Aylık Arşiv: Mart 2020

MAHPUSLARIN YAŞAM HAKKI, DEVLET GÜVENCE VE SORUMLULUĞU ALTINDA

MAHPUSLARIN YAŞAM HAKKI, DEVLET GÜVENCE VE SORUMLULUĞU ALTINDA

“Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir”. Savaş ortamında bile, “kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz” . Cumhurbaşkanı, “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır” . TBMM, “üye tamsayısının  beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilan” kararı verir (Anayasa’dan alıntılar).   ... Devamını Oku »

DEVLET ŞİMDİ: HUKUK DEVLETİ, SOSYAL VE ÇEVRESEL DEVLET

DEVLET ŞİMDİ: HUKUK DEVLETİ, SOSYAL VE ÇEVRESEL DEVLET

İktisadi küreselleşme ve ulusal ölçekte kişisel iktidar fetişizmi, iki eksikle girdi 2020’ye: hukuk ve demokrasi. Paranın ve  malların serbestçe dolaştığı yeryüzünün doğal kaynakları, büyük toplumsal eşitsizlikler eşliğinde yağmalandı. Yerkürenin dengesini bozan yağmacılar, eboladan kovid-19’a, gözleriyle göremedikleri mikroplarca esir alındı.   BAKANLAR KURULU TOPLANAMIYOR… Ulusal ölçekte, son on yıl kişisel iktidar yolunda harcandı. Basit bir hatırlama: ... Devamını Oku »

HIZLI YÖNETİM: AMAÇ MI, ARAÇ MI?

HIZLI YÖNETİM: AMAÇ MI, ARAÇ MI?

Karar alma düzeneklerini azaltarak hızlı karar yoluyla etkili yönetim oluşturmak, parlamenter rejimi ilga gerekçelerinden biri idi. Hükümetsiz Meclis ve Yürütme’nin bir yıllık uygulaması, “tek kişi” ile Türkiye Cunhuriyetinin yönetilemeyeceği gerçeğini ortaya çıkarınca sorumlu bulundu: bürokrasi.   SORUMLU BÜROKRASİ Mİ? Bunu dillendiren, kendisi de bir atanmış olan, ancak Cumhurbaşkanı’nın bütün anayasal yetkileri kullanabilen bir yüksek bürokrat: ... Devamını Oku »

“SAVAŞ” SORUMLULUĞU VE TBMM KAPALI  OTURUMU

“SAVAŞ” SORUMLULUĞU VE TBMM KAPALI  OTURUMU

26 Şubat Çarşamba günü, toplam 339 vekili bulunan AKP-MHP ittifakı, TBMM’de 180 vekil bulunduramadığı için genel kurul saat 16.00’da kapandı. 27 Şubat Perşembe akşamı ise, yine CHP’nin istemi üzerine saat 21.00 sularında sayım için salona giren çoğu vekil, oturma gereği bile duymadan kapılara yakın masalarda elektronik sayıma katılarak, yeter sayı kılpayı sağlanınca  salondan ayrıldı. Bu ... Devamını Oku »

VESAYET VE GÜDÜM ÖTESİ: TALİMAT VE EMİR

VESAYET VE GÜDÜM ÖTESİ: TALİMAT VE EMİR

AKP-MHP hattı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi (CBHS) adlandırmasında ısrar etse de,  tek kişilik yönetime neden monokrasi denmesi gerektiği, günbegün bütün çıplaklığı ile ortaya çıkıyor. “Anayasanın üstünlüğünden çok tek kişinin kendi tercihlerini öne çıkaran yönetim” olarak monokrasi, demokratik muhalefet partilerince daha sık biçimde dillendirilmeye başlandı. 2017 değişikliğinin, hukuk devletinin asgari gereği olarak 1982 Anayasasındaki erkler ayrılığı tanımı ... Devamını Oku »