ÜÇ YOKLUK HALİ VE ÜÇLÜ BİRLEŞME

ÜÇ YOKLUK HALİ VE ÜÇLÜ BİRLEŞME

Ortak paydaların silinmesi, üç yokluk hali ile sonuçlandı; yokluklar ise, üçlü birleşmeye yol açtı. Nasıl?  Cumhuriyet Anayasalarının parlamenter rejim ortak paydaları kaldırılınca, şu üçlü yok edilmiş oldu: siyasal karar süreci, hesap verebilirlik, denge ve denetim düzenekleri. Bunun sonucu üçlü birleşme  oldu: kişi+parti+devlet. Bu olguyu görmeden anayasa tartışmak, tam bir ikiyüzlülükle bilgi kirliliği yaratarak gündemi örtmekten başka bir ... Devamını Oku »

AYRIŞTIRMA YOLUYLA TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

AYRIŞTIRMA YOLUYLA TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

Türkiye tarihi, düşünsel, toplumsal ve hukuksal mücadeleler tarihidir. Bu bakımdan, 2002 öncesi ve sonrası ayrımı yapılabilir Zira 2002-2022 dönemi, önceki dönemin tersine, daha çok, düşünsel, toplumsal ve hukuksal kazanımları yadsıma tarihidir. Neden ve nasıl? Yirmi yıldır  siyasal iktidarı elinde tutan AKP yöneticileri, 2002 yılını hemen her konuda milat yaparak öncesi ve sonrası ayrımını yapar. Neredeyse ... Devamını Oku »

CUMHURİYET BAHARI VE EKOLOJİK CUMHURİYET

CUMHURİYET BAHARI VE EKOLOJİK CUMHURİYET

“Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” (md.1). Cumhuriyet, ‘insan haklarına saygılı demokratik ve laik sosyal bir hukuk devleti’ (md.2). Ne var ki, bu niteliklerin  sistematik  ve sürekli biçimde ihlali, Cumhuriyet’in özünü boşalttı. Bu nedenle, 2023 seçimleri, ‘Cumhuriyet baharı’ olarak hedeflenmeli. Bir yanda, gitmekte olan 2022 sonbaharı ve Cumhuriyet’e kastedenlerin sonbaharı; öte yanda, gelmekte olan 2023 ilk baharı ve  Cumhuriyet’i yeniden kurma baharı. Doğal ... Devamını Oku »

Emekçi canına doymayan yağmacı düzensizlik!

Emekçi canına doymayan yağmacı düzensizlik!

İktisadi liberalizm, piyasa ekonomisi olarak, günümüz kapitalist sistem veya anamalcı iktisadi düzene belli ölçülerde uyarlanmış bulunuyor. Globalleşme sürecinin yarattığı uluslararası iktisadi dizginsiz yarışmaya karşın, kapitalist devletler, ulusal iktisadi yapılarını, düzenleme-denetleme-yaptırım yoluyla kurallara bağlamakta. AB’de en karmaşık düzenlemeler, iktisadi ve mali yapılara ilişkin: İnsan-para, insan-çevre ve eşya ilişkileri, girişim özgürlüğü çerçevesinde oldukça karmaşık düzenlemelere bağlı. Refah devleti veya ... Devamını Oku »

BAŞÖRTÜSÜ FIRSATÇILIĞI VE AŞAĞILANAN ALEVİLER

BAŞÖRTÜSÜ FIRSATÇILIĞI VE AŞAĞILANAN ALEVİLER

CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü için yasal düzenleme önerisine, -kaleye atılan  gol  benzetmesiyle- CB ve AKP Genel Başkanı Sn. Erdoğan,  anayasal düzenleme çıkışı ile karşılık verdi. Her iki sıfatıyla anında, aile tanımının da “kadın ve erkek” şeklinde yapılmasını içeren “anaya talimatı” verdi.. Böylece, ,AKP’nin  Anayasa yaklaşımı konusunda yeni bir eşik ortaya konmuş oldu: fırsatçılık ... Devamını Oku »

SİVİL ÖLÜ KADAVRALARI ANAYASASI

SİVİL ÖLÜ KADAVRALARI ANAYASASI

TBMM’ye vurulan ters kelepçe olarak Cumhur İttifakı, şimdi Türkiye’yi kelepçelemek istiyor. Nisan’da seçim yasası değişikliği,  şimdi basın ve sosyal medya  ile sürmekte. Seçim yasası, serbest yarış ortamına son vererek demokratik siyaset alanını daralttı. Basın ve sosyal medya düzenlemesi ise, demokratik toplumu baskılamaya yönelik. Tek kişi iktidarı ve sürekliliği için dayatılan  2017 Anayasa kurgusunun yasal alt ... Devamını Oku »

GÜÇLÜ YETKİLER, DEMOKRASİ İÇİN KULLANILACAK

GÜÇLÜ YETKİLER, DEMOKRASİ İÇİN KULLANILACAK

“CHP için öncelik; seçim değil sistem, iktidar değil Anayasa”  yazısındaki (26.09.19)  öngörü ve   öneriler, ilerleyen zamanda doğrulandı. 2017 Anayasa kurgusunun 4 yılı aşan uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti’ni, ülkesi ve ulusu ile yıkım eşiğine sürükledi. Belirleyici etken, OHAL koşullarında Devlet’e ve hükümete ilişkin bütün yetkilerin tek kişide toplanması oldu: Parti Başkanlığı Yoluyla Devlet Başkanlığı ve Yürütme (PBDBY). Millet ittifakının seçimleri kazanmasıyla CB’nin güçlü yetkileri, ... Devamını Oku »

‘BİR GECE  …‘:  SÖYLEMİ VE KOMŞUNUN GÜNDÜZ  EYLEMİ

‘BİR GECE  …‘:  SÖYLEMİ VE KOMŞUNUN GÜNDÜZ  EYLEMİ

Dünya, barış ve savaş sarkacında: Rusya, komşusu Ukrayna topraklarında, Doğu-Batı ilişkileri ve dengeleri yeniden biçimleniyor. Türkiye, taraf olduğu antlaşmalar ve uluslararası hukuk önünde haklı; Yunanistan’da ise siyasal dengeleri  bakımından, Başbakan Miçotakis, güç durumda. İşte tam bir sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘bir gece ansızın gelebiliriz‘ tehdidini sıkça yineledi. Türkiye ve Yunanistan arasında, özellikle, Ege adaları ve kıta ... Devamını Oku »

ŞİLİ VE TÜRKİYE‘DE  ANAYASA  GÜNCELLİĞİ…

ŞİLİ VE TÜRKİYE‘DE  ANAYASA  GÜNCELLİĞİ…

“Anayasacılık: Eski anlayışlar, yeni dünyalar. VI. Anayasa Hukuku Dünya Kongresi’nin başlığı bu. Uluslararası Anayasa Hukuku Derneği (UAHD) tarafından 12-16 Ocak 2004’te Santiago’da düzenlenen ve 62 ülkeden 500 anayasacının katıldığı toplantı, genel oturumlar ve atölye çalışmaları şeklinde gerçekleşti. Yaklaşık 250 bildirinin sunulduğu kongrede, ‘devlet-ötesi’ gelişmeler ve ‘insan hakları’ sorunsalı tartışmaların odağında yer aldı: Devletin önemi, evrim ... Devamını Oku »

OHAL, KHK’zedeler/Sorumsuzluk Zırhı/ OHALİİK

OHAL, KHK’zedeler/Sorumsuzluk Zırhı/ OHALİİK

Rejimin, 15 Temmuz Darbe girişimini bahane ederek OHAL KHK’leri kisvesi altında işlediği hukuk dışı eylemler, kişisel haklar ve özgürlükleri temel alarak hareket eden bir rejimi değil, despotik kimliği olan bir iktidarı işaret ediyor. Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu yazdı. Olağanüstü hâl (OHAL), –açıklanan resmi nedene göre- 15 Temmuz kanlı darbe girişimi ile bozulan anayasal ... Devamını Oku »