Basın: Erk mi, özgürlük mü?

Basın: Erk mi, özgürlük mü?

Bazı internet sitelerinde yayımlanan ”haberlerin’ ve ‘iddiaların’ hiç sorgulanmadan gazeteler ve televizyonlar tarafından haber yapılmasının ne kadar yanlış olduğu bir kez daha ortaya çıktı… Hürriyet muhabirlerinin araştırması görüntülerin güvenilmez olduğunu ortaya koyunca da yazı işleri bu haberi değerlendirmeye almadı. Hürriyetin titizliği okuyucularının bir gün için de olsa yanlış bilgilendirilmesini önledi.” (Hürriyet Yazıyorsa doğrudur, Mehmet Y. ... Devamını Oku »

Anayasa: Ortak kimlik

Anayasa: Ortak kimlik

“Birlikte yaşama iradesi”nin geliştirilmesi yönünde eyleme yönelik çabalar, anlamlı ve düşündürücü. Bu, ortak değerlerin paylaşılması ölçüsünde mümkün olup, ancak yeni bir anayasa ile gerçekleştirilebilir. Önceki üç yazıda, hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları (İH) başlıkları altındaki değerlendirmeler, aslında yeni bir anayasanın çerçevesini çizmiş bulunuyor. Anayasa, bir toplum için, “ortak pakt” olduğu kadar, ortak bir kimliği ... Devamını Oku »

Hangi demokrasi?

Hangi demokrasi?

Hukuk devleti, “nasıl bir demokrasi?” sorusunu da yanıtlamayı gerektirir. İlk yanıt, “hukuk yoluyla demokrasi”dir. Çünkü, HD, uyulması zorunlu ortak kuralları belirler; demokrasi ise farklılaşmaları, yürürlükteki kurallara uymak kaydıyla. İki yönlü farklılaşma söz konusu: * Yatay erkler ayrılığı yönünden, siyasal rejimlerde, parlamenter rejimden, başkanlık rejimine uzanan farklılaşmalar olur. * Düşey erkler ayrılığı bakımından; devlet biçimlerinde, üniter ... Devamını Oku »

Neden hukuk devleti?

Neden hukuk devleti?

Türkiye’nin en önemli güncel sorunu hangisidir? Yanıt, kişilerin konumlarına, içinde bulundukları ortam ve koşullara göre değişebilir: işsizlik, yoksulluk , gelir dengesizliği, istikrarsızlık… Fakat, “hukukîgüvenlik”, her kesimin üzerinde birleşeceği ortak yanıt değil mî? Hukuk güvenliğinin bulunmayışı, sadece yurttaşların hak ihlallerine uğraması ya da haklarını elde edememiş olması anlamına gelmez; toplumda hukuk kurallarının “ortak iyilik” ereğinde hazırlanmadığı ... Devamını Oku »

‘Milli’ olmayan eğitim

‘Milli’ olmayan eğitim

islam dinine en uygun yönetim biçimi hangisidir?” a) Teokrasi, b) Hilâfet, c) Krallık, d) Demokrasi. TRT-4’te, 11.06.’06 Pazar günü, saat 11:3o’da Açık İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde sorulan bu soru için “doğru” kabul edilen yanıt, (d) şıkkıdır. Sizce, hangi seçenek, doğru yanıt olarak işaretlenmeli? ••• “Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin % 43.4’ü üniversiteye girmelerini ... Devamını Oku »

Anayasa sözlük mü?

Anayasa sözlük mü?

“Anayasa’nın 2. maddesindeki demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerine benim de, kimsenin de bir itirazı yok. Olması da mümkün değil. Anayasa’nın 3. maddesi, bu ilkenin değiştirilmesini ve kaldırılmasının yasaklıyor. Doğru olan da bu. Laiklik ilkesine ‘evet’ diyoruz ama Anayasa’da laiklik tarif edilmemiştir…” Bu sözlerin sahibi TBMM Başkanı Bülent Arınç, CNN Türk’teki konuşmasına ekliyor: “Aklımı ... Devamını Oku »

DEMOKRASİ VE SOL

DEMOKRASİ VE SOL

“Türkiye demokrasisinin çelişkisi ise; sağ sütunun kendini yenilemesine karşın, sol direğin dağılma ve ufalanma halinde olmasıdır. İki yelpazedeki bu karşıtlık, süreklilik özelliğine sahiptir. Demokrasiyi iki sütun üzerine yeniden inşa için, işe kırık-dökük olandan başlama gerekliliği açıktır. Bu kesim, demokrasi ve lâikliğin temeli olan akılcılığı savunduğuna göre, fikrî derinliği, kalkış için eksen almalı; böylece, örgütsel yapının ... Devamını Oku »

Ne Cumhuriyet, ne de demokrasi

Ne Cumhuriyet, ne de demokrasi

Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece devlet başkanının seçimle belirlenmesini gerekli kılan “cumhuriyet” açısından değil, anayasal kurumlar dengesi bakımından da önemli. Anayasal kurumlar, Fransa’da olduğu gibi, Türkiye’de de, geniş anlamında cumhuriyet kavramının çerçevesini oluşturur. Lâiklik anlayışı ve uygulama biçimi, Cumhuriyet’e özel bir anlam katmaktadır. Bizde Cumhurbaşkanı -Fransa’da olduğu gibi- halk tarafından seçilmiyor olmasına karşın, tartışmanın bu kez hayli ... Devamını Oku »

‘Ankara kriterleri’ (!)

‘Ankara kriterleri’ (!)

Tarih: 20.05.2005, yer: Universita Luiss di Roma; açıkoturumun konusu: “Türkiye’de Anayasal Reformlar ve Geleceği”: » “Türkiye’deki lâiklik anlayışı katı. Başbakan, kızını Üniversite’de başörtüsü yasağı nedeniyle okutamadığı için, Amerika’ya göndermek zorunda kaldı”. » “Ama O, oğlunu da Amerika’da okutuyor(!)” • Eleştiri ve yakınma biçimindeki ilk alıntı, İtalyan Anayasa Hukuku Profesörü ve parlamenteri Andrea Manzella’ya; yanıtı ise, ... Devamını Oku »