Kategori Arşivi: Bilimsel Makaleler

“KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ” (İstanbul Sözleşmesi), Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilemez

“KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE BUNLARLA MÜCADELEYE İLİŞKİN AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ” (İstanbul Sözleşmesi), Cumhurbaşkanı kararı ile feshedilemez

İstanbul Sözleşmesi’nin feshini amaçlayan Cumhurbaşkanı kararı (R.G: 20 Mart 2021/3718 sy.), Anayasa açısından yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi, 6251 sayılı yasa ile TBMM’de oy birliği uygun bulunarak, Anayasa madde 90 çerçevesinde yürürlüğe konulmuştur. İnsan Haklarına ilişkin bir Uluslararası andlaşma olarak İstanbul Sözleşmesi, md. 90 gereğince normlar hiyerarşisi bakımından yasaların da üstünde yer almaktadır. Sözleşme’den çıkışın, “usulde ... Devamını Oku »

Çifte kötüye kullanım: Anayasa değişikliği ve uygulanış tarzı

Çifte kötüye kullanım: Anayasa değişikliği ve uygulanış tarzı

16 Nisan 2017’de oylanan ve 9 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren Anayasa değişikliğinin bir yıllık uygulaması, meşruiyet ve meri’yet (yürürlük) sorununu ortaya koydu. Meşruiyet sorunu, OHAL ortam ve koşullarında Anayasa kamuoyu oluşmadan yapılan değişiklikten kaynaklanıyordu. Bir yıllık uygulama ve İstanbul İBBB seçim sonuçları, yanlış olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CBHS) denen anayasal düzenin meşruluk sorununu derinleştirdi. Meri’yet ... Devamını Oku »

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı

Borçka İlçesinin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı I- COĞRAFYA DURUMU II- TARİHÇE III-YÖNETSEL YAPI IV- SOSYO – KÜLTÜREL YAPI A-Nüfus ve Yerleşme Durumu 1. Nüfus 2. Yerleşme Durumu B- Eğitim ve Öğretim 1. Millî Eğitim 2. Halk Eğitimi C-Toplumsal Yaşam 1. Yapılar, ilişkiler ve adetler 2. Toplumsal Değişme ve Gelişme 3. Folklor 4. Asayiş Durumu V-KAMU ... Devamını Oku »

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

XXI. YÜZYIL BAŞINDA İNSAN HAKLARI HARİTASI

Çağdaş insan hakları anlayışı, doğal hukuk temelinde evrensellik fikrine dayanır. İnsanın doğuştan getirdiği temel değerlerdir insan hakları. Özgürlük ve haklara ilişkin ilk sistematik belgeler olarak Amerikan ve Fransız Bildirgeleri üzerinde doğal hukukun etkisi hakimdir (XVIII. yüzyıl). Fakat, evrensel insan haklan anlayışının pozitif hukuka yansıması ulusal Ölçekle sınırlıdır (XIX. yüzyıl). İnsan haklarını, toplumsal koşullar ve sınıfsal ilişkilerle açıklayan sosyalist yaklaşım da evrensellik savı ile ortaya çıktığı halde (XIX. yüzyıl), pozitif hukuka yansıması ulusaldır. Liberal ve sosyalist Öğreti olarak iki büyük siyasal akımın damgasını taşıyan söz konusu iki insan hakları kuşağı, XX. yüzyılın ortasında, evrensellikte buluşuyorlar. Bu buluşma, bir insan insansı hakların belgeleriyle Devamını Oku »