NE İKTİSAT NE DE SİYASET! ÇÜNKÜ HUKUK YOK…

NE İKTİSAT NE DE SİYASET! ÇÜNKÜ HUKUK YOK…

Çağdaş hukuk devletlerinde yargıç, üç önemli işleve sahip: Demokrasi faktörü, demokrasi antrenörü ve demokrasi aktörü. Demokrasi aktörü olarak yargıç, siyaseti temizleme misyonu ile, siyaset-para ilişkisinde ortaya çıkan yolsuzlukları yargısal karar süzgecinden geçirir. Böylece, siyasal aktörlerin etkinliklerini ‘temiz siyaset’ çerçevesinde yürütmelerini sağlar. Mali saydamlık ve siyasal denetim ölçüsünde yargısal denetim ölçülü olur. Yargıçları demokrasi sınavına tabi ... Devamını Oku »

İHEB’İ YENİDEN OKUMAK İÇİN

İHEB’İ YENİDEN OKUMAK İÇİN

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarihli ve 217 (111) sayılı karariyle kabul edilen ilişik “İnsan Hakları Evrensel Beyanname”sinin Resmi Gazete ile yayınlanması ve yayından sonra okullarda ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması, Dışişleri Bakanlığının 28/3/1949 tarihli ve 36084/122 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun 6/4/1949 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.” (Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949-16199). Acaba yasama, yürütme ve ... Devamını Oku »

YÜCE DİVAN YOLU AÇILMALI…

YÜCE DİVAN YOLU AÇILMALI…

“Rıza Sarraf’a devletin gizli bilgilerini kim teslim etti; Sarraf dosyasını kim kapattı?” soruları, pek yerinde ve meşru. Türkiye, bu kadar yoğun ve ciddi sorunlara sürüklenmiş iken, bunlara bir de Sarraf olayı eklendi. ABD tarafında ve Sarraf yargılaması sürecinde bildiklerimiz, bilmediklerimize göre çok az. Ya Türkiye tarafında? Acaba olup bitenin ne kadarını biliyoruz? Hatırlanacağı gibi, 17-25 ... Devamını Oku »

Eğitim Hakkı ve Değerler Eğitimi

Eğitim Hakkı ve Değerler Eğitimi

Geçen hafta, Dünya Çocuk Hakları günü (20 Kasım) ve öğretmenler günü (24 Kasım) kutlandı. Gelecek hafta İnsan Hakları günü  (10 Aralık) kutlanacak. Değerler eğitimi, bu kutlamaların neresinde? TBMM’de çoğunluk sahibi AK Parti Hükümetleri, 15 yılda  değiştirdiği Milli Eğitim Bakanları ve  eğitim programları ile, genç kuşakların adeta genleriyle oynadı. Buna karşılık, değerler eğitimi söylemiyle hazırlanan ders ... Devamını Oku »

İKTİDAR: DEMOS’UN MU, DEMOS İSTİSMARCILARININ MI?

İKTİDAR: DEMOS’UN MU, DEMOS İSTİSMARCILARININ MI?

2019 oylamalarında seçmenler şu tercihle karşı karşıya gelecek veya gelebilmeli:  vereceğimiz oy, 2017 değişikliğinin öngördüğü üzere tek kişi için mi; yoksa, bunu değiştirme vaadi eşliğinde “demokratik anayasal düzen”e dönüş için mi? Başka bir deyişle, yürütme (doğrudan)-yasama(dolaylı) ve yargı (güdümünde) yetkilerini uhdesinde toplayan tek bir kişi yönetimi mi, yoksa, yürütme/yasama ve yargı erklerini kurullara/meclislere ve özerk-bağımsız ... Devamını Oku »

2019’a Doğru İktidar ve Demokrasi Ayrışması

2019’a Doğru İktidar ve Demokrasi Ayrışması

Anayasacılık tarihinin en yoğun bilgi kirliliği eşliğinde kotarılan 2017 değişikliği, kişiye özgü o denli geniş yetki yelpazesi öngörüyor ki, iktidar yolunu gölgeleyen hukuk ve demokrasi ilke, değer ve kurallar yok sayılabiliyor, şu anda olduğu gibi. Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi (CBHS) sloganı ile “anayasa karartması” yapanlar, aslında 16 Nisan’da oylanan metnin, CBHS bir yana, hükümeti kaldırdığı gibi ... Devamını Oku »

Faşist Dİktatörlük ve Ötesi

Faşist Dİktatörlük ve Ötesi

Faşizm ve diktatörlük, anayasa hukuku ve siyaset bilimi kavramları olarak olgusal ve bilimsel olarak tanımlanırsa, Türkiye’deki uygulamaları ve bu kavramlar arasındaki örtüşme derecesi kolaylıkla test edilebilir. Faşizm nedir ? Faşizm, genel olarak, aşırı milliyetçi ve ırkçı, otoriter ve baskıcı bir yönetimi ifade eder. L. Bitt, faşizmin 14 belirgin özelliğini şöyle sıralar; güçlü ve sürekli milliyetçilik; ... Devamını Oku »

Gazeteciler İle Dayanışma Vesilesiyle…

Gazeteciler İle Dayanışma Vesilesiyle…

“Cumhuriyet Gazetesi Davası Tutukluları Özgür Bırakılmalıdır” başlıklı 365. Günde 365 imzalı bildirinin okunduğu toplantı, dayanışma adına anlamlı oldu. Ben de kısa konuşmama, Sevgili T. Saylan’a (yargılandığımız bir dava vesilesi ile) ve A. Şık’a (ortak kitap vesilesi ile) yollama yaparak başladım: -“Sanık olarak gözüken kişilerin zaman ve emeklerini toplumsal çalışmalara karşılıksız adayan bu konudaki çalışmaları (nedeniyle) ... Devamını Oku »

Siyasal “Eldeğiştirme” Yolları Tıkanıyor Mu?

Siyasal “Eldeğiştirme” Yolları Tıkanıyor Mu?

Siyasal iktidarın  meşruluğu, şu üç eylem ile ifade edilir: elde etmek, kullanmak ve devretmek. Başka bir deyişle, ülkeyi yönetecek siyasal çoğunluk, meşru yol ve yöntemlerle elde edilmeli; yönetimde meşruluk gözetilmeli ve yine meşru yollarla devredilmeli. (Meşruluk, bilindiği gibi, yasallık ötesinde, haklılık, yerindelik ve akla uygunluk demek.)   ÜÇLÜ MEŞRULUK KRİTERİ -Elde etmek: demokratik rejimde serbest, ... Devamını Oku »

16 NİSAN HALKOYLAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

16 NİSAN HALKOYLAMASI SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

12 Eylül 2010 günü halkoyuna sunulan Anayasa değişikliğinin sürdürülemezliği, bir yıl sonra anlaşıldı. Gerçi, sakıncalar, Mayıs 2010’da belli olmuştu. Ama değişiklik mimarları ve «yetmez ama evet»çiler, değişiklik risklerini, uygulama sırasında farketmeye başladı. 16 Nisan oylaması ile kesinleşen Anayasa değişikliğinin sürdürülemez özelliği, 6. ayında gözler önüne serildi. Şimdi, aynı metin yeniden oylansa, sonuç, hayır olur.   ... Devamını Oku »