKLANMAK

Öncelikle CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i kutluyor ve içten başarılar diliyorum. “Çifte demokrasi sınavındaki CHP” (2 Kasım), ilk sınavdan başarılı çıktı. Parti yönetimi seçim yoluyla eldeğiştirdi (mikro); sırada, ülke ölçeğinde siyasal iktidarın eldeğiştirmesi (makro) var. Yerel yönetimlerde başarı, genel seçimlerin itici gücü olacak. Ulusal ölçekte  başarı için  anayasal demokrasi hedefi  belirleyici olacak. Bu nedenle  CHP, yürürlükteki anayasal kurgu içinde ... Devamını Oku »

Dışarıdan içeriye mektuplar: Hükümeti kim kaldırdı?

Dışarıdan içeriye mektuplar: Hükümeti kim kaldırdı?

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçu”, on yıldır kapatılıp açılan Gezi dosyalarında öne çıkan suçlama… Yargıtay 3. Ceza Dairesi de, Anayasa madde 14’ün yasama dokunulmazlığına ilişkin 83’üncü maddeye uygulanması gerektiği görüşünde bu kalıbı kullandı. Anayasa Mahkemesi’nin milletvekili dokunulmazlığı üzerine süreklilik taşıyan kararlarını hiçe sayarak kendini yasa koyucu ... Devamını Oku »

ÇİFTE DEMOKRASİ SINAVINDAKİ CHP

ÇİFTE DEMOKRASİ SINAVINDAKİ CHP

“Siyasi partiler, demokratik siyasal hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır” (md.68/2) “Siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur” (md.69/1). Bu hükümler,  makro ve  mikro demokrasinin  Anayasal güvenceleri. Mikro demokrasi sürecini işletmeye çalışan  CHP Kurultayı, makro demokrasi sınavında: 2017’de içi boşaltılan “demokratik hukuk devleti” normuna (md.2) uyumlu Anayasal düzenleme sınavı.    6 OK Cumhuriyet Anayasaları, CHP ilkelerinin çağdaş ve ... Devamını Oku »