2019’a Doğru İktidar ve Demokrasi Ayrışması

2019’a Doğru İktidar ve Demokrasi Ayrışması

Anayasacılık tarihinin en yoğun bilgi kirliliği eşliğinde kotarılan 2017 değişikliği, kişiye özgü o denli geniş yetki yelpazesi öngörüyor ki, iktidar yolunu gölgeleyen hukuk ve demokrasi ilke, değer ve kurallar yok sayılabiliyor, şu anda olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi (CBHS) sloganı ile “anayasa karartması” yapanlar, aslında 16 Nisan’da oylanan metnin, CBHS bir yana, hükümeti kaldırdığı gibi ... Devamını Oku »

Faşist Dİktatörlük ve Ötesi

Faşist Dİktatörlük ve Ötesi

Faşizm ve diktatörlük, anayasa hukuku ve siyaset bilimi kavramları olarak olgusal ve bilimsel olarak tanımlanırsa, Türkiye’deki uygulamaları ve bu kavramlar arasındaki örtüşme derecesi kolaylıkla test edilebilir. Faşizm nedir ? Faşizm, genel olarak, aşırı milliyetçi ve ırkçı, otoriter ve baskıcı bir yönetimi ifade eder. L. Bitt, faşizmin 14 belirgin özelliğini şöyle sıralar; güçlü ve sürekli milliyetçilik; ... Devamını Oku »

Gazeteciler İle Dayanışma Vesilesiyle…

Gazeteciler İle Dayanışma Vesilesiyle…

“Cumhuriyet Gazetesi Davası Tutukluları Özgür Bırakılmalıdır” başlıklı 365. Günde 365 imzalı bildirinin okunduğu toplantı, dayanışma adına anlamlı oldu. Ben de kısa konuşmama, Sevgili T. Saylan’a (yargılandığımız bir dava vesilesi ile) ve A. Şık’a (ortak kitap vesilesi ile) yollama yaparak başladım: -“Sanık olarak gözüken kişilerin zaman ve emeklerini toplumsal çalışmalara karşılıksız adayan bu konudaki çalışmaları (nedeniyle) ... Devamını Oku »

Siyasal “Eldeğiştirme” Yolları Tıkanıyor Mu?

Siyasal “Eldeğiştirme” Yolları Tıkanıyor Mu?

Siyasal iktidarın  meşruluğu, şu üç eylem ile ifade edilir: elde etmek, kullanmak ve devretmek. Başka bir deyişle, ülkeyi yönetecek siyasal çoğunluk, meşru yol ve yöntemlerle elde edilmeli; yönetimde meşruluk gözetilmeli ve yine meşru yollarla devredilmeli. (Meşruluk, bilindiği gibi, yasallık ötesinde, haklılık, yerindelik ve akla uygunluk demek.)   ÜÇLÜ MEŞRULUK KRİTERİ -Elde etmek: demokratik rejimde serbest, ... Devamını Oku »

16 NİSAN HALKOYLAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

16 NİSAN HALKOYLAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

12 Eylül 2010 günü halkoyuna sunulan Anayasa değişikliğinin sürdürülemezliği, bir yıl sonra anlaşıldı. Gerçi, sakıncalar, Mayıs 2010’da belli olmuştu. Ama değişiklik mimarları ve «yetmez ama evet»çiler, değişiklik risklerini, uygulama sırasında farketmeye başladı. 16 Nisan oylaması ile kesinleşen Anayasa değişikliğinin sürdürülemez özelliği, 6. ayında gözler önüne serildi. Şimdi, aynı metin yeniden oylansa, sonuç, hayır olur.   ... Devamını Oku »

OHAL: ÜÇ YIL MI, BEŞ YIL MI?

OHAL: ÜÇ YIL MI, BEŞ YIL MI?

Beşinci kez üç ay daha uzatılması, OHAL’i üç yıla yaydı: 2016, 2917 ve 2018. Bunun ilk anlamı şu: 45 günde bitebileceği beyan edilen OHAL, 15 ayını doldurdu; yeni uzatma ile, 18 ayı geride bırakacak. Ya sonrası? İlkin öncesine bakalım: OHAL, fiilen 2015’te  başladı. Güneydoğu’da özel güvenlik bölgeleri ilanı ve sokağa çıkma yasakları, ilk uygulamalar; 6638 ... Devamını Oku »

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar)

Üniversite birinci sınıf öğrencileri için yazılan Anayasa Hukuku Dersleri, Anayasa ve hukukunun konuları itibariyle herkese hitap etme özelliğine de sahip. Bütün yurttaşlar, sadece anayasal hak ve özgürlükleri ile bunların güvencelerinin neler olduğunu bilmek değil, aynı zamanda devlet adına hareket eden ve siyasal iktidarı elinde tutan kişi ve kurumların yetki sınırlarını öğrenmek için de “anayasal bilgi”ye ... Devamını Oku »

Katalunya ve İspanya

Katalunya ve İspanya

İspanya’da İktidardaki Halk Partisi, Katalunya’da çok zayıf bir desteğe sahip; fakat salt çoğunluğu bu zayıf destek ile sağlıyor. Buna karşılık Sosyalist Parti, tarihsel olarak Katalunya’da kitlesel bir desteğe sahip; bu da başarılarında belirleyici oldu. Ne var ki, bağımsızlıkçı taleplerin yükselmesiyle, Sosyalist Parti de, Katalunya’daki güçlü konumunu yitirdi; bu durum, son iki seçim  yenilgisini kısmen açıklıyor. ... Devamını Oku »

OHAL’de Devlete Sadakat

OHAL’de Devlete Sadakat

“Terör örgütleri ve mensupları dışında, OHAL’den zarar gören hiç kimse yoktur”. “Hiçbir devlet kendisine sadakatle bağlı olmayan memurlarla, kamu görevlileri ile devam edemez.”. İlk cümle, AK Parti Genel Başkanına  (ve eski Başbakan) ait: TBMM açılış konuşması, 1 Ekim. İkincisi, Başbakana (ve AK Parti eski Genel Başkanı) ait: ‘İşçiçisiz’ ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) toplantısı, 2 Ekim ... Devamını Oku »

Kürt Bölgesel Yönetimi ve Demokrasi Sınavındaki Türkiye

Kürt Bölgesel Yönetimi ve Demokrasi Sınavındaki Türkiye

Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu, bir anda Türkiye ve bölgenin gündemini değiştirdi. Konunun farklı boyutlarından üçüne değineceğim: -Zaman açısından, -Toplum açısından, -Rejim açısından. -Zaman açısından; güncel ve geleceğe yönelik olarak iki boyutu var. Güncel olarak, sorun Türkiye sınırları dışında ve ötesinde ; ama önümüzdeki dönemde bize de sıçrar kaygısı öne çıkıyor, tıpkı Kürt nüfusun bulunduğu ... Devamını Oku »